Försäkringsförmedling

Croisette Insurance Advisory erbjuder innovativ och modern försäkringsförmedling med fokus på trygghet och mervärde för fastighetsbranschen.

Modern försäkringsförmedling för fastighetsbranschen

Det kan vara både svårt och tidskrävande att hitta rätt försäkringslösningar. Croisette Insurance Advisory erbjuder professionell försäkringsrådgivning och innovativ försäkringsförmedling för att hjälpa våra kunder på bästa sätt. Vi agerar i kundens bästa intresse med flexibel försäkringsförmedling efter önskemål och behov. Det innebär att vi analyserar det specifika försäkringsbehovet och utarbetar skräddarsydda försäkringslösningar. 

Innovativa och lönsamma lösningar

Grunden i vår försäkringsförmedling är att inhämta, jämföra premier och villkor från olika försäkringsbolag. Vidare rekommenderar vi lämpligt val av försäkringsgivare – i syfte att spara både tid och pengar för våra kunder. Men vi nöjer oss inte där. Croisette tänker nytt och modernt, vi har tagit fram innovativa och lönsamma lösningar för fastighetsbranschen – för att skapa både trygghet och mervärde! 

Vilka vi är

Vår moderna försäkringsförmedling utmanar marknaden med innovativa, kundanpassade och lönsamma försäkringslösningar.

Vi tänker nytt och flexibelt, vi utvecklas ständigt för att kunna leverera försäkringsförmedlingstjänster som är i absolut framkant.

Vi är nyfikna:

Vår idé

Vi vill skapa hållbara samarbeten genom engagemang, lyhördhet och ett flexibelt arbetssätt. 

Vår moderna försäkringsförmedling skapar både trygghet och mervärde för dig som kund. Vi vill alltid hitta en win-win-modell för varje enskild kund. 

Vi är nyfikna:

Vad vi erbjuder

Croisette försäkringsförmedling har tagit fram unika och lönsamma lösningar, anpassade för fastighetsbranschen.

Med vår försäkringsförmedling erbjuder vi dessutom ett givande nätverk bestående av fastighetsägare och entreprenörer.

Vi hjälper ditt företag med all typ av försäkring – men är specialister på:

Fastighet- & Företagsförsäkring

Vi guidar er till rätt försäkring och rätt pris. Vi värderar egendomen, ger råd om skadeförebyggande åtgärder och hjälper till vid skadeärenden.

Boendeförsäkring

Vi ger er möjlighet att erbjuda era hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare mervärde och trygghet i form av en hemförsäkring.

Entreprenadförsäkring

Driver du en entreprenadverksamhet och tycker det är krångligt och tidskrävande med försäkringar?Vi hjälper dig!

Fullgörandeförsäkring

Många gånger kan det vara fördelaktigt att teckna fullgörandeförsäkring istället för bankgaranti. Vi berättar gärna mer om hur det funkar.

Garantiförsäkring

Ställer din kund eller leverantör krav på någon form av garanti? En garantiförsäkring säkerställer att åtagandena enligt kontrakt kan fullföljas även om någon part skulle hamna på obestånd. 

Fastighetstransaktionsförsäkring

Är ni en transaktionsintensiv fastighetsägare? Det finns fördelar både för köpare och säljare att teckna en fastighetstransaktionsförsäkring!

Vad kostar tjänsten Försäkringsförmedling?

Man skulle kunna säga att tjänsten är "gratis". Att använda våra tjänster medför ingen extra kostnad och vi skickar ingen faktura! Vår ersättning betalas ut av försäkringsbolagen i form av kostnadsneutral provision. Det betyder att försäkringspremien är den samma för er som kund, oavsett om ni anlitar försäkringsförmedlare eller inte.

Vår process för Försäkringsförmedling

01.
Fullmakt

Tjänsten kräver en fullmakt signerad av behörig firmatecknare, som visar att vi har behörighet att agera för kunds räkning i försäkringsfrågor. Fullmakten måste vi visa för försäkringsbolagen för att kunna få uppgifter om t ex gällande försäkring och skadehistorik, samt för att kunna inhämta offerter och premier. 

02.
Uppdragsavtal

Vi skriver alltid uppdragsavtal med varje kund som visar vilka befogenheter vi har. Avtalet beskriver uppdraget mer i detalj, själva processen och villkoren. Normalt skrivs uppdragsavtalet för 3 år. 

03.
Behovsanalys

Utgångspunkt för varje uppdrag är alltid kundens behov och önskemål. Vi går därför igenom kundens nuvarande försäkringslösning samt analyserar de risker som finns för företaget och/eller verksamheten.

04.
Försäkringsplan

Tillsammans med kunden upprättar vi en försäkringsplan / försäkringsmanual. Denna innehåller övergripande uppgifter om försäkrings omfattning, självrisk och hur ofta vi ska göra upphandling. Också hur kunden jobbar/vill jobba med skadeförebyggande åtgärder – för att minska risken för uppkomsten av inbrott, brand- och vattenskador.

05.
Värdering

För att kunna försäkra det man vill försäkra, måste man veta värdet på det. Vi samlar in en stor mängd information om kunden, deras fastigheter och verksamhet. Vi tar fram försäkringsbelopp för fastigheter (fullvärde) och annan egendom, så kunden kan känna sig trygg med att ha rätt belopp in sin försäkring om olyckan skulle vara framme.

06.
Upphandling

Utifrån de information vi har inhämtat och analyserat sammanställer vi nu en Offertförfrågan. Förfrågan skickas ut till ett antal försäkringsbolag som tros vara intresserade av risken, där vi ber dem inkomma med en offert på vad den här försäkringen skulle kosta hos dem. 

07.
Offertjämförelse

När vi fått in offerterna från försäkringsbolagen gör vi en jämförelse av försäkringsbolagens erbjudande: omfattning, villkor och premier. I vårt uppdrag ingår att lämna en rekommendation till kund, där vi redogör för varför vi föreslår en viss lösning, i förhållande till kundens behov och önskemål.

08.
Placering

När kunden valt försäkringsbolag, placerar/meddelar vi försäkringsbolaget som utfärdar försäkringshandlingarna och skickar dem till oss för kontroll innan vi skickar vidare till kund. Kunden betalar fakturan till försäkringsbolaget. Under försäkringsåret bistår vi med försäkringsteknisk rådgivning vid ny-, till- och ombyggnad eller annan förändring av verksamheten. Inför nästa förnyelse gör vi årlig kontroll och uppdatering av de förmedlade försäkringarna.

Vi kan förmedla sakskadeförsäkringar från alla olika försäkringsbolag

Croisette är inte bundna att förmedla försäkringar från något enskilt eller endast ett fåtal försäkringsbolag. Vi har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedling avseende all typ av skadeförsäkring. 

Information och dokument

Läs vår Förköpsinformation.
För att ingå samarbete krävs en, av kund, signerad Fullmakt, den ger oss behörighet att ingå försäkringsavtal för kunds räkning. 

För att tydliggöra uppdraget, befogenheter och ansvar skriver vi också individuella Uppdragsavtal med våra kunder, som en trygghet för båda parter. 

 Här kan du läsa våra Allmänna Leveransvillkor. 

Om vi inte skulle komma överens, hittar du vår klagomålshantering här. 

Hör av dig

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Alla lediga objekt