Förvärvsrådgivning

Croisette erbjuder rådgivning i samband med förvärv. Förvärvsrådgivningen baseras på uppdragsgivarens investeringsstrategi och omfattar hela förvärvsprocessen från strategisk rådgivning, deal sourcing, dialog med potentiella säljare, indikativt bud, due diligence och förhandling till genomfört förvärv. Croisette bistår även med att gemensamt med uppdragsgivaren arbeta fram en ny investeringsstrategi. Vi har dessutom erfarenhet från auktionsförfaranden som företrädare för köpande part.

Dags att expandera portföljen?

Croisette erbjuder rådgivning i samband med förvärv. Förvärvsrådgivningen baseras på en uppdragsgivares investeringsstrategi och omfattar hela förvärvsprocessen från strategisk rådgivning, deal sourcing, dialog med potentiella säljare, indikativt bud, due diligence och förhandling till genomfört förvärv. Croisette bistår gärna även med att gemensamt med uppdragsgivaren arbeta fram en ny investeringsstrategi. Vi har dessutom erfarenhet från diverse auktionsförfaranden som företrädare för köpande part.

Vår målsättning i varje kundrelation är att få en så djup förståelse för uppdragsgivarens verksamhet att vår rådgivning bidrar till att utveckla er investeringsverksamhet – även ur ett strategiskt perspektiv. Vi arbetar gärna kreativt genom att vi i varje situation letar nya infallsvinklar, vilket skapar ytterligare mervärde för våra uppdragsgivare.

Vår process

01.
Strategisk rådgivning

En genomtänkt investeringsstrategi är avgörande för att nå långsiktiga investeringsmål. Vi erbjuder dig som köpare att se över ditt nuvarande fastighetsinnehav och tillsammans arbetar vi fram en ny investeringsstrategi i syfte att maximera dina möjligheter att uppnå målen. 

02.
Deal sourcing

En stor del av vårt arbete i förvärvsprocessen är att aktivt identifiera, utvärdera och presentera potentiella förvärvsobjekt efter dina önskemål och behov. Vi gör alltid en noggrann kartläggning för att hitta lämpliga förvärvsobjekt och tack vare vårt omfattande kontaktnät kan vi i de flesta fall presentera skarpa förslag direkt. 

03.
Dialog med potentiella säljare

För de mest intressanta objekten hjälper Croisette dig som köpare att inleda en dialog med den potentiella säljaren, varpå vi presenterar ett affärsupplägg och tar del av ytterligare material och information för vår fortsatta utvärdering av förvärvsobjektet. 

04.
Indikativa bud

Efter att du som köpare erhållit ytterligare information om förvärvsobjektet och en slutlig utvärdering genomförts, kan Croisette bistå med framtagandet av det indikativa budet och framföra detta till säljaren. Croisette svarar även för att hålla dialogen med säljaren genom hela budprocessen. 

05.
Due diligence (DD)

Om säljaren väljer att acceptera det indikativa budet inleds due diligence där du som köpare får möjlighet att göra din ekonomiska, tekniska och juridiska undersökning av förvärvsobjektet. Vid behov kan Croisette erbjuda båda parter en komplett datarumslösning, som tillgängliggör alla digitala dokument från säljaren, som vi administrerar, och samtidigt hanterar interaktionen mellan köpare och säljare.

06.
Förhandling och avslut

Parallellt med due diligence förhandlas ett överlåtelseavtal med säljaren. Vi på Croisette bistår dig som köpare i denna förhandling och hela vägen fram till att överlåtelseavtalet skrivs under och du tillträder förvärvsobjektet. 

Hör av dig

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Alla lediga objekt