Ett hållbart bolag

Bygg- och fastighetssektorns står för 21% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Det är en betydande del av samhällets totala miljöpåverkan. Varje år delar Boverket en rapport på sektorns totala miljöpåverkan och trenden verkar inte gå åt rätt håll.

Därför har vi på Croisette tagit beslutet att bli Sveriges första klimatneutrala bolag inom fastighetssektorn som överkompenserar sina växthusgasutsläpp.

En hållbar affär

Ända sedan bolaget startades 2015 – har vi på Croisette haft en grundtanke om att göra saker annorlunda. Inte bara genom vårt utbud av tjänster, utan även genom att föregå ett gott exempel när det kommer till hållbarhet i samband med tillväxt och expansion. Vi vill att våra kärnvärden ska spegla allt vi gör och inte minst i hur vi arbetar med hållbarhet.

 

Att bli klimatneutrala kräver en del omfattande förändringar. Därför sattes en åtgärdsplan för 2021 och framåt för hur vi steg för steg tar oss dit. I samband med det har vi också tagit ett beslut att kompensera för våra totala utsläpp med 110%. Vi har valt att investera i projekt som genererar ren och hållbar energi.

 

Först i fastighetssektorn – Croisette blir klimatneutralt och överkompenserar sina utsläpp

Namnlöst-1-Återställd

 

Jag är övertygad om att detta är framtiden och den självklara vägen att gå. Som nytänkande fastighetsrådgivare känner vi ett stort ansvar för att leda branschen i rätt riktning. Valet om att inte endast kompensera för våra utsläpp, utan även 10% extra för historiska utsläpp är för oss helt självklart. Det är dags för alla företag, och inte minst inom fastighetssektorn, att lyfta blicken och börja ta ansvar i klimatfrågan. Självklart är jag glad och stolt att vi får äran att vara först, men det viktigaste för oss nu är att det inte dröjer länge innan certifikat på klimatneutralitet är en standard hos alla som verkar inom fastighetsbranschen.

Per Svensson, CEO & Founder, Croisette Real Estate Partner

 

Klimatneutral. Så fungerar det

1_klimat_v

Analysera verksamhetens utsläpp

Det första steget handlar om att ta reda på hur mycket utsläpp vi som bolag står för. Utsläppen beräknas utifrån standarderna PAS 2060 och Greenhouse Gas Protocol. Resultatet delas sedan upp i tre delar. Scope 1, 2 och 3. Det innebär att hela vårt klimatavtryck räknas in. 

 

2_klimat

Sätta mål och skapa en åtgärdsplan

När utsläppen identifieras och analyserats är det dags att sätta specifikta mål avseende utsläppsminskningar samt skapa en åtgårdsplan. Analysen visar var de största utsläppen finns. Nu sätts en plan på vad vi behöver göra för att minska utsläppen. 

3_klimat

Binda minst 110 % av utsläppen

Vi tror på hållbar och ren energi. Därför kompenserar vi genom att investera projekt som vi tror kommer påverka miljön på sikt, både nationellt och internationellt.

 

Läs mer om projektet här. 

Vår klimatpåverkan

Vi har en relativt liten klimatpåverkan idag. Det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka och känna oss nöjda. Vi vill ta ansvar för den bransch som står för en betydande del av samhällets klimatpåverkan.

Den största delen av våra utsläpp hamnar i Scope 3: vilket också påverkat vår åtgärdsplan.

Mer information om våra planerade åtgärder hittar ni här.

 

Scope 1 

Scope 1 handlar om direkta växthusgasutsläpp, alltså de utsläpp som verksamheten har direkt kontroll över. Det kan exempelvis vara växthusgasutsläpp från fordon och maskiner som verksamheten äger eller hyr, eller det som släpps från verksamhetens egna fabriker eller fastigheter.

 

Scope 2

I scope 2 hamnar indirekta utsläpp från elektricitet, alltså förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla.

 

Scope 3

I scope 3 hamnar de indirekta växthusgasutsläppen, utöver inköpt energi, som sker utanför verksamhetens gränser. Exempel på kategorier i scope 3 kan vara inköpta varor och tjänster, avfall från verksamheten, tjänsteresor, pendling, hyrd utrustning osv.

 

Vår åtgärdsplan

Genom vår åtgärdsplan har vi åtagit oss att genomföra en del omfattande förändringar i vårt arbetssätt. Detta är något som vi jobbar med dagligen för att kontinuerligt minimera vårt CO2e-avtryck. Det innebär att vi exempelvis har gjort ändringar i vår policy vad gäller tjänsteresor, val av leverantörer och användning av förnyelsebar el för alla våra nya kontor.


Vi kommer att fortsätta detta arbete för att säkra att vi alltid tar hållbara beslut för både miljö och samhälle.

Läs mer om vår åtgärdsplan här.

Hållbarhet

Vi investerar i hållbar och ren energi

Trots att vi har en relativt liten påverkan på miljön, är vi medvetna om att detta inte räcker för att göra skillnad. Därför klimatkompenserar vi för alla våra utsläpp. Men vi har valt att gå ett steg längre och kompenserar därför för ytterligare 10% av våra utsläpp i projekt som vi tror på. För att tillsammans jobba mot mer hållbar värld tycker vi att hållbar energi är viktigt. Därför har vi valt att kompensera i ett projekt i Thailand som verkar för just detta.

Siam Solar-projektet spelar en viktig roll i Thailands övergång till ren energi. I projektet samlas 10 solcellsanläggningar med en avancerad, miljövänlig teknik för att generera ren och hållbar el. Förutom hållbar och ren el, förbättrar projektet även den lokala infrastrukturen och ger sysselsättningsmöjligheter för lokala skickliga och okvalificerade arbetstagare inom tillverkning, installation, drift och underhåll av utrustning.

Läs mer om projektet här.

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!