Gustav Adolfs Torg 8, Söder, Helsingborg

Malmö: 040-848 35
Stockholm: 08-848 896

Gustav adolfs torg 8, Söder

Helsingborg

Lokal på Gustav Adolfs Torg 8 om ca 1600 kvm

Fakta

Typ av ledig lokal: Kontor, Övrigt

Hyra: 1350 kr/år/m²

Storlek: 1600 m²

Tillträde: Efter överenskommelse

Information

Beskrivning

Utförande
Våningsplan: 1 av 6
Planlösning: (se planritning)
Parkering: Finns

Omgivning
Andra företag i närheten: Butiker, restauranger och kontor
Skyltläge: Mycket bra
Närservice: Restauranger, caféer, shopping och daglig service
Kommunikationer: Bussförbindelser, Malmöleden, Europaväg 4 och 6

Storlek
Total area: ca 1600 kvm

Tillträdesdag
Efter överenskommelse

Geografi
Adress: Gustav Adolfs Torg 8
Område: Söder

-------------------------

Floor plan: 1 of 6
Plan solution: (see plan drawing)
Parking: Available

Environment
Other businesses nearby: Shops, restaurants and offices
Signature: Very good
Convenience: Restaurants, cafes, shopping and daily service
Communications: Bus connections, Malmö, Europe 4 and 6

Size
Total area: about 1600 sqm

Available
Directly

Address: Gustav Adolfs Torg 8
Area: South
Municipality: Helsingborg

Utförande

Planlösning: Se planritning

Övrigt

Övrigt: Parkering finns på innergården Hiss finns Croisette Real Estate Partner har erhållit förmedlingsuppdrag avseende lokalen som beskrivs i detta informationshäfte. Informationen är till största del inhämtad från Fastighetsägaren och eller Hyresgästen. Croisette AB och dess dotterbolag (”Croisette”) ansvarar inte för riktigheten i informationen. All information som är av relevans skall kontrolleras av en eventuell hyresgäst och varken Fastighetsägaren, Hyresgästen eller Croisette kan hållas ansvarig vid felaktigheter i detta informationshäfte.

YtorMinMaxkr/år/m²
Kontor-1600

Ekonomi

Hyra: 1350 kr/år/m²

Omgivning

Omgivning/natur: Lokalerna på Gustav Adolfs Torg 8 ligger i södra delen av Helsingborg. Många utav rummen har utsikt över torget och Gustav Adolfs kyrkan. På torget bedrivs det torghandel med bland annat färska grönsaker och frukt. Närhet till Malmöleden och Europavägar.

Andra företag i närheten: Butiker, restauranger och kontor

Parkering: Finns

Närservice: Restauranger, caféer, shopping och daglig service

Kommunikationer: Bussförbindelser, Malmöleden, Europaväg 4 och 6

Skyltläge: Bra

Enter your keyword: