Gustav Adolfs Torg 6, Söder, Helsingborg

Malmö: 040-848 35
Stockholm: 08-848 896

Gustav adolfs torg 6, Söder

Helsingborg

Stor och öppen lokal på Gustav Adolfs Torg 6 om 980 kvm

Fakta

Typ av ledig lokal: Butik, Lager/Logistik, Övrigt

Hyra: 900 kr/år/m² Kallhyra

Storlek: 980 m²

Tillträde: Efter överenskommelse

Information

Beskrivning

Utförande
Våningsplan: Källarplan
Planlösning: Stor och öppen lokal, med bar, förråd och toalett
(se planritning)
Parkering: Finns

Omgivning
Andra företag i närheten: Butiker, restauranger och kontor
Skyltläge: Mycket bra
Närservice: Restauranger, caféer, shopping och daglig service
Kommunikationer: Bussförbindelser, Malmöleden, Europaväg 4 och 6

Storlek
Total area: 980 kvm

Hyra
900kr/kvm

Tillträdesdag
Efter överenskommelse

Geografi
Adress: Gustav Adolfs Torg 6
Område: Söder
Kommun: Helsingborg

--------------------------------------

Floor plan: Source plan
Floor plan: Large and open room, with bar, storage room and toilet (see plan drawing)
Parking: Available

Environment
Other businesses nearby: Shops, restaurants and offices
Signature: Very good
Convenience: Restaurants, cafes, shopping and daily service
Communications: Bus connections, Malmö, Europe 4 and 6

Size
Total area: 980 sqm

Rent
SEK 900 / sqm

Available
Directly

Address: Gustav Adolfs Torg 6
Area: South
Municipality: Helsingborg

Utförande

Planlösning: Se planritning

Övrigt

Övrigt: Croisette Real Estate Partner har erhållit förmedlingsuppdrag avseende lokalen som beskrivs i detta informationshäfte. Informationen är till största del inhämtad från Fastighetsägaren och eller Hyresgästen. Croisette AB och dess dotterbolag (”Croisette”) ansvarar inte för riktigheten i informationen. All information som är av relevans skall kontrolleras av en eventuell hyresgäst och varken Fastighetsägaren, Hyresgästen eller Croisette kan hållas ansvarig vid felaktigheter i detta informationshäfte.

YtorMinMaxkr/år/m²
Övrigt-980

Ekonomi

Hyra: 900 kr/år/m²

Omgivning

Omgivning/natur: Lokalen på Gustav Adolfs Torg 6 ligger i södra delen av Helsingborg. På torget bedrivs det torghandel med bland annat färska grönsaker och frukt. Närhet till Malmöleden och Europavägar.

Enter your keyword: