Sevedsgatan 1 A - B, Seved, Malmö

Malmö: 040-848 35
Stockholm: 08-848 896

Sevedsgatan 1 a - b, Seved

Malmö

Kontorslokal om 114 kvm på Sevedsgatan 1A-B

Fakta

Typ av ledig lokal: Kontor

Storlek: 114 m²

Information

Beskrivning

Utförande
Våningsplan: Bottenplan
Planlösning: (se planritning)
Parkering: Finns

Omgivning
Andra företag i närheten: Restauranger, kontor, handel
Skyltläge: Mycket bra
Närservice: Restauranger, caféer, shopping och daglig service
Kommunikationer: Bussförbindelser,

Storlek
Total area: 114kvm

Hyra
9225kr/mån + moms och fastighetsskatt

Tillträdesdag
Efter överenskommelse

Geografi
Adress: Sevedsgatan 1A-B
Område: Seved
Kommun: Malmö

-------------------------

Floor plan: Bottom plan
Plan solution: (see plan drawing)
Parking: Available

Environment
Other businesses nearby: Restaurants, offices, trade
Signature: Very good
Convenience: Restaurants, cafes, shopping and daily service
Communications: Bus connections,

Size
Total area: 114kvm

Rent
9225kr / month + VAT and property tax

Available
Directly

Address: Sevedsgatan 1A-B
Area: Seved
Municipality: Malmö

Övrigt

Övrigt: Croisette Real Estate Partner har erhållit förmedlingsuppdrag avseende lokalen som beskrivs i detta informationshäfte. Informationen är till största del inhämtad från Fastighetsägaren och eller Hyresgästen. Croisette AB och dess dotterbolag (”Croisette”) ansvarar inte för riktigheten i informationen. All information som är av relevans skall kontrolleras av en eventuell hyresgäst och varken Fastighetsägaren, Hyresgästen eller Croisette kan hållas ansvarig vid felaktigheter i detta informationshäfte.

YtorMinMaxkr/år/m²
Kontor-114

Enter your keyword: