Säbygatan 16, Centrum, Landskrona

Malmö: 040-848 35
Stockholm: 08-848 896

Säbygatan 16, Centrum

Landskrona

Kontorslokaler i två plan om ca 572 kvm på Säbygatan 16.

Fakta

Typ av ledig lokal: Kontor, Övrigt

Hyra: 1000 kr/år/m² Totalhyra

Storlek: 572 m²

Tillträde: Efter överenskommelse

Information

Beskrivning

Utförande
Våningsplan: 1 och 2
Planlösning: Kontorsrum
(se planritning)
Parkering: Finns
Omgivning
Andra företag i närheten: Kontor, restauranger, handel
Skyltläge: Mycket bra
Närservice: Restauranger, caféer,
Kommunikationer: Allt i närområdet

Storlek
Total area: ca 572 kvm

Hyra
1000 kr/kvm/år - totalhyra

Tillträdesdag
Efter överenskommelse

Geografi
Adress: Säbygatan 16
Område: Centrum
Kommun: Landskrona

--------------------------------

English
Floor plan: 1 and 2
Planning solution: Office space (see plan drawing)
Parking: Available

Environment
Other companies nearby: Office, restaurants, trade
Display: Very good
Convenience: Restaurants, Cafes,
Communications: Everything in the immediate area

Size
Total area: approximately 572 sqm

Rent
1000 kr / sqm / year - total rent

Available
Directly

Address: Säbygatan 16
Area: Center
Municipality: Landskrona

Utförande

Planlösning: Se planritning

Övrigt

Övrigt: Croisette Real Estate Partner har erhållit förmedlingsuppdrag avseende lokalen som beskrivs i detta informationshäfte. Informationen är till största del inhämtad från Fastighetsägaren och eller Hyresgästen. Croisette AB och dess dotterbolag (”Croisette”) ansvarar inte för riktigheten i informationen. All information som är av relevans skall kontrolleras av en eventuell hyresgäst och varken Fastighetsägaren, Hyresgästen eller Croisette kan hållas ansvarig vid felaktigheter i detta informationshäfte.

YtorMinMaxkr/år/m²
Kontor-572

Ekonomi

Hyra: 1000 kr/år/m²

Omgivning

Omgivning/natur: Kontorslokal i centrala Landskrona med närhet till all tänkbar service.

Enter your keyword: