Nygatan 4, Centrum, Landskrona

Malmö: 040-848 35
Stockholm: 08-848 896

Nygatan 4, Centrum

Landskrona

På Nygatan 4 finns både små och stora lokaler till olika typer av verksamheter!

Fakta

Typ av ledig lokal: Butik, Kontor, Övrigt

Hyra: 1200 kr/år/m² Kallhyra

Storlek: 60 - 200 m²

Information

Beskrivning

Storlekarna på lokalerna varierar mellan 60 - 200 kvm.

----------------------

English


54/5000
The size of the premises varies between 60 - 200 sqm.

Utförande

Planlösning: Öppna planlösningar

Övrigt

Övrigt: Croisette Real Estate Partner har erhållit förmedlingsuppdrag avseende lokalen som beskrivs i detta informationshäfte. Informationen är till största del inhämtad från Fastighetsägaren och eller Hyresgästen. Croisette AB och dess dotterbolag (”Croisette”) ansvarar inte för riktigheten i informationen. All information som är av relevans skall kontrolleras av en eventuell hyresgäst och varken Fastighetsägaren, Hyresgästen eller Croisette kan hållas ansvarig vid felaktigheter i detta informationshäfte.

YtorMinMaxkr/år/m²
Övrigt60200

Ekonomi

Hyra: 1200 kr/år/m²

Omgivning

Andra företag i närheten: Kontor, handel och restauranger

Parkering: Finns i närområdet

Närservice: Allt i närområdet

Kommunikationer: Goda

Skyltläge: Mycket bra

Enter your keyword: