Järnyxegatan 9, Fosie, Malmö

Malmö: 040-848 35
Stockholm: 08-848 896

Järnyxegatan 9, Fosie

Malmö

Kontorsrum i varierande storlekar!

Fakta

Typ av ledig lokal:

Storlek: 12 - 35 m²

Information

Beskrivning

Utförande
Våningsplan: -
Planlösning: Kontorsrum
Parkering: Finns

Omgivning
Andra företag i närheten: Industri
Skyltläge: Bra
Närservice: Finns i närområdet
Kommunikationer: Inre ringvägen, Bussförbindelser

Tillträdesdag
Efter överenskommelse

Geografi
Adress: Järnyxegatan 9
Område: Fosie
Kommun: Malmö.

---------------------------------

English
Floor plan: -
Planning solution: Office space
Parking: Available

Environment
Other companies nearby: Industry
Display: Good
Convenience: Available in the immediate area
Communications: Internal Ring Road, Bus Services

Available
Available directly

Address: Järnyxegatan 9
Area: Fosie
Municipality: Malmö.

Utförande

Planlösning: Kontorsrum

Övrigt

Övrigt: Croisette Real Estate Partner har erhållit förmedlingsuppdrag avseende lokalen som beskrivs i detta informationshäfte. Informationen är till största del inhämtad från Fastighetsägaren och eller Hyresgästen. Croisette AB och dess dotterbolag (”Croisette”) ansvarar inte för riktigheten i informationen. All information som är av relevans skall kontrolleras av en eventuell hyresgäst och varken Fastighetsägaren, Hyresgästen eller Croisette kan hållas ansvarig vid felaktigheter i detta informationshäfte.

YtorMinMaxkr/år/m²
Kontor1235

Enter your keyword: