Hyllie Boulevard 2, Hyllie, Malmö

Malmö: 040-848 35
Stockholm: 08-848 896

Hyllie boulevard 2, Hyllie

Malmö

Vakant lokal i det expansiva området Hyllie!

Fakta

Typ av ledig lokal: Butik, Kontor, Övrigt

Storlek: 144 m²

Tillträde: Efter överenskommelse

Information

Beskrivning

Lokalen är belägen på Hyllie Boulevard 2 och har en yta om 144 kvm. Fastigheten är nyligen byggd så lokalen är i dagsläget rå men anpassas efter hyresgästens krav och önskemål.

-----------------------------------

English
The premises is located on Hyllie Boulevard 2 and has an area of 144 sqm. The property has been recently built so that the premises are currently "raw" and can be adapted to the tenant's requirements and wishes.

Utförande

Anpassningsbart: Ja

Planlösning: Öppen planlösning

Övrigt

Övrigt: Croisette Real Estate Partner har erhållit förmedlingsuppdrag avseende lokalen som beskrivs i detta informationshäfte. Informationen är till största del inhämtad från Fastighetsägaren och eller Hyresgästen. Croisette AB och dess dotterbolag (”Croisette”) ansvarar inte för riktigheten i informationen. All information som är av relevans skall kontrolleras av en eventuell hyresgäst och varken Fastighetsägaren, Hyresgästen eller Croisette kan hållas ansvarig vid felaktigheter i detta informationshäfte.

YtorMinMaxkr/år/m²
Kontor-144

Omgivning

Andra företag i närheten: Restauranger, kontor och handel

Parkering: Finns i närområdet

Närservice: Allt i Hyllie

Kommunikationer: Mycket goda

Skyltläge: Mycket bra

Enter your keyword: