Handelsvägen 9, Center Syd, Löddeköpinge

Malmö: 040-848 35
Stockholm: 08-848 896

Handelsvägen 9, Center syd

Löddeköpinge

Handelslokal på bästa läge vid Center Syd!

Fakta

Typ av ledig lokal: Butik, Kontor, Övrigt

Storlek: 550 - 1750 m²

Tillträde: Efter överenskommelse

Information

Beskrivning

Handelslokal om tot 1750 kvm uppdelat i 3 delar. Går att öppna upp och nyttja hela ytan.

Granne med Mio möbler och Lager 157.

Hela handelsplatsen omfattar 240 000 kvadratmeter med omkring 200 företag och
ytterligare cirka 4 miljoner besökare varje år.
Handelsplatsen nås även enkelt med kollektivtrafik tack vare att flera busslinjer
trafikerar området.

Upptagningsområdet för Handelsplats Center Syd omfattar totalt 891 000 invånare,
varav primärområdet har cirka 193 000 invånare – siffror som ökar väsentligt under
sommarmånaderna.

Köpkraften inom primärområdet är hög, inom kommunen hela 338 300 kronor – att
jämföras med ett genomsnitt på 197 247 kronor i Sverige.

-------------------------------------

English
Retail store up to 1750 sqm divided into 3 parts. Can open up and use the entire surface.

Next to Mio Furniture and Warehouse 157.

The entire venue covers 240,000 square meters with about 200 companies and
an additional 4 million visitors each year. The commercial area is also easily reached by public transport thanks to several bus lines traffic the area.

The acquisition area of Handelsplats Center South comprises a total of 891,000 inhabitants,
of which the primary area has approximately 193,000 inhabitants - figures that increase significantly below summer months.

Purchasing power in the primary area is high, within the municipality a total of SEK 338 300 – that compared with an average of SEK 197 247 in Sweden.

Övrigt

Övrigt: Croisette Real Estate Partner har erhållit förmedlingsuppdrag avseende lokalen som beskrivs i detta informationshäfte. Informationen är till största del inhämtad från Fastighetsägaren och eller Hyresgästen. Croisette AB och dess dotterbolag (”Croisette”) ansvarar inte för riktigheten i informationen. All information som är av relevans skall kontrolleras av en eventuell hyresgäst och varken Fastighetsägaren, Hyresgästen eller Croisette kan hållas ansvarig vid felaktigheter i detta informationshäfte.

YtorMinMaxkr/år/m²
Butik5501750

Omgivning

Andra företag i närheten: Mio Möbler, Lager 157, Bauhaus, Max, Center Syd

Parkering: Inom området finns 900 parkeringsplatser samt Max Hamburgerrestaurang.

Närservice: Allt i närområdet

Kommunikationer: E6/E20 Bussförbindelser

Skyltläge: Mycket bra

Enter your keyword: