Lindängsstigen 14, Lindängen, Malmö

Malmö: 040-848 35
Stockholm: 08-848 896

Lindängsstigen 14, Lindängen

Malmö

Trevlig lokal på Lindängsstigen 14!

Fakta

Typ av ledig lokal: Butik, Kontor, Övrigt

Storlek: 274 m²

Tillträde: Ledig från och med 01-04-2018

Information

Beskrivning

På Lindängsstigen 14 har vi en lokal om 274 kvm. Lokalen har en blandad planlösning, det finns 7 st cellkontor/mottagningsrum med vask i varje rum, ett konferensrum samt lunchrum med fullutrustat kök.
Lokalen är tillgänglighetsanpassad med HWC.
Ledig från och med 01-04-2018.

---------------------------------------

English
At Lindängsstigen 14 we have a premises of 274 sqm. The venue has a mixed floor plan, there are 7 cellar / reception rooms with a sink in each room, a conference room and lunch room with a fully equipped kitchen. The room is accessible with HWC.
Available from 01-04-2018.

Utförande

Antal rum: 7

Planlösning: Blandad planlösning

Övrigt

Övrigt: Croisette Real Estate Partner har erhållit förmedlingsuppdrag avseende lokalen som beskrivs i detta informationshäfte. Informationen är till största del inhämtad från Fastighetsägaren och eller Hyresgästen. Croisette AB och dess dotterbolag (”Croisette”) ansvarar inte för riktigheten i informationen. All information som är av relevans skall kontrolleras av en eventuell hyresgäst och varken Fastighetsägaren, Hyresgästen eller Croisette kan hållas ansvarig vid felaktigheter i detta informationshäfte.

YtorMinMaxkr/år/m²
Kontor-274

Omgivning

Parkering: Finns i näromådet

Kommunikationer: Mycket goda

Skyltläge: Bra

Enter your keyword: