Klagomålsansvarig

Jenny Ulriksson
Head of Insurance

Om vi inte är överens

Med en god klagomålshantering kan vi lära oss mer om potentiella risker – och arbeta förebyggande för att förhindra dem framöver. Vi tycker att det är av största vikt att höra din åsikt och att följa upp frågor som du är missnöjd med.

Vårt mål är att våra kunder alltid ska vara nöjda med vårt samarbete. Därför är det viktigt att du som kund kontaktar oss om du anser att vi handlat fel, för att vi ska kunna förbättra oss.

Skulle du av någon anledning vara missnöjd med en tjänst som Croisette Insurance Advisory AB levererat vill vi att du hör av dig så snart som möjligt.

1. Vänd dig först till den som du haft kontakt med angående det ärende som klagomålet gäller. Vi är givetvis beredda att ompröva ett beslut om tex förutsättningar förändrat sig eller om vi missförstått varandra.

2. Skulle du fortfarande inte vara nöjd efter detta, så ber vi er skriftligen kontakta klagomålsansvarig på Croisette Insurance Advisory AB, klicka här, eller skicka per post till Croisette Insurance Advisory AB, Att: Klagomålsansvarig, Hyllie Boulevard 8C, 215 32 Malmö. Vi vill då att ni bifogar kopior på relevanta handlingar, ange vem/vilka ni tidigare haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter skett. Samtliga relevanta fakta ska kartläggas.

Vi följer vår interna rutin som innebär att alla klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt, alla klagomål ska besvaras snarast på ett sakligt, korrekt och tydligt sätt. Om vi inte skulle kunna besvara ärendet inom 14 dagar meddelar vi er skriftligen om detta samt informerar om när ett besked kan förväntas komma.

Klagomålsansvarig

Jenny Ulriksson
Head of Insurance

Alla lediga objekt