Det våras för Norrland

Vad har världens enskilt största satsning på grönt stål och Europas största vindkraftpark gemensamt? - Båda ligger i Norrbotten! En ny grön våg drar in över Sverige. Norrland står nu i centrum för omställningen av svensk industri och framställning av grön energi och stål är hetare än någonsin. Snittkostnaderna för utsläppsrätter har sedan 2017 ökat med 730 procent, detta för att kunna möta EU:s klimatmål ”fit for 55”. Målet innebär att unionen som helhet skall släppa ut 55 procent mindre växthusgaser till år 2030. Svenska företag letar alltmer efter närproducerade råvaror, inte minst nu i sviterna av Corona-pandemin, stål och energi är inget undantag. En risk med satsningen på den gröna omställningen är att kostsamma investeringar och stigande priser på eftertraktade metaller kan hämma tillväxten och öka inflationen, så kallad ”greenflation”. Uppsidan med omställningen till ett mer hållbart samhälle är att vi kommer se en kraftig ökning av innovationer, investeringar och arbetstillfällen, inte minst till Sveriges mindre befolkningstäta orter runt om i landet.

 

landscape-in-the-north-of-sweden-kghkdz6-2

Ny guldrush i Norrbotten

Sveriges planer för grönt stål är helt världsledande. 300 miljarder kronor har allokerats till projekt och utveckling av grönt stål. Ta det i jämförelse med Tyskland som satsar tredje mest i världen på grönt stål och har aviserat 7 miljarder kronor för motsvarande projekt. Bolaget H2 Green Steel (H2GS) har tagit in sin första investerade miljard från bland annat familjen Wallenberg, Daniel Ek och Christina Stenbeck. Företaget satsar nu på att etablera sig i Boden och kunna leverera 2,5 miljoner ton årligen av fossilfritt stål redan 2024. H2GS är i direkt konkurrens med bolaget Hybrit, ett samriskföretag av SSAB, LKAB samt Vattenfall. Hybrit har i dagsläget sin testanläggning i Gällivare och det är troligt att de väljer att utveckla sin produktion där.

 

Gemensamt för satsningarna på fossilfritt stål är de kräver stora mängder vätgas, som även den kommer att behöva ha en fossilfri tillverkning. EU-kommissionen har identifierat vätgas som en nyckelresurs för framtiden och beräknar att unionen kommer spendera närmare 500 miljarder euro på gasen under de kommande 30 åren. Produktionen av fossilfri vätgas kommer ställa stora krav på Sverige och inte minst Norrland. Enligt Energiföretagen Sverige kommer Sveriges energiförbrukning kunna öka med så mycket som 120 % redan år 2045.

 

 

Spetskompetens i Skellefteå

I Skellefteå är batteritillverkaren Northvolt snart i mål med sin första stora ”giga-fabrik” och företaget har precis höjt sina produktionsplaner med 50 procent, från 40 till 60 GWh. Produktionen väntas starta i slutet på året och redan har företag som Geely, BMW och Volkswagen tecknat avtal för batterier. Northvolt har nyligen tagit in cirka 23 miljarder kronor. Idén om att bygga världens grönaste batteri har väckt stort intresse och för tillfället ligger världens tredje största batterifabrik i Skellefteå! Företaget kommer inte bara generera arbetstillfällen utan även behöva locka mycket kompetens till orten.

 

Bara några mil från batterifabriken ligger Bolidens nya investering för 750 miljoner kronor, ett lakverk som skall återvinna 25 000 ton bly per år från restprodukter såsom kretskort och mobiltelefoner. Vidare har det investerats 700 miljoner kronor i Skellefteås hamn som siktar på att bli en av världens modernaste där samtliga kranar, traverser och liknande lyftmedel skall vara batteridrivna. Projektet ”Nordic Logistic Corridor” (NLC) är en öst-västlig förbindelse från Ryssland till Vasa hamn i Finland, vidare till Umeå hamn för att sedan fortsätta upp till Nordnorge. NLC möjliggör miljövänliga transporter och stärker förbindelserna från Norrland till resten av Europa och Asien.

 

Ny gruvdrift i startblocken

Gruvdriften kommer bli viktig för att kunna säkerställa råvaruleverans till alla dessa projekt. LKAB har beräknat att investera 150 – 400 miljarder för att kunna ställa om sin gruvdrift till fossilfri. Vidare har bolaget Talga Resources gjort ett unikt grafitfynd i Kiruna och vill bygga batterifabrik i Luleå. Även bolaget Beowulf Mining har gjort ett stort fynd av järnmalm, potentiellt upp till 250 miljoner ton. Båda gruvbolagen väntar på svar om tillstånd för start av gruvdriften.

 

Gemensamt för samtliga ovan nämnda projekt är att de alla ligger i Västerbottens och Norrbottens län. Under 2020 minskade befolkningen i Norrbotten men länet spås få en ökning av 25 000 nya arbetstillfällen de närmsta 10 åren, mycket tack vare dessa stora industrisatsningar.

 

Positivt för Norrlands fastighetsmarknad

Fastighetsmarknaden då? Enbart arbetstillfällen räcker inte för att behålla en population utan kommunerna måste vara attraktiva och trevliga att bo i. Detta har redan börjat locka investerare och det rör på sig på fastighetsmarknaden. Norrlands transaktionsvolym ökade med 59 procent 2020 jämfört med året innan och uppgick till 15,5 miljarder kronor.

 

I Skellefteå har snittpriserna för industri varit sjunkande sedan 2018 men har nu vänt uppåt igen och 2021 har redan slagit 2019s köpvolym. Ett exempel på att den gröna utvecklingen i Norrland lockar fastighetsinvesterare är NP3s förvärv av 135 000 kvadratmeter industri och logistik i Skellefteå för totalt 1,3 miljarder. För bostäder har snittpriserna stabiliserat sig men köpvolymen ökat kraftigt. Totala köpvolymen för lokaler har varit förhållandevis låg år 2019 och 2020 och snittpriserna har sjunkit, i år ökar däremot snittpriserna och totalvolymen har redan nästan dubblats jämfört med 2020.  

 

 

I Umeå har snittpriserna för både industri och bostäder ökat stadigt de senaste åren med en varierande köpvolym. Transaktionsaktiviteten för lokaler i Umeå har varit låg de senaste 2 åren och 2021 ser ut att bara bli aningen starkare, dock till sjunkande snittpriser.

 

 

I Norrbottens län har industrisnittpriserna varierat de senaste åren men generellt ökat. 2021 ser ut att kunna bli jämförbart med året innan, om inte bättre, till totala köpvolymen sett. För bostäder har snittpriset ökat mycket sedan 2019 och den totala köpvolymen hade sin högsta notering 2020 för de senaste fem åren. Vad gäller lokaler så har köpvolymen för denna kategori ökat varje år sedan 2018 med kraftigt ökande snittpriser nu under 2021. All data är baserad på transaktioner där portföljköp har exkluderats.

 

 

Vägen framåt

Sammanfattningsvis kan samtliga redovisade kategorier, med undantag för lokaler i Umeå, ses som bra och säkra investeringar. Mycket pekar på att snittpriserna kommer att fortsätta att stiga de kommande åren. Om infrastrukturen utvecklas tillräckligt kommer norra Norrland kunna bli en än mer central del av Industri-Sverige.  Allt fler företag kommer med all sannolikhet vilja ge sig in i den gröna kapprustningen och Norrland är den givna platsen för det. Norrland och dess gröna industriella utveckling har fått en stark framtidstro av såväl investerare som politiker och de senaste årens utvecklings-trender är bara början!

Hör av dig!

Do you already know what you're looking for? In need of advice?

Fill in the form below and we will contact you!

Här hittar du alla våra andra marknadsanalyser.

Ska du värdera din fastighet?
Gå direkt till offertförfrågan.