Större bostäder efterfrågas när Stockholm byggs ut

 

Under 2020 uppmättes en rekordstor utflyttning från Stockholms län särskilt bland unga vuxna i familjebildande ålder, vilket uppmärksammats bland annat av Stockholms Handelskammare. Utflyttningen bedöms i hög grad bero på en bostadsmarknad som plågas av ett underutbud på större bostäder och höga ingångströsklar för unga köpare. Särskilt de höga kontantinsatskraven gör det svårt för yngre att kunna köpa bostad i länet. Det är en varningssignal för länets attraktivitet att utflyttningen ökar bland unga och de unga barnfamiljerna.

 

img_0879

Hög efterfrågan på större bostäder

Coronapandemin har katalyserat utflyttningen när hemarbete fått människor att tänka om kring sin boendesituation och ytterligare drivit på efterfrågan för större bostäder. Underskottet på bostäder i Stockholm har länge varit en drivande faktor i prisstegringarna på ägt boende. En utmärkande faktor är att priserna på villor stigit med 16,2 procent under den senaste 12-månadersperioden, medan bostadsrätter endast stigit med 5,1 procent. Prisökningen på villor speglar den ökande efterfrågan på större bostäder.

 

Trenden med ökad utflyttning av barnfamiljer, ökat behov av yta i bostäderna när vi arbetar mer hemifrån och stigande priser på större bostäder kan med fördel fångas upp av bostadsutvecklare och kommunernas planverksamheter när staden växer. Eftersom trenden inte enbart drivs av pandemin i sig utan snarare på en acceleration av redan befintliga mönster i boende och arbete så handlar det mer om en varaktig förändring i efterfrågan på bostäder än en kortsiktig preferens som kommer dämpas i takt med att minnet av pandemin bleknar.

 

Stockholm – En Europeisk storstad

Samtidigt skall Stockholms län växa och huvudstaden planeras bli en storstad av internationella mått. Tanken är att staden skall gå från att vara en monocentrisk medelstor europeisk stad till att bli en flerkärnig europeisk storstad. Expansionen kommer att innebära stora utmaningar och länets befolkning ska de kommande åren växa i hög takt, från dagens 2,4 miljoner invånare till minst 3,4 miljoner invånare 2050. Flertalet kommuner har ambitiösa bostadsbyggnadsplaner de kommande 10 åren, Upplands-Bro Stockholm, Nykvarn, Södertälje, Järfälla och Danderyd planerar att öka sitt bostadsbestånd med mer på 10 år än man gjort de senaste 40 åren. Sammanlagt planeras över 300 000 nya bostäder stå klara i länet till 2030.

 

Regionala stadskärnor

I regionens plan för utvecklingen pekas åtta nya regionala stadskärnor ut för att bygga bort den mer sårbara monocentriska stadsbilden. De regionala stadskärnorna Arlanda–Märsta, Barkarby–Jakobsberg, Kista–Sollentuna–Häggvik, Täby centrum–Arninge, Kungens Kurva–Skärholmen, Flemingsberg, Haninge centrum och Södertälje kommer bidra till att skapa en mer hållbar stad som är resurseffektiv och främjar regionens utveckling. Inom stadskärnorna finns olika målsättningar för att utveckla näringslivet i respektive område. För till exempel Flemingsberg är bioteknik och Life-science önskade branschinriktningar medan Barkarby-Jakobsberg är ett område där man önskar utveckling av utbildning, kontor, företagstjänster och handel. Den största bostadsutvecklingen förväntas ske i anslutning till dessa stadskärnor samt utmed tunnelbanans utbyggnad, se kartan intill över bostadsutvecklingen i länet till 2030.

 

Möjligheter och utmaningar

För att Stockholm ska kunna växa till en internationell storstad är det avgörande att de regionala stadskärnorna erbjuder befolkningen attraktiva lösningar, särskilt för familjer och unga så att trenden med utflyttning bryts. Med snabb utveckling kommer flertalet utmaningar som arbetsplatser, skolor, handel, infrastruktur och elförsörjning. Den snabba utvecklingen lägger således ett enormt tryck på Stockholms läns kommuners förmåga att planera och driva igenom stora volymer av olika projekt under den kommande tiden. Regionens utveckling framöver är minst sagt spännande och öppnar upp för enorma möjligheter inom samtliga fastighets-segment. Genom att analysera de senaste årens negativa flyttnetton finns möjligheter att identifiera var svårigheterna på bostadsmarknaden ligger för att fånga upp de i befolkningen som annars skulle välja eller tvingas till att flytta ut från länet.

 

 

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!