Croisette har representerat säljaren när Svenska Bostadsfonden förvärvar fastigheter i Malmö för 480 Mkr

 

Svenska Bostadsfonden har, genom sina två dotterbolag SBF Bostad AB och Svenska Bostadsfonden Institution AB, ingått avtal om förvärv av fastigheter i Skåne för 480 miljoner kronor. 

press

Fastigheterna innehåller 149 lägenheter och har en total uthyrningsbar yta uppgående till 12 157 kvadratmeter. Säljare är en privat fastighetsägare. Tillträde beräknas ske den 31 augusti 2021, givet att villkor i avtalet är uppfyllda. Fastigheterna ligger på attraktiva lägen i Malmö, och det finns en stor potential att utveckla lägenheterna.

"Jag är glad och stolt över att vi genomför koncernens hittills största fastighetsförvärv. Fastigheterna är centralt placerade på attraktiva lägen i Malmö och är starka tillskott till Svenska Bostadsfondens två fastighetsportföljer, som med detta innehåller cirka 3 000 lägenheter på 18 orter. Merparten av våra fastigheter ligger i Skåne och jag kan ändra mig till vårt lokala kontor i Malmö kommer att ta hand om, och utveckla, dessa fastigheter på samma framgångsrika som gör med Svenska Bostadsfondens övriga fastigheter.  Svenska Bostadsfonden har ett långsiktigt perspektiv på vårt bästa med målet att utveckla fastigheterna till glädje för såväl hyresgäster och lokalsamhällena vi är en del av, som för våra delägare. Jag kan också konstatera att marknaden för hyresbostäder har varit fortsatt stark under det första halvåret 2021, vilket är positivt för våra delägare"

- Johan Grevelius, VD SBF Bostad och Svenska Bostadsfonden Institution AB

"Vi är stolta över det givna förtroendet att få företräda säljaren i denna prestigefyllda affär och kan konstatera att vi har funnit en situation som innebär ett förhöjt värde för båda parter. Vi kan utan tvivel säga att vi har hittat rätt köpare som med säkerhet kommer att förvalta beståndet väl enligt säljarens önskemål."

- Per Svensson, CEO & Founder of Croisette Real Estate Partner

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!