Croisette säljrådgivare när Trianon och Lernacken förvärvar utvecklingsfastighet i centrala Malmö

Trianon och Lernacken Fastigheter har i ett joint venture förvärvat fastigheten Smedjan 2 på Norra Sorgenfri i centrala Malmö.

smedjan_Croisette

Tillträde sker 1 mars 2022. Norra Sorgenfri är ett av Malmös större stadsbyggnadsprojekt, en plats som tidigare varit ett område av industrikaraktär och som nu omvandlas till bostadsområde. Kvarteret Smedjan är ett av de sista kvarteren i området som återstår att utvecklas och där planprocessen nu inleds. De båda bolagen avser att omgående sätta igång detaljplanearbetet avseende potentiella byggrätter för bostäder om cirka 8 000 - 10 000 BTA.

 

Croisette Real Estate Partner har varit säljarens rådgivare och Enckell Advokatbyrå legal rådgivare åt säljaren.

 

Vi är glada över att ha fått förtroendet att bistå säljaren med försäljningen av denna utvecklingsfastighet i ett av Malmös största stadsbyggnadsprojekt. Det har varit ett överväldigande intresse från investerare under processen vilket återigen visar på en stark marknad inom segmentet. Både säljaren och vi är övertygade om att Trianon och Lernacken är helt rätt köpare och kommer bidra på ett väldigt positivt sätt till utvecklingen av Norra Sorgenfri,

 - Andreas Larsson, Senior Associate, Croisette Real Estate Partner.

Hör av dig!

Do you already know what you're looking for? In need of advice?

Fill in the form below and we will contact you!