Det våras för Norrland

31 augusti, 2021

Vad har världens enskilt största satsning på grönt stål och Europas största vindkraftpark gemensamt? - Båda ligger i Norrbotten! En ny grön våg drar in över Sverige. Norrland står nu i centrum för omställningen av svensk industri och framställning av grön energi och stål är hetare än någonsin. Snittkostnaderna för utsläppsrätter har sedan 2017 ökat med 730 procent, detta för att kunna möta EU:s klimatmål ”fit for 55”. Målet innebär att unionen som helhet skall släppa ut 55 procent mindre växthusgaser till år 2030. Svenska företag letar alltmer efter närproducerade råvaror, inte minst nu i sviterna av Corona-pandemin, stål och energi är inget undantag. En risk med satsningen på den gröna omställningen är att kostsamma investeringar och stigande priser på eftertraktade metaller kan hämma tillväxten och öka inflationen, så kallad ”greenflation”. Uppsidan med omställningen till ett mer hållbart samhälle är att vi kommer se en kraftig ökning av innovationer, investeringar och arbetstillfällen, inte minst till Sveriges mindre befolkningstäta orter runt om i landet.

Ladda ner marknadsanalys - Det våras för Norrland

Alla lediga objekt