Förändrad spelplan för handeln efter pandemin

28 januari, 2021

Pandemin har fram tills nu på olika sätt verkat som en katalysator för förändringar på handelsmarknaden. De handelssegment som redan innan pandemin kämpade för sin överlevnad har drabbats hårt, medan andra handelssegment sett en positiv utveckling. Detta är en kort övergripande sammanfattning av pandemins påverkan på handeln. Med vaccineringens start i slutet av 2020, verkar vi nu se ljuset i tunneln i vårt pandemidrabbade samhälle. En fråga vi ställer oss är vilka bestående effekter pandemin kommer att ha på handelsmarknaden?

Ladda ner marknadsanalys - Förändrad spelplan för handeln efter pandemin

Alla lediga objekt