Hållbarhet – ett måste i framtiden?

16 november, 2021

Tidigare ansågs hållbarhetsengagemang vara en kostnadsbörda för företag men har idag gått från att vara ett ”nice-to-have” för fastighetsbolag till ett ”must-have” för att inte riskera att bli obsoleta. Samtidigt finns ofta en vilja att göra gott. Hur arbetar vi då för att göra vad som är bäst ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart perspektiv?

Ladda ner analysen "Hållbarhet – ett måste i framtiden?"

Alla lediga objekt