Kontorsdöd eller bara en kontorsförkylning i Stockholm CBD?

29 april, 2021

Under första kvartalet 2021 noterades en kraftig ökning av utannonserade kontorsytor i Stockholm CBD. Pandemin och de införda restriktionernas påverkan på kort sikt samt den osäkerhet som finns om de långvariga effekterna på näringslivet och fastighetsmarknaden är ett hett diskussionsämne. Det här leder naturligt vidare till frågeställningar om hur företagens kontorsbehov kommer att se ut i närtid och på sikt.

Ladda ner marknadsanalys - Kontorsdöd eller bara en kontorsförkylning i Stockholm CBD?

Alla lediga objekt