Kriminalvårdsfastigheter – ett segment i förändring?

6 oktober, 2019

Det fortsatt låga ränteläget och jakten på alternativplaceringar samt stabila kassaflöden har genererat ett mycket starkt intresse för framförallt samhällsfastigheter och dess olika subsegment.

Ett antal analyserade stora transaktioner inom segmentet under 2019 visar också indikationer på fortsatt pressade direktavkastningskrav, framförallt för subsegmenten äldreboenden och vårdfastigheter. De pressade direktavkastningskraven har dock lett till att fler aktörer också söker efter nya marknader och subsegment att investera i. Är det kriminalvårdsfastigheter som kommer klättra på intressestegen de kommande åren?

Ladda ner marknadsanalys - Kriminalvårdsfastigheter

Alla lediga objekt