Outnyttjade byggrätter – ett problem som måste lösas?

20 juni, 2019

Outnyttjade byggrätter är ett hett samtalsämne idag. Med rådande bostadsbrist och låga kapitalkostnader är efterfrågan på byggbar mark hög. Att outnyttjade byggrätter tas i anspråk kan vara en bidragande beståndsdel för att tillgodose det ökade bostadsbehovet. Men hur vanligt är outnyttjade byggrätter och är detta ett stort problem?

Ladda ner marknadsanalys - Outnyttjade byggrätter

Alla lediga objekt