Stigande vakansnivåer i Stockholm CBD

2 juli, 2020

Vilka långsiktiga effekter spridningen av Covid 19 kommer att ha på Stockholms kontorsmarknad är ännu svårt att dra slutsatser kring. Detta då vi fortfarande befinner oss mitt i detta utmanande läge samt att situationen inte liknar någonting som de flesta av oss tidigare upplevt. Efter en sammanfattning av förändringarna för vakansnivåerna i centrala Stockholm under årets andra kvartal kan dock ändå mönster urskiljas som skulle kunna tolkas som direkta effekter av virusets spridning.

Ladda ner marknadsanalys - Stigande vakansnivåer i Stockholm CBD

Alla lediga objekt