Stockholms läns kontorsmarknad 2030

23 september, 2020

Croisettes sammanställning av det planerade byggandet av kontorslokaler de kommande tio åren visar, trots stora stadsutvecklingsprojekt, att utvecklingen ligger i paritet med regionens historiska tillväxt. Kan vi då även framgent förvänta oss en oförändrad situation där utbudet inte lyckas möta efterfrågan? Och vilka ytterliga aspekter måste vi ta hänsyn till efter pandemin? Skiljer det sig åt mellan olika branscher?

Ladda ner marknadsanalys - Stockholms läns kontorsmarknad 2030

Alla lediga objekt