Uppsalamarknaden starkare än Corona-effekten

5 mars, 2021

Efter att smittspridningen sjönk under sommaren, noterades därefter en kraftig ökning av antalet insjukna, vilket uppmärksammades som en andra våg under fjärde kvartalet 2020 såväl nationellt som internationellt. Från och med den första mars har regeringen infört ännu hårdare regler i väntan på att vaccineringen skall börja ge effekt. Många experter oroar sig för ännu en tuff vår.

Ladda ner marknadsanalysen - Uppsalamarknaden starkare än Corona-effekten

Alla lediga objekt