2019 – ännu ett framgångsrikt år för Croisette

År 2019 blev ett fortsatt expansivt år för Croisette Real Estate Partner.

2019 bild

Ett nytt kontor öppnades i Halmstad och affärsområdet Human Capital lanserades, samtidigt som transaktionsverksamheten breddades med ”small cap”, en tjänst för att hantera mindre transaktioner och professionalisera en del av marknaden som saknat kvalitativ rådgivning.

 

Croisette öppnade i början på året ett regionkontor i centrala Halmstad, på Köpmansgatan 41. Detta efter att Croisette vid flertalet tillfällen levererat tjänster i Halmstad och uppmärksammat behovet av en professionell rådgivare på plats. Den interna organisationen på Croisette har ökat i takt med övrig tillväxt, och det var efterlängtat att få in Maria Hiersemann som CFO i koncernen.

 

Nytt för 2019 var att Croisette medverkade på fastighetsmässan MIPIM i Cannes samt Almedalsveckan i Visby. Croisette kommer även i år att medverka både på MIPIM och Almedalsveckan, efter ett lyckat och givande deltagande föregående år.

 

LEASING

Uthyrningsverksamheten har under året vuxit i vanlig ordning, både omsättningsmässigt och antalet anställda. Totalt sett för alla kontor har uthyrningsgraden ökat markant och man spår ett fortsatt ljust 2020. Kontoren i Göteborg och Halmstad startades upp under året och har redan gjort betydande avtryck i marknaden.

”Malmökontoret är och har varit en betydande aktör på Skånemarknaden under en längre tid och nu kan man även se den rosa färgen pryda flera Halländska kommuner. Året 2019 har återigen varit ett lyckosamt år för Malmö och kontoret har tagit ett stort steg in på logistiksidan. Att kunna erbjuda våra kunder professionell rådgivning även för aktörer inom lager och logistik känns oerhört roligt. Vi har flera riktigt intressanta diskussioner igång som förväntas bli publika under första delen av 2020.”

Peter Bergquist, Head of Leasing. Croisette Real Estate Partner

 

”Croisettes Stockholmskontor har haft ett fortsatt fokus mot Mälardalsregioner med städer som Örebro, Västerås och Enköping. Där man ser en fortsatt hög efterfrågan för segment inom lättindustri och logistik, men även viss del handelsaktörer som fortsatt vill etablera sig i större ”big box” lösningar. Under året kommer vi satsa på allt bli större i centrala Stockholm och vinna allt mer mark innanför tullarna”

– Emil Lötbom, Head of Leasing Stockholm, Croisette Real Estate Partner

 

”Croisette Leasing Göteborg AB har nu varit verksamma i Göteborg drygt ett år och gjort flertalet större uthyrningar. Fokus under detta året har initialt varit att ta in flertalet uppdragsgivare för att bygga upp en bra bas med stora börsnoterade fastighetsbolag samt mindre lokala. Under året har vi koncentrerat oss på att bygga upp långsiktiga affärsrelationer som i framtiden bär frukt”

 

– Mimoza Zeneli, Head of Leasing Gothenburg, Croisette Real Estate Partner

 

TRANSACTIONS

År 2019 har varit det i särklass starkaste året hittills för Croisette som helhet, så även för bolagets transaktionsverksamhet. Transaktionsteamet har under 2019 genomfört transaktioner för ca 2,5 miljarder kronor, vilket är en ökning volymmässigt med 39 procent jämfört med 2018. Antalet genomförda transaktioner uppgick under året till 19 stycken, varav ca 20 procent utgjordes av köpuppdrag.

”En tydlig trend som vi ser är att antalet strategiska samarbeten på just köpsidan har ökat. När vi väl satt oss in i vår uppdragsgivares ”affär” så blir återkommande uppdrag ett naturligt steg, vilket vi är väldigt glada för. När våra uppdragsgivare uppnår sina mål så gör även vi det.”

Fredrik Dackheden, Head of Transactions, Croisette Real Estate Partner

 

Croisette har under året genomfört transaktioner inom samtliga fastighetssegment med en övervikt på framförallt lättindustri och bostäder. Teamet har organiskt förstärkt med nya drivna medarbetare i takt med att efterfrågan på Croisettes tjänster ökat och satsningen på ett breddat tjänsteerbjudande har verkligen börjat ge resultat.

Kort och gott kan jag konstatera att vi ser ljust på framtiden, inte minst med tanke på en väldigt spännande uppdragspipe med nya affärer som kommer komma ut i marknaden under våren. Vi har bland annat bostadsportföljer (befintliga och nyproduktion) samt lättindustrifastigheter i Stockholm och i Öresundsregionen som kommer ut inom kort. Jag ser fram emot ytterligare ett starkt transaktionsår 2020!

– Fredrik Dackheden Head of Transactions, Croisette Real Estate Partner

VALUATION & ANALYSIS

För affärsområdet Värdering & Analys har 2019 varit ett spännande år där teamet fortsatt fått förtroende från såväl nya som befintliga kunder i värderingsuppdrag. Under året har andelen samhällsnyttiga fastigheter i värderingsuppdragen ökat, liksom värdering av nyproducerade bostäder. Detta är sannolikt ingen slump, utan speglar det allmänna marknadsläget väl. Under året har även samarbetet med flera av såväl stor- som nischbanker fördjupats ytterligare, där målet bland annat varit att öka marknadskunskapen samt förståelsen hos mottagarna av fastighetsvärderingar.

Under året har värderingsverksamheten breddats till att även erbjuda kunder en mer strategisk rådgivning. Ett första steg i detta är att tillsammans med kunder göra en genomlysning av hela eller delar av fastighetsbestånd för att identifiera utvecklings- och besparingsmöjligheter. Under året har dessa uppdrag resulterat i flertals miljoner i besparingar åt enskilda uppdragsgivare. För att ytterligare utveckla tjänsteutbudet har vi under året anställt Christopher Thodenius som affärsutvecklare. Han kommer med sin erfarenhet och genuina intresse av sälj och verksamhetsutveckling att stötta värderingsteamet med att utveckla dessa ytterligare.

 

HUMAN CAPITAL

Croisettes fjärde affärsområde lanserades 2019 under namnet Human Capital, även kallat kompetensförsörjning. Verksamheten erbjuder rådgivning, rekrytering och uthyrning av konsulter inom fastighetssektorn. Året präglas av möten i alla dess former – kundmöten, intervjuer och rekordmånga förutsättningslösa koppar kaffe, allt för att nå ut till marknaden och etablera kontakt.

 

Croisette Human Capital får i uppdrag att samarbeta vid flera lyckade rekryteringar, bland annat tillsättningen av Cushman & Wakefields nya Head of Agency Leasing – Håkan Klinterhäll samt ekonomichefen Tobias Lövstedt på nystartade fastighetsutvecklingsbolaget Proveloper AB. Året avslutas på bästa sätt med en rekrytering internt där Madlene Pettersson, senast från Datscha, väljer att ansluta till teamet.

”Vi kliver in i 2020 med både vilja och kapacitet att ta oss an ännu fler rekryterings- och interimsuppdrag!”

Erika Klingberg, Head of Human Capital, Croisette Real Estate Partner

 

”Övergripande måste jag säga att vi tangerar våra mål, även om vi med lite tur redan hade tagit nästa kliv. Vi är en tillväxtorganisation som verkligen aggressivt men positivt skapar nya möjligheter och aldrig har vi gått in i ett år med så mycket spännande i rockärmen. 2020 kommer vara ett fenomenalt år, både i fortsatt tillväxt och i nya nivåer av affärer och samarbeten”

 

– Per Svensson, CEO & Founder of Croisette Real Estate Partner

 

Per Svensson

CEO & Founder Malmö

Hör av dig?

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Alla lediga objekt