Croisette lanserar 2023 års rikstäckande industrirapport

Croisette Real Estate Partner lanserar idag en unik marknadsrapport för industrisegmentet i Sverige. Rapporten ger en grundläggande kartläggning av industrimarknaden i landet och täcker totalt över 128 miljoner kvadratmeter fördelat på över 48 000 fastigheter. Rapporten presenterar insikter kring total industristock, tillväxt och vakans i Sveriges samtliga 290 kommuner, även hyresdata för storstadsregionerna samt regionstäder presenteras.

industrirapport-2023

I rapporten presenteras veckovis trend på vakansnivåerna och vi konstaterar att vakansen på en aggregerad nivå i landet uppgår till endast 2,6 %, och sedan början av 2022 har vakansen varit stabil utan större fluktuationer över året. Rapporten visar på en styrka inom industrisegmentet vilket tydligt framgår av den data som nu kan presenteras. Detta bekräftas i det Croisette noterar på hyresmarknaden där det finns ett fortsatt tryck från hyresgäster.

 

Hyrestillväxten drivs primärt av nyproduktionen där i synnerhet B2C aktörer är tongivande vid nytecknande av kontrakt på högre nivåer. Trots ett tydligt skifte i avkastningsnivåer på grund av stigande inflation och räntor noteras ett alltjämt fortsatt högt tryck från investerarmarknaden där intresset för industrifastigheter kvarstår där både nationellt och internationellt kapital letar efter nya förvärvsmöjligheter.

I år kan vi presentera en utökad rapport som beskriver industrisegmentet i hela landet vilket vi är väldigt stolta över! 2022 är ett år som på många sätt kommer gå till historieböckerna vilket också gjorde ett rejält avtryck i fastighetsmarknaden och inte minst syntes det på transaktionsaktiviteten runt om i landet. Även om vi med denna rapport har svårt att råda bot på förändringarna i kritiska makrofaktorer, kan vi däremot på ett datadrivet och väl underbyggt sätt visa på den styrka på industrisegmentet fortsatt besitter. Vakansnivåerna är till stor del helt oförändrade sedan inledningen av 2022 och vi ser ett fortsatt tryck på hyresmarknaden med som fortsatt bidrar till hyrestillväxt. Vi marker även av ett starkt intresse hos investerarna inom segmentet, både från såväl nationellt som internationellt håll

David Almqvist, Co-Head of Transactions, Croisette Real Estate Partner.

 

{{cta(’1212ca4b-6110-4953-890b-769cef9692b9’)}}

 

Per Svensson

CEO & Founder Malmö

Hör av dig?

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Alla lediga objekt