Croisette rådgivare när Sortera Group avyttrar sorteringsanläggningar i Stockholm och Helsingborg

Sortera Group har via dotterbolag avyttrat åtta industrifastigheter i Stockholm till Ragde Eiendom AS. Croisette Real Estate Partner agerade rådgivare åt säljaren.

sortera

Portföljen består av åtta fastigheter, fyra i Jordbro, två i Rosersberg och två i Helsingborg, på vilka Sortera bedriver verksamhet bestående av sortering av byggavfall. Sortera tecknar i samband med transaktionen 20-åriga hyresavtal på samtliga ytor, uppgående till ca 62 500 m2. Köpeskillingen uppgår till 228 mkr netto efter avdrag för latent skatt.

”Vi hade ett fantastiskt intresse för den här portföljen, vilket vi också förväntade oss givet fastigheternas utomordentliga läge, den starka hyresgästen och det stora intresset för industrifastigheter just nu.”

– Olle Håkanson Nobel, partner på Croisette Transactions i Stockholm

”Sortera Group är i en mycket expansiv fas och transaktionen möjliggör för oss att frigöra kapital och samtidigt få en professionell fastighetspartner som kan hjälpa oss i utvecklingen av fastigheterna. Croisette har varit ett stort stöd för oss i att hitta rätt tagare och vi är mycket nöjda med deras arbete”

– Conny Ryk, koncernchef för Sortera Group

 

Per Svensson

CEO & Founder Malmö

Hör av dig?

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Alla lediga objekt