Croisette säljrådgivare vid avyttring av 3D-fastighet i centrala Stockholm

Bostadsrättsföreningen Lavetten 16 har avyttrat en nybildad 3D-fastighet på Fridhemsplan i centrala Stockholm. Croisette Real Estate Partner agerade rådgivare åt säljaren.

389207-30_001

3D-fastigheten, Lavetten 18, har under våren styckats av från stamfastigheten Lavetten 16 och i samband med detta avyttrats till en privat aktör. Den uthyrningsbara arean uppgår till knappt 1 000 m² och utgörs av restaurang- och butikslokaler. Köparen tillträdde fastigheten den 1 september 2020.

”Vi är mycket nöjda med Croisettes arbete där de mitt under pågående pandemi hittat en köpare till oss på en prisnivå som översteg våra förväntningar. Croisette har på ett professionellt sätt guidat oss tillsammans med övriga rådgivare genom denna försäljningsprocess som varit väldigt viktig för bostadsrättsföreningen och våra medlemmar”

– Johnny Östberg, ordförande Bostadsrättsföreningen Lavetten 16

 

”Vi är glada över att ha fått förtroendet att genomföra försäljningen av denna 3D-fastighet där vi under vårens rådande marknadsläge upplevde ett starkt intresse, trots att flera av hyresgästerna tillhör ett segment som drabbats hårt under våren. Affären är således ett tecken på att fastighetsmarknaden fortsatt står sig starkt och intresset för kommersiella fastigheter i bra lägen är stort”

– Olle Håkanson Nobel, Co-head of Transactions på Croisette Real Estate Partner

 

Per Svensson

CEO & Founder Malmö

Hör av dig?

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Alla lediga objekt