God framtidstro på bostadsmarknaden trots räntehöjning

Nu på morgonen höjde Riksbanken styrräntan med förväntade 0,25% allt i linje med förväntningarna och vad som kommunicerats tidigare.

Förutsägbarheten i den nu aktuella räntebanan skapar en tilltro och balans på fastighetsmarknaden även om högre marknadsräntor givetvis medför ökade lånekostnader. Högst troligt med den transparens som finns i dagens informationssamhälle finns det med i framtidsprognoser och kalkyler för hushållen. Vi närmar oss snart räntetoppen varvid t.ex. ett bostadsköp verkligen kan bli fördelaktigt under hösten och vintern. Insteget att köpa eller byta boende på den platå vi befinner oss blir en favör både på kortare och längre sikt. Adderar vi där till en inbromsande inflation finns en god framtidstro för hela branschen. 

-”Räntebeskedet i morse var väntat mer eller mindre av samtliga aktörer i branschen. Effekterna på marknaden kommer därför vara positiva, och frågan skiftar till huruvida det blir en ytterligare höjning samt sådant fall när. Ur ett finansieringsperspektiv har vi nått absoluta botten, nu eller tillsammans med nästa eventuella höjning, och vi spår att aktiviteten kommer öka markant under slutet av året. Vi är alltså i positionen där allt nu kommer bli bättre.”

Per Svensson, CEO/Founder

Per Svensson

CEO & Founder Malmö

Hör av dig?

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Alla lediga objekt