Logistik och Fastigheter 2018

Under gårdagen, den 18 oktober, medverkade Croisette som partner på Fastighetsvärldens seminarium Logistik & Fastigheter i Eskilstuna.  air-air-pollution-chimney-459728-1

Under dagen belystes logistikmarknaden både ur ett investerarperspektiv såväl som ett hyresgästperspektiv. En snabb konklusion är att e-handeln fortsatt driver på antalet nyetableringar i Sverige, både genom egna etableringar men framförallt genom att e-handeln i stort snabbt ökar godsmängden som tvingar 3PL-aktörerna att öka sina kapaciteter. Vad gäller val av geografiskt läge vid etablering av nya lager är de primärt drivna av kostnadseffektivitet samt möjligheten att nå slutkunderna inom 24 timmar. Ett potentiellt problem som däremot lyftes upp är tillgången på arbetskraft, som i och med den ökade automationen kräver mer kvalificerad arbetskraft. Detta visar i sin tu på att områden som har lärosäten som tillhandahåller logistikutbildningar troligtvis kommer att spela en större roll framgent.

 

Antalet nyetableringar kommer fortsätta ligga på en hög nivå kommande år, givet att den tillväxten som sker i handeln numera endast sker inom e-handeln vilket då kommer innebära ökat behov av logistikytor. Även den city-nära logistiken diskuterades och utmaningen består i att primärt i Stockholm finna logistikytor tillräckligt nära city för att på så vis kunna minska leveranstiderna. Förutom att leta byggbar mark så är en potentiell lösning att i exempelvis nyproduktion bygga in flexibla ytor i parkeringsgarage som enkelt kan konverteras för framtida logistikbehov.

 

Ur ett investerar perspektiv så har logistik varit ett attraktivt segment att investera i under de senaste åren, vilket inte minst visas av intresset från både institutionellt kapital men även utländskt. Givet den goda konjunkturen med god BNP-tillväxt och låga räntor under flera år så har avkastningskraven minskat och är nu nere på låga 5%, det har även noterats affärer på under 5%. Däremot är det en signifikant brist på utbud, varför det är svårt att bygga volym på dagens marknad såvida man inte även kompletterar med egna markförvärv för att bedriva egen utveckling.

”En mycket intressant dag med möjlighet att få höra hur logistikmarknaden utvecklas samt vilka möjligheter och potentiella problem som väntar framgent. Att e-handeln är och kommer att vara en drivande faktor stämmer väl överens med vår egna bild om hur logistikmarknaden kommer att utvecklas framåt. Ett annat spännande område är den city-nära logistiken där vi tror att lagerfastigheter med rätt egenskaper kommer att generera en fin avkastning under kommande år givet den tydliga hyresökningen som pågått under ett antal år. Vi ser heller inga tendenser till att den utvecklingen kommer att minska då den totala industriytan kommer att minska i Stockholmsområdet under kommande år, givet att man konverterar flera city-nära industriområden till andra ändamål. Detta kommer snarare att elda på denna utveckling givet hur Stockholm växer.”

– David Almqvist, Head of Transactions på Croisette Real Estate Partner i Stockholm.

 

Per Svensson

CEO & Founder Malmö

Hör av dig?

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Alla lediga objekt