Öresundsmarknaden får ett heltäckande konsulthus

Per Svensson, närmast från Newsec Investment blir VD för Croisette Real Estate Partner (Croisette AB m.fl.).

160115_1140_croisette-1

Croisette-koncernen kommer erbjuda rådgivningsverksamhet avseende förmedling av fastigheter/fastighetsportföljer, förmedling av lokaler samt värdering och analys. Initialt kommer det nya heltäckande konsulthuset ha sitt fokus på Öresundsmarknaden.

”Skåne har på tok för länge varit ingenmansland i konsultsvängen. Vi kommer bygga upp ett tjänsteutbud av kvalitativa produkter och är helt säkra på att kvalitativt arbete och långsiktighet tillsammans med en hög prestationsnivå, kommer tillföra marknaden mycket av det som idag saknas. Både beträffande transaktionsrådgivnings-, värderings- och uthyrningsuppdrag. Uthyrningsverksamhet av kommersiella lokaler och kontinuerlig värdering av fastigheter är i längden en förutsättning för att med rätt precision kunna bedöma marknadshyror, direktavkastningsnivåer och trender, vilket är de parametrar som krävs för en väl fungerande transaktionsverksamhet. Vi kommer därför att vara det heltäckande konsultbolaget inom fastighetsbranschen i Öresundsregionen präglat av entusiasm, långsiktighet och stort kunnande inom våra tre verksamhetsområden”

– Per Svensson, VD och grundare för det nybildade bolaget.

 

Som delägare och finansiärer finns bolaget Karlsson Equity Holding, som ägs till lika del av Jacob Karlsson och Erik Selin.

 

”Erik är en förebild sedan länge och Jacobs handlingskraft och entreprenöranda har verkligen entusiasmerat och berikat mig under vårt samarbete. Det är ett sant nöje att ha med dem båda på denna resa”

– Per Svensson, VD och grundare av Croisette Real Estate Partner.

”Vad som varit viktigt i överenskommelsen med Karlsson Equity Holding, är just att överenskommelsen är publik. Croisette kommer alltid vara en oberoende part och vi tar därmed emot uppdrag från vår delägare under samma förutsättningar som från alla övriga uppdragsgivare. Vidare ligger Croisettes framtid och utveckling helt under mitt ansvar och mitt mål är att göra koncernen till delägarnas bästa investering någonsin”

– Per Svensson, VD och grundare av Croisette Real Estate Partner.

 

”Verksamheten har redan påbörjats och glädjande nog kan jag konstatera att vi under uppbyggnadsskedet kunnat avsluta transaktionsuppdrag samt tecknat ramavtal avseende värdering och uthyrning. Huvudkontoret i Malmö kommer stå färdigt i november 2015 och samtliga affärsområden beräknas vara igång för fullt innan slutet av 2015.” konstaterar Per Svensson.

 

Ett par rekryteringar av, inom branschen etablerade namn, är genomförda. Mer information om verksamhetsansvariga och övriga medarbetare kommer att lämnas inom kort.

 

”Jag har känt Per i många år och har alltid haft en bra känsla när vi hörts eller träffats. Ser fram emot ett långvarigt samarbete och är glad över att vi kan vara med på ett hörn”,

– Erik Selin.

”Vi är otroligt glada över att få vara en del av ett Croisette Real Estate Partner och ser med tillförsikt fram mot att bli en betydande och omtyckt aktör på inledningsvis Öresundsmarknaden. Vi har sedan tidigare haft en etablerad kontakt med Per och är övertygade om att han i rollen som VD kommer driva verksamheten i linje med våra värderingar och förväntningar. Pers djupa kännedom om marknaden i kombination med hans varma ledarskap kommer bana väg för mervärden i alla led.”

– Jacob Karlsson.

 

Per Svensson

CEO & Founder Malmö

Hör av dig?

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Alla lediga objekt