Utvecklingen av kontorshyrorna i Malmö

Dagens Industri skrev i förra veckan en artikel om utvecklingen av kontorshyrorna i Malmö. DI menar på att kontorshyrorna ökat långsammare i Malmö jämfört med andra storstäder i Sverige.

apartment-apartment-building-architecture-323705-1

Vad det kan bero på kan ha att göra med den snabbväxande utvecklingen av nyetablerade kontorsfastigheter. Ett större utbud och fler alternativ för hyresgästerna påverkar givetvis hyresutvecklingen. Till DI säger Ulrika Hallengren, VD på Wihlborgs, att hyresutvecklingen för kontor i Malmö är sund, och ser inte att det finns ett överskott av kontor i Malmö.

 

Dagens Industri skriver att Ulrika Hallengren instämmer om att hyresutvecklingen tagit fart det senaste halvåret, och enligt statistik från Croisette har hyrorna ökat med ca 5,5 procent det senaste halvåret.

”Det har under en längre period producerats en betydande del nya kontorsytor i Malmö. Trots detta, eller kanske tack vare just detta, har kontorshyresutvecklingen i Malmö varit god, om än lägre än i de övriga storstadsregionerna. Det senaste halvårets hyresutvecklingen baseras på SEFREFs konsensusrapport där aktörer i branschen tillfrågas om toppnivåer för prime-kontor i CBD och som visar på ökande hyror, trots den hårdnande konkurrensen om hyresgästerna. Detta beror med största sannolikhet på att hyresgästerna prioriterar och är villiga att betala en högre hyra för att erhålla exempelvis flexibla eller kortare kontrakt samt tillgång till en viss service.”

– Charlotte Norell, Head of Valuation & Analysis på Croisette Real Estate Partner

 

Per Svensson

CEO & Founder Malmö

Hör av dig?

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Alla lediga objekt