Croisette behöver de kontaktuppgifter du gav oss för att kontakta dig avseende våra produkter och tjänster. Läs mer om våra sekretesskydd och hur vi skyddar din integritet här sekretesspolicy.
Croisette behöver de kontaktuppgifter du gav oss för att kontakta dig avseende våra produkter och tjänster. Läs mer om våra sekretesskydd och hur vi skyddar din integritet här sekretesspolicy.
Trelleborg , Engelbrektsgatan 20A

Såld. För mer information, kontakta mäklaren

Avgift: 3 416 kr
Ink. Vatten, värme och kabel-TV (Telia)
Boarea: 57.7 m2
Rum: 2
Våning: 1 av 3
Hiss: Nej
Balkong: Ja
Optimal tvåa på första våningen nära centrum!

På kort avstånd från Trelleborgs centrum, med närhet till matbutiker, skola, tågstationen och idrottslivet finner vi denna pärla till tvårummare. En väl omhändertagen bostad med högt i tak ger en luftig och rymlig känsla! Ett stort sovrum med egen klädkammare samt ett vardagsrum med inglasad balkong på hörn läge är bara några attribut denna bostaden bjuder på. Låg avgift i en välskött förening mitt i city, vad mer finns att önska?

Detta vill man inte missa, varmt välkommen på visning!

Visningar

Intresserad? Ring för tidsbokning av visning, alt. kontakta oss via formuläret nedan.

Bostadsbeskrivning

Rumsbeskrivning

Hall

Välkommen in från ytterdörren! Här möts vi av ett golv i natursten som möter målade väggar, här finns plats för hatthylla och hallbyrå.

Kök

In till vänster når vi köket, ommålade luckor i grått utförande möter bänkskiva med kakel under skåpsluckorna. Utrustat med kyl & frys (2015), ugn och spishäll. Plats för mindre matbord. Laminatgolv från 2022 möter bredspacklade väggar.

Badrum

Kakel och klinker, renoverat av föreningen 2004. Utrustat med kommod med vask och blandare, hög skåp och nya rör som drogs 2020.

Sovrum

In till det luftiga sovrummet finner vi plats för dubbelsäng med tillhörande möblemang. Du får även din alldeles egna walk-in-closet. Laminat på golvet möter målade väggar i sandfärg.

Vardagsrum

Vardagsrummet välkomnar en med ljusinsläpp från balkong och fönsterpartier, här finns plats för matbord och soffgrupp samt möblemang. Vårdat fiskbensparkett på golvet möter målade väggar.

Basfakta

Upplåtelseform:

Bostadsrätt

Typ:

Bostadsrätt

Boarea:

57 kvm

Areakälla:

föreningens information

Antal rum:

2

Kökstyp:

Kök

Andel av årsavgift:

6.6536 %

Kommentar till andelstal:

Föreningen har enbart specificerat "andelstal".

Bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning:

89 880 kr

Lägenhetsnummer förening:

5

Lägenhetsnummer register:

1101

Pantsättning:

Bostaden är pantsatt

Byggnad

Byggnadstyp:

Flerbostadshus

Byggnadsår:

1946

Uppvärmning:

Fjärrvärme

Ventilationstyp:

Självdrag

Energideklaration:

Energiklass: F
Primärenergital: 171kWh/m² och år
Energideklaration: Utförd
Datum: 9 mars 2020

Förening

Namn:

Brf Ripahejdan nr1

Organisationsnummer:

747000-0535

Organisationsform:

Bostadsrättsförening

Allmänt om föreningen:

BRF Ripahejdan nr 1 är en äkta bostadsrättsförening med 14 lägenheter i Trelleborg. Föreningen bildades år 1946

Äger föreningen marken:

Ja

Äkta bostadsrättsförening:

Ja

Delade utrymmen:

Inngergård med uteplats, cykelskjul och cykelförråd i källaren.

Försäkring:

Trygg Hansa

Bredband/TV:

Telia

Renoveringar:


2014- Byte av vattenror i kallaren

2015 - Byte av gasbrannare och varmvattenberedare

2017 - Monterat brandslackare, dorrstangare, sjalvlysande nodutgangs skyltar
Seriekopplade brandvamare.

2017 - Fiber inkoppling

2018 - Brandisolering av vattenstammar i kallaren.

2019 - Plattlaggning s6dra gaveln

2020 - Ny tvattmaskin installerades

2020 - Byte fran analog till digital TV

2021 - Nytt porttelefonsystem

2021 - Renovering av balkonggolv till 2 lgh samt muming vid portar och grund.

2021 - Ny tvattmaskin

2022 - Spolning av avloppsledningar i alla lagenheter samt spolning av


Planerat 2023
-Huvudavloppsledning.
-Sedvanligt underhall av fastigheten goras.
-Byte fran gas till fjarrvarme for uppvarmning och varmvatten.
-Relining av huvudavloppsledning.

Tillåter föreningen delat ägande:

Ja

Tillåter föreningen juridisk person som köpare:

Ja

Ekonomi:

Föreningen planerar att höja månadsavgiften med 7% vid årsskiftet 23/24.

Antal lägenheter:

14

Överlåtelseavgift:

1313 kr

Överlåtelseavgift betalas av:

Köpare

Pantsättningsavgift:

525 kr

Övrigt:

Ludvig & Co är ekonomiska förvaltare.

Allmänt om lägenheten

Säljaren disponerar två förråd, källare och vind.

Takhöjd 2.55m.

Balkong om ca 6kvm .

Viktig information

ALLMÄN INFORMATION:
De uppgifter som lämnas i objektsbeskrivning, prospekt samt annat informationsmaterial är i huvudsak grundade på information lämnad av säljaren. Viss väsentlig information är också inhämtad ifrån lantmäteriet. Dessa uppgifter kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till det. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter samt annat som är av betydelse för köpet av fastigheten.
UNDERSÖKNINGSPLIKT ETC:
Utgångspunkt för ansvarsfördelningen
Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med p.g.a. fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som köparen inte bort upptäcka och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år.
Köparens undersökningsplikt
Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt skorstensstock.
Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten överhuvudtaget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt.
Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna.
Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha "förväntat sig" med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Rör köpet ett begagnat hus måste köparen ta i beräkning att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t.o.m. kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering.
Anlitande av besiktningsman
Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet skall kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer de flesta köpare att anlita s.k. besiktningsman eller annan sakkunnig och detta är att rekommendera om man inte själv har särskild byggnadsteknisk kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt symtom på fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som angivits ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är därför viktigt att vara observant på vilken omfattning en beställd besiktning har. Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar mm varför köparen bör överväga att komplettera sin undersökning.
Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska ske före köpet, dvs. innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få åberopa upptäckta fel och begära avdrag på köpeskillingen eller begära att köpet i dess helhet ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul och är numer vanligt förekommande. Tas ett sådant villkor in är det viktigt att båda parter sätter sig in i vad som krävs för att köparen ska kunna åberopa villkoret och också noga beaktar de tidsgränser som anges i villkoret.
Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring (se nedan). I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman som utfört besiktningen, sk köpargenomgång. Det är också av stor vikt att köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid behov kompletterar med ytterligare undersökningar.
Säljarens upplysningsskyldighet
Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet i så motto, att han kan bli ersättningsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet, men inte har upplyst köparen härom. Om ett förtigande av ett fel innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande, kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt.
Det är således i säljarens eget intresse, att han upplyser köparen om de fel eller symptom på fel han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen.
Säljarens utfästelser
Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas i regel inte som utfästelser.
Avtalsfrihet, friskrivning
Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss funktion.
Säljaransvarsförsäkring
Genom säljaransvarsförsäkring finns möjlighet för säljaren att inom försäkringens ram begränsa sin ekonomiska risk för dolda fel i fastigheten samtidigt som köparen rätt till ersättning för sådana fel, säkerställs via försäkringen. Säljaransvarsförsäkringen erbjuder således en trygghet för både säljare och köpare.

Planritningar

Kolla restider

Engelbrektsgatan 20A, 23153 TRELLEBORG

hitta.se
Alla lediga objekt