Croisette behöver de kontaktuppgifter du gav oss för att kontakta dig avseende våra produkter och tjänster. Läs mer om våra sekretesskydd och hur vi skyddar din integritet här sekretesspolicy.
Croisette behöver de kontaktuppgifter du gav oss för att kontakta dig avseende våra produkter och tjänster. Läs mer om våra sekretesskydd och hur vi skyddar din integritet här sekretesspolicy.
Trelleborg , Alstad Torvmossevägen 43-0

Såld. För mer information, kontakta mäklaren

Boarea: 138 m2
Biarea: 66 m2
Tomtarea: 791 m2
Möjligheternas boende invid Tegelberga Golfklubb!

Mellan Trelleborg och Svedala hittar man detta unika boende precis i kant med golfbanan. Huset är byggt 1909 samt ombyggt 1981, här finns stora möjligheter till att skapa sitt drömboende med dem svenska åkrarna som närmsta granne! Huset är fördelat på tre plan med trädgård i alla fyra vädersträck. Med 15 min bilväg till Trelleborg och 25 min bilväg till Malmö ligger huset nära till städerna. Bostaden bjuder på rymliga sociala ytor, stora sovrum, två badrum och en härlig terass med idyllisk utsikt.

Varmt välkomna på visning!

Visningar

Intresserad? Ring för tidsbokning av visning, alt. kontakta oss via formuläret nedan.

Bostadsbeskrivning

Rumsbeskrivning

Hall/källare

In från ytterdörren finner man sig i en rymlig hall där man nås av klädkammare, badrum, tvättstuga samt bastu. Här ligger klinkers på golvet med vita väggar.

Vardagsrum/matplats

Upp för trappan möts vi av vardagsrummet där plats för stort umgänge finns att tillgå. Den öppna spisen ger en hög mysfaktor och värme som sträcker sig vidare till bostadens rum. Från vardagsrummet når man ut till terrassen där sena sommarkvällar gör sig som bäst! Från vardagsrummet följer även matplatsen vidare till köket. Ekparkett på golvet och tapet på väggarna.

Sovrum 1

I anslutning till vardagsrummet ligger sovrummet som rymmer en dubbelsäng, garderob och möblemang. Plastmatta på golvet och tapet på väggarna.

Kök

Köket är bestående av vita luckor under och ovan bänkskivan i ek, spishäll, fläkt och ugn. Kyl och frys i full storlek med plats för matbord. Ekparkett på golv och tapet på väggarna.

Ovanvåning

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allrum

Upp från trapporna finner vi ett sällskapsrum med plats för soffgrupp och möblemang. Fantastiskt ljusinsläpp från fönsterna där man möts av fina åkrar så långt ögat når. Laminat på golvet med tapet på väggarna.

Sovrum 2

Från sällskapsrummet kliver vi in i sovrummet där plats för dubbelsäng finns samt mindre möblemang. Intill sovrummet finns en klädkammare. Laminat på golvet med tapet på väggarna.

Basfakta

Upplåtelseform:

Friköpt

Typ:

1-familjs friliggande villa

Boarea:

138 kvm

Biarea:

66 kvm

Areakälla:

säljarens information

Antal rum:

5

Varav sovrum:

2

Pantbrev:

8

Pantbrev summa:

769 000

Byggnad

Byggnadstyp:

1½-plansvilla med källare

Byggnadsår:

1909

Byggnadsår - kommentar:

Ombyggt 1981

Grundläggning:

Betongplatta

Stomme:

Betong

Fasad:

Tegel

Fönster:

3-glas

Tak:

Plåt

Utvändigt plåtarbete:

Plåt

Uppvärmning:

Direkt El

Ventilationstyp:

Självdrag

Energideklaration:

Energiklass: F
Primärenergital: 135kWh/m² och år
Energideklaration: Utförd
Datum: 28 mars 2023

Övrigt:

2016 - Nya fönster

Driftkostnad

Antal personer i hushållet:

1 st

Uppvärmningskostnad:

30 000 kr/år

Försäkring:

3 500 kr/år

Total driftkostnad:

33 500 kr/år, utöver detta tillkommer kostnad för fastighetsavgift/skatt 9525 kr

Elförbrukning:

4 800 kWh/år

Kommentar:

Kostnaden för uppvärmnng avser kostnad för el, kostnad ved och renhållning.

Fastighet

Fastighetsbeteckning:

Lilla Alstad 4:32

Vatten och avlopp:

Kommunalt vatten året om. Enskilt avlopp

Servitut etc:

Gemensamhetsanläggning: Trelleborg Lilla Alstad GA:4 ändamål: Vägar
Förmån: Avtalsservitut: Brunn Mm, 12-IM2-85/10207.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 1287-2669.1

Tomtarea:

791 kvm

Tomttyp:

Trädgårdstomt

Beskrivning bilplats:

Uppfart med plats för 2-3 bilar samt ett garage.

Försäkringsbolag:

Folksam

Försäkringsbelopp:

Fullvärde

Taxering

Summa tax. värde:

1 541 000 kr

Preliminärt taxeringsvärde:

Nej

Småhusenhet

Typkod:

220 Småhusenhet, bebyggd

Taxeringsår:

2021

Värderingsenheter

Småhusbyggnad

Värdeår:

1955

Taxeringsvärde:

1 025 000 kr

Småhusmark

Taxeringsvärde:

516 000 kr

Omgivning

Allmänt om området:

Alstad stationssamhälle byggdes upp av järnvägen. I Alstad fanns det inte speciellt många hus från början, men i takt med att det kom fler handlare och hantverkare som startade verksamheter och byggde nya hus, började samhället att växa. Det var på det här sättet som Alstad blev en centralort på slätten.

Alstad skola är Trelleborgs kommuns minsta skola. Skolan kännetecknas av ett öppet klimat, nära samarbete och goda relationer, både mellan personal, elever och vårdnadshavare. Skolan består av två skolbyggnader, en äldre från 1903 och en nyare byggd på 1980-/90-talet. Skolan har närhet till naturen och omges av en inspirerande utemiljö med många lekredskap och olika typer av bollplaner.

Fritidshemmet erbjuder eleverna en meningsfull fritid och rekreation samt främjar allsidig kontakt och social gemenskap. Aktiviteterna på fritidshemmet utgår från elevernas behov, intressen och idéer, och eleverna ges möjlighet att påverka sin fritidsvistelse genom exempelvis fritidsråd.

Alstad skolas fritidshem består av en gemensam fritidsavdelning för alla elever på skolan med omsorgsbehov. Fritidspedagogerna har ansvar för rastaktiviteterna på skolans gemensamma raster.

Kommunikation:

15 min bilväg till Trelleborg samt Svedala, 25 min bilväg till Malmö.

Viktig information

Säljaren informerar följande:

Finns krav från kommunen att åtgärda den enskilda avloppet.

Säljaren friskriver sig från fastighetens skick och eventuella dolda fel i den efter försäljningen.ALLMÄN INFORMATION:
De uppgifter som lämnas i objektsbeskrivning, prospekt samt annat informationsmaterial är i huvudsak grundade på information lämnad av säljaren. Viss väsentlig information är också inhämtad ifrån lantmäteriet. Dessa uppgifter kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till det. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter samt annat som är av betydelse för köpet av fastigheten.
UNDERSÖKNINGSPLIKT ETC:
Utgångspunkt för ansvarsfördelningen
Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med p.g.a. fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som köparen inte bort upptäcka och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år.
Köparens undersökningsplikt
Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt skorstensstock.
Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten överhuvudtaget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt.
Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna.
Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha "förväntat sig" med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Rör köpet ett begagnat hus måste köparen ta i beräkning att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t.o.m. kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering.
Anlitande av besiktningsman
Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet skall kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer de flesta köpare att anlita s.k. besiktningsman eller annan sakkunnig och detta är att rekommendera om man inte själv har särskild byggnadsteknisk kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt symtom på fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som angivits ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är därför viktigt att vara observant på vilken omfattning en beställd besiktning har. Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar mm varför köparen bör överväga att komplettera sin undersökning.
Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska ske före köpet, dvs. innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få åberopa upptäckta fel och begära avdrag på köpeskillingen eller begära att köpet i dess helhet ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul och är numer vanligt förekommande. Tas ett sådant villkor in är det viktigt att båda parter sätter sig in i vad som krävs för att köparen ska kunna åberopa villkoret och också noga beaktar de tidsgränser som anges i villkoret.
Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring (se nedan). I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman som utfört besiktningen, sk köpargenomgång. Det är också av stor vikt att köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid behov kompletterar med ytterligare undersökningar.
Säljarens upplysningsskyldighet
Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet i så motto, att han kan bli ersättningsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet, men inte har upplyst köparen härom. Om ett förtigande av ett fel innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande, kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt.
Det är således i säljarens eget intresse, att han upplyser köparen om de fel eller symptom på fel han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen.
Säljarens utfästelser
Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas i regel inte som utfästelser.
Avtalsfrihet, friskrivning
Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss funktion.
Säljaransvarsförsäkring
Genom säljaransvarsförsäkring finns möjlighet för säljaren att inom försäkringens ram begränsa sin ekonomiska risk för dolda fel i fastigheten samtidigt som köparen rätt till ersättning för sådana fel, säkerställs via försäkringen. Säljaransvarsförsäkringen erbjuder således en trygghet för både säljare och köpare.

DRIFTSKOSTNADER:
Driftskostnader som anges kan vara antingen verklig förbrukning för det specifika objektet alternativt schablonmässiga uppskattningar. Schablonmässiga uppskattningar förekommer enbart då man inte kunnat få fram verkliga kostnader.
ÖVRIGA KOSTNADER:
Vid fastighetsköp betalar köparen 1,5 % på köpeskillingen i lagfartskostnad (stämpelskatt) samt kostnad för eventuellt uttagande av nya pantbrev på 2 % på pantbrevsbeloppet. Därtill kommer vissa administrationsavgifter från Lantmäteriet.
BUDGIVNING:
Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken köpare eller säljare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av båda parter. Vi tillämpar öppen budgivning, vilket innebär att fastighetsmäklaren i normalfallet löpande redovisar högsta budet till säljare och övriga budgivare. Säljaren behöver inte sälja till den som givit högsta budet. Fastighetsmäklaren fattar inga egna beslut i fråga om försäljningen, det är hela tiden säljaren som bestämmer. Ansvarig mäklare är skyldig att vidarebefordra samtliga bud och meddelanden till säljaren som inkommer innan köpeavtal har undertecknats. Avsteg från den öppna budgivningen kan göras på säljarens inrådan om villkorade bud inkommer. Detta kan bland annat innebära att spekulanter/budgivare inte får reda på alla bud som läggs.
BOENDEKOSTNADSKALKYL:
Köpare/spekulanter har rätt att i god tid före köpet få en individuell boendekostnadskalkyl upprättad om så önskas. Köpare/spekulanter uppmanas att kontakta fastighetsmäklaren för att få denna kalkyl upprättad.
FASTIGHETSMÄKLARENS SIDOTJÄNSTER
Enligt lag får mäklare erbjuda sidotjänster så länge dessa inte är förtroenderubbande och eventuell ersättning endast är obetydlig. Fastighetsmäklaren ska, innan avtal ingås, informera säljare och tilltänkta köpare om sådana tjänster samt den ersättning denne, eller fastighetsmäklarföretaget, får för dessa. Redovisning av våra sidotjänster: Förmedling av Hemnet-annons i enlighet med administrationsersättningen nedan.
ANNONSERING PÅ HEMNET.SE
Våningen & Villan har fått i uppdrag av Hemnet AB, org.nr 556260-0089, att via sina fastighetsmäklare förmedla annonserbjudanden till uppdragsgivare. Uppdragsgivaren har, via mäklarens förmedling, av Hemnet erbjudits att införa en annons rörande försäljning av bostadsobjekt i Hemnets kanaler, såsom definierat i Hemnets Annonsavtal. Annonstjänsten tillhandahålls enligt Hemnets Annonsavtal. Annonsavgiften faktureras uppdragsgivaren direkt av Hemnet. Denna avgift ingår ej i mäklararvodet.
För mäklarfirmans förmedling och administration av annonsavtal samt införande av annons för kunds räkning utgår en administrationsersättning om 30 % av annonskostnad som erlagts av kund. Mäklarfirman samarbetar med Hemnet kring förmedling och administration av tilläggsprodukter som Hemnet kan komma att erbjuda kund. Mäklarfirmans ersättningsnivå är enligt följande
Procentandel Plus och Premium-försäljning för Mäklarfirman*:
Vid 0–30 % ges 20 % provision på tilläggsprodukterna Plus, Premium, Raketen och förnya annons**
Vid 31–75 % ges 30 % provision på tilläggsprodukterna Plus, Premium, Raketen och förnya annons**
Vid över 75 % ges 40 % provision på tilläggsprodukterna Plus, Premium, Raketen och förnya annons**
* Procentandel beräknas kvartalsvis
** Provision utgår för tydlighetens skull inte på del av intäkt som härrör från Hemnet Bas
Under en period fram till den 31 december 2021 utgår dessutom ytterligare 10 procentenheter i provision, varvid således 30, 40 respektive 50 % provision utbetalas. Dessutom får mäklarfirman en engångsersättning per mäklare om 2 000 kr som ersättning för sin investering i utbildning genom den försäljningsintroduktion avseende tilläggsprodukterna som erbjuds av Hemnet.
Fastighetsmäklaren mottager ingen ersättning för denna förmedling, vare sig direkt eller indirekt om inte fastighetsmäklaren är delägare i fastighetsmäklarbolaget, då kan ersättningen indirekt komma fastighetsmäklaren tillgodo.
HANTERING AV PERSONUPPGIFTER:
Vill du veta mer hur vi behandlar dina personuppgifter så kan du läsa det på: www.vaningen.se/dataskyddspolicy Vi uppmanar dig att läsa den i sin helhet.
ÖVRIGT:
Köparen uppmanas även att efter tillträdet, för egen säkerhet samt i försäkringssyfte byta lås då antal nycklar inte alltid kan garanteras.

Planritningar

Kolla restider

Torvmossevägen 43-0, 23196 Trelleborg

www.hitta.se
Alla lediga objekt