Croisette behöver de kontaktuppgifter du gav oss för att kontakta dig avseende våra produkter och tjänster. Läs mer om våra sekretesskydd och hur vi skyddar din integritet här sekretesspolicy.
Croisette behöver de kontaktuppgifter du gav oss för att kontakta dig avseende våra produkter och tjänster. Läs mer om våra sekretesskydd och hur vi skyddar din integritet här sekretesspolicy.
Vellinge , Ljunghusen Norra vägen 6C & 6D
7 995 000 kr utgångspris
Boarea: 170 m2
Biarea: 16 m2
Tomtarea: 2 220 m2
Stor fastighet med två separata lägenheter i natursköna Ljunghusen!

Vid intresse kontakta ansvarig mäklare på 0709-233742 alt viktor.nilsson@croisette.se

Välkommen till Norra vägen 6C och 6D i Höllviken, en unik möjlighet att förvärva två lägenheter i en och samma fastighet. Dessa välbyggda bostäder erbjuder maximal komfort och utrymme, med varje lägenhet bestående av tre rum och kök samt tvättstuga. Dessutom finns ett praktiskt uteförråd på 7 kvm för förvaring av alla dina tillhörigheter.

Huset, som är byggt år 1987, sträcker sig över en yta om totalt 170 kvm och är beläget på en generös tomt på hela 2220 kvm. Den stenlagda uteplatsen erbjuder en perfekt plats att njuta av solen och umgås med familj och vänner.

Med sin betongbjälklag och trästomme med fasad tegel, erbjuder detta hus både hållbarhet och charm. Fönstren är av hög kvalitet med treglas, vilket ger en effektiv isolering. Ventilationen sköts av en frånluftsvärmepump med återvinning till tappvärmevatten, vilket ger en energieffektiv uppvärmning. Dessutom finns direktverkande el samt värmepump luft/luft för att hålla temperaturen behaglig året runt.

Varje lägenhet har sin egen bilplats och ytterligare ett förråd om 7 kvm för extra förvaringsutrymme.

Detta är en unik möjlighet att förvärva två lägenheter i ett och samma hus med fantastiska hyresintäkter. Missa inte chansen att bli ägare till detta attraktiva boende i Ljunghusen.

Visningar

Intresserad? Ring för tidsbokning av visning, alt. kontakta oss via formuläret nedan.

Bostadsbeskrivning

3 rum i vardera bostad.

Basfakta

Upplåtelseform:

Friköpt

Typ:

1-familjs friliggande villa

Boarea:

170 kvm

Biarea:

16 kvm

Areakälla:

taxeringsinformation

Antal rum:

6

Varav sovrum:

4

TV & Bredband:

Fiber indraget till huset närmst vägen.

Pantbrev:

6

Pantbrev summa:

3 420 000

Byggnad

Byggnadstyp:

1-plansvilla

Byggnadsår:

1987

Grundläggning:

Betongplatta

Stomme:

Trä

Fasad:

Tegel

Fönster:

3-glas

Tak:

Betongpannor

Uppvärmning:

Direktverkande el samt värmepump luft/luft

Ventilationstyp:

Frånluftsvärmepump med återvinning till tappvärmevatten

Energideklaration:

Energiförbrukning Atemp: 58kWh/m² och år
Energiklass: D
Primärenergital: 125kWh/m² och år
Energideklaration: Utförd
Datum: 14 mars 2024

Övrigt:

Säljarna informerar:

De två lägenheterna är idag uthyrda med stadigvariga hyresgäster.

Hyresintäkterna uppgår för närvarande till 230 640 kr per år (2023).

Installerade luft/luft- värmepump 2023.

Driftkostnad

Väg/samfällighet:

2 000 kr/år

Försäkring:

6 737 kr/år

Total driftkostnad:

8 737 kr/år, utöver detta tillkommer kostnad för fastighetsavgift/skatt 15397 kr

Elförbrukning:

21 000 kWh/år

Kommentar:

Hyresgästerna betalar för el, värme och VA. Uppgifter om kostnad ges vid intresse.

Fastighet

Fastighetsbeteckning:

Ljunghusen 13:69

Vatten och avlopp:

Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp

Servitut etc:

Gemensamhetsanläggning: Vellinge Ljunghusen GA:2 ändamål: Vägar, Grönområden, Samfällighet: Vellinge Kämpinge S:1, Samfällighet: Vellinge Ljunghusen S:12, Samfällighet: Vellinge Ljunghusen S:13, Samfällighet: Vellinge Ljunghusen S:14
Avtalsservitut Villa
Förmån: Avtalsservitut Vattenledning Mm, 12-IM2-64/2690.1
Förmån: Avtalsservitut Vattenledning Mm, 12-IM2-64/2692.1
Förmån: Avtalsservitut Vattenledning Mm, 12-IM2-64/2693.1
Förmån: Avtalsservitut Vattenledning Mm, 12-IM2-64/2694.1
Förmån: Avtalsservitut Vattenledning Mm, 12-IM2-64/2695.1
Förmån: Avtalsservitut Vattenledning Mm, 12-IM2-64/2696.1
Förmån: Avtalsservitut Vattenledning Mm, 12-IM2-64/2704.1
Förmån: Avtalsservitut Vattenledning Mm, 12-IM2-64/2711.1
Förmån: Avtalsservitut Villa, 12-IM2-54/2577.1
Last: Avtalsservitut Villa, 12-IM2-54/2575.1

Planbestämmelser:

Ändring Av Detaljplan (1995-11-29) Byggnadsplan (1990-06-21)

Tomtarea:

2220 kvm

Tomttyp:

Trädgårdstomt

Beskrivning uteplats:

Stenlagd uteplats till båda lägenheterna

Försäkringsbolag:

Länsförsäkringar

Försäkringsbelopp:

Fullvärde

Taxering

Summa tax. värde:

3 638 000 kr

Preliminärt taxeringsvärde:

Nej

Småhusenhet

Typkod:

220 Småhusenhet, bebyggd

Taxeringsår:

2021

Värderingsenheter

Småhusmark

Taxeringsvärde:

1 680 000 kr

Småhusbyggnad

Värdeår:

1987

Taxeringsvärde:

783 000 kr

Småhusbyggnad

Värdeår:

1987

Taxeringsvärde:

1 175 000 kr

Omgivning

Allmänt om området:

Ljunghusen är en tätort i Vellinge kommun som numera har vuxit samman med Höllviken. Orten ligger på Falsterbonäset, öster om Skanör och till större delen söder om länsväg 100. Bebyggelsen består till allra största del av villor. Orten är känd för sina badstränder och sin golfbana, Ljunghusens GK.

Orten har fått sitt namn efter två hus som historiskt sett kallats Ljunghusen. Detta eftersom det växer stora mängder ljung i området. Den omgivande tallskogen är, likt flera skånska kustskogar, anlagd på 1800-talet och kallas idag Ljungskogen. Ljunghusen har vuxit i popularitet som sommarhusområde sedan välbeställda stadsbor byggde sina villor här i början av 1900-talet.
Ljunghusen består främst av tre delar: Området norr om Falsterbovägen, "Stora området" som motsvara storvägsområdet samt "Lilla området" som ligger mellan kanalen och storvägsområdet. Ljungskogens strandbad utgör de delar av Stora området samt Lilla området som ligger närmast stränderna i väster.
I tätorten finns Ljungenskolan för förskoleklasser och upp till högstadienivå samt en förskola vid namn Vikenstugan. Ljunghusen har bussförbindelse med Malmö, och bussen stannar vid två hållplatser i orten var tionde minut i rusningstid, annars en gång var tjugonde eller vid lågtrafik en gång per timme. Hållplatserna heter Elvabovägen och Storvägen.

I Ljunghusen finns faciliteter för golf, tennis, handboll samt boule. På orten finns tre tennisbanor som byggdes på 1950-talet, där det bland annat förekommer sommarträning, samt i anslutning till tennisbanorna två nyanlagda boulebanor tillhörande en nyligen bildad förening för bouleintresserade. Det finns även en golfklubb, Ljunghusens golfklubb, som är en av Sveriges erkänt bästa.
Stränderna inom Ljungskogens strandbad är inom vissa områden öppna för kitesurfing samt vindsurfing och erbjuder goda förutsättningar för bägge sporter, vilket det faktum att SM i Kitesurfing har hållits på orten vittnar om.

Viktig information

ALLMÄN INFORMATION:
De uppgifter som lämnas i objektsbeskrivning, prospekt samt annat informationsmaterial är i huvudsak grundade på information lämnad av säljaren. Viss väsentlig information är också inhämtad ifrån lantmäteriet. Dessa uppgifter kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till det. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter samt annat som är av betydelse för köpet av fastigheten.

UNDERSÖKNINGSPLIKT ETC:
Utgångspunkt för ansvarsfördelningen;
Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med p.g.a. fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som köparen inte bort upptäcka och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år.

Köparens undersökningsplikt
Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt skorstensstock.
Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten överhuvudtaget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt.
Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna.
Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha "förväntat sig" med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Rör köpet ett begagnat hus måste köparen ta i beräkning att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t.o.m. kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering.

Anlitande av besiktningsman
Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet skall kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer de flesta köpare att anlita s.k. besiktningsman eller annan sakkunnig och detta är att rekommendera om man inte själv har särskild byggnadsteknisk kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt symtom på fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som angivits ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är därför viktigt att vara observant på vilken omfattning en beställd besiktning har. Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar mm varför köparen bör överväga att komplettera sin undersökning.
Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska ske före köpet, dvs. innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få åberopa upptäckta fel och begära avdrag på köpeskillingen eller begära att köpet i dess helhet ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul och är numer vanligt förekommande. Tas ett sådant villkor in är det viktigt att båda parter sätter sig in i vad som krävs för att köparen ska kunna åberopa villkoret och också noga beaktar de tidsgränser som anges i villkoret.
Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring (se nedan). I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman som utfört besiktningen, sk köpargenomgång. Det är också av stor vikt att köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid behov kompletterar med ytterligare undersökningar.

Säljarens upplysningsskyldighet
Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet i så motto, att han kan bli ersättningsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet, men inte har upplyst köparen härom. Om ett förtigande av ett fel innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande, kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt.
Det är således i säljarens eget intresse, att han upplyser köparen om de fel eller symptom på fel han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen.

Säljarens utfästelser
Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas i regel inte som utfästelser.

Avtalsfrihet, friskrivning
Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss funktion.

Säljaransvarsförsäkring
Genom säljaransvarsförsäkring finns möjlighet för säljaren att inom försäkringens ram begränsa sin ekonomiska risk för dolda fel i fastigheten samtidigt som köparen rätt till ersättning för sådana fel, säkerställs via försäkringen. Säljaransvarsförsäkringen erbjuder således en trygghet för både säljare och köpare.

DRIFTSKOSTNADER:
Driftskostnader som anges kan vara antingen verklig förbrukning för det specifika objektet alternativt schablonmässiga uppskattningar. Schablonmässiga uppskattningar förekommer enbart då man inte kunnat få fram verkliga kostnader.

ÖVRIGA KOSTNADER:
Vid fastighetsköp betalar köparen 1,5 % på köpeskillingen i lagfartskostnad (stämpelskatt) samt kostnad för eventuellt uttagande av nya pantbrev på 2 % på pantbrevsbeloppet. Därtill kommer vissa administrationsavgifter från Lantmäteriet.

BUDGIVNING:
Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken köpare eller säljare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av båda parter. Vi tillämpar öppen budgivning, vilket innebär att fastighetsmäklaren i normalfallet löpande redovisar högsta budet till säljare och övriga budgivare. Säljaren behöver inte sälja till den som givit högsta budet. Fastighetsmäklaren fattar inga egna beslut i fråga om försäljningen, det är hela tiden säljaren som bestämmer. Ansvarig mäklare är skyldig att vidarebefordra samtliga bud och meddelanden till säljaren som inkommer innan köpeavtal har undertecknats. Avsteg från den öppna budgivningen kan göras på säljarens inrådan om villkorade bud inkommer. Detta kan bland annat innebära att spekulanter/budgivare inte får reda på alla bud som läggs.

BOENDEKOSTNADSKALKYL:
Köpare/spekulanter har rätt att i god tid före köpet få en individuell boendekostnadskalkyl upprättad om så önskas. Köpare/spekulanter uppmanas att kontakta fastighetsmäklaren för att få denna kalkyl upprättad.

FASTIGHETSMÄKLARENS SIDOTJÄNSTER:
Enligt lag får mäklare erbjuda sidotjänster så länge dessa inte är förtroenderubbande och eventuell ersättning endast är obetydlig. Fastighetsmäklaren ska, innan avtal ingås, informera säljare och tilltänkta köpare om sådana tjänster samt den ersättning denne, eller fastighetsmäklarföretaget, får för dessa. Redovisning av våra sidotjänster: Förmedling av Hemnet-annons i enlighet med administrationsersättningen nedan.

ANNONSERING PÅ HEMNET.SE:
Croisette har fått i uppdrag av Hemnet AB, org.nr 556260-0089, att via sina fastighetsmäklare förmedla annonserbjudanden till uppdragsgivare. Uppdragsgivaren kan således, via mäklarens förmedling, av Hemnet ha erbjudits att införa en annons rörande försäljning av bostadsobjekt i Hemnets kanaler, såsom definierat i Hemnets Annonsavtal. Annonstjänsten tillhandahålls enligt Hemnets Annonsavtal. Annonsavgiften faktureras uppdragsgivaren direkt av Hemnet. Denna avgift ingår ej i mäklararvodet.

För mäklarfirmans förmedling och administration av annonsavtal samt införande av annons för kunds räkning utgår en administrationsersättning om 30 % av annonskostnad som erlagts av kund. Mäklarfirman samarbetar med Hemnet kring förmedling och administration av tilläggsprodukter som Hemnet kan komma att erbjuda kund. Mäklarfirmans ersättningsnivå är enligt följande:

Procentandel Plus och Premium-försäljning för Mäklarfirman*:
Vid 0–30 % ges 20 % provision på tilläggsprodukterna Plus, Premium, Raketen och förnya annons**
Vid 31–75 % ges 30 % provision på tilläggsprodukterna Plus, Premium, Raketen och förnya annons**
Vid över 75 % ges 40 % provision på tilläggsprodukterna Plus, Premium, Raketen och förnya annons**
* Procentandel beräknas kvartalsvis
** Provision utgår för tydlighetens skull inte på del av intäkt som härrör från Hemnet Bas

Fastighetsmäklaren mottager ingen ersättning för denna förmedling, vare sig direkt eller indirekt om inte fastighetsmäklaren är delägare i fastighetsmäklarbolaget, då kan ersättningen indirekt komma fastighetsmäklaren tillgodo.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER:
Vill du veta mer hur vi behandlar dina personuppgifter så kan du läsa det på: www.vaningen.se/dataskyddspolicy Vi uppmanar dig att läsa den i sin helhet.

ÖVRIGT:
Köparen uppmanas även att efter tillträdet, för egen säkerhet samt i försäkringssyfte byta lås då antal nycklar inte alltid kan garanteras.

Planritningar

Kolla restider

Norra vägen 6C & 6D, 23642 Höllviken

hitta.se
Alla lediga objekt