Malmö stad, Norra Hamnen Verkögatan 21124
Yta: 42 000 m2
Lokalslag: Industrial
Tillträde: Enligt överenskommelse
Unik möjlighet att etablera en större logistikanläggning i Malmö. Inflyttning Q1 2021.

Byggnation från 5.000 kvm upp till 42.000 kvm är möjlig. Detaljplanen medger 40 meters byggnadshöjd!

Närservice

Alla lediga objekt