Croisette behöver de kontaktuppgifter du gav oss för att kontakta dig avseende våra produkter och tjänster. Läs mer om våra sekretesskydd och hur vi skyddar din integritet här sekretesspolicy.
Croisette behöver de kontaktuppgifter du gav oss för att kontakta dig avseende våra produkter och tjänster. Läs mer om våra sekretesskydd och hur vi skyddar din integritet här sekretesspolicy.
Hässleholm, Centrum Kullagatan 5A
550 000 kr
Avgift: 4 100 kr
inkl. vatten, värme, renhållning samt basutbud tv.
Boarea: 53 m2
Areakälla: föreningens information
Rum: 2
Våning: 2 av 3
Hiss: Nej
Balkong: Ja
Centralt läge!

Genomgående tvåa med hörnläge och balkong i sydvästligt läge. På Kullagatan bor man med promenadavstånd till centrum och stationen. För dig som önskar att sätta en egen prägel på bostaden så finns det nästan 23 000 kr i den inre fonden avsatt för renovering.

Varmt välkommen på visning!

Visningar

torsdag 7 december 17:00 - 17:30
Boka tid för visning!

Bostadsbeskrivning

Rumsbeskrivning

Hall

Hall med plats att hänga av ytterkläder. Här finns garderob samt klädkammare. Golvet har plastmatta och väggarna är tapetserade. Från hallen nås samtliga rum i bostaden.

Kök

Kök med plats för matbord. Köket är utrustat med kyl, frys samt spis. Golvet har plastmatta och väggarna är tapetserade.

Allrum

Allrum med utgång till balkong i västligt läge. Golvet har parkett och väggarna är tapetserade.

Sovrum

Sovrum med garderob och klädkammare. Golvet har plastmatta och väggarna är tapetserade.

Badrum

Kaklat badrum renoverat av föreningen i samband med stambytet 2019. Här finns dusch, toalett, handfat samt spegelskåp.

Basfakta

Upplåtelseform:

Bostadsrätt

Lägenhetsnummer förening:

18-0403-3-416

Bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning:

328542 kr

Kommentar till nettoskuldsättningen:

Uträknat genom information tagen från årsredovisningen från 2022. Föreningens räntebärande skulder minus kassa/bank multiplicerat med bostadsrättens andelstal av årsavgift i procent.

Andel i förening:

1.952 %

Inre reparationsfond:

22782 kr

Pantsättning:

Nej

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Byggnad

Fastighetsbeteckning:

Blåhaken 3

Byggnadstyp:

Flerfamiljshus

Byggnadsår:

1942

Uppvärmning:

Fjärrvärme

Ventilation:

Självdrag

Övrigt:

Bostaden säljs av ett dödsbo och kommer ej att städas ytterligare.

Energideklaration:

Energiklass: E
Primärenergital: 134kWh/m²
Utförd
Datum: 20 sep. 2018

Förening

Namn:

HSB Brf Göingen

Organisationsnummer:

737000-1237

Äkta bostadsrättsförening:

Ja

Parkering/garage:

Totalt finns 14 st parkeringsplatser, till dessa finns separat kö.

Bredband/TV:

Tv/bredband via Comhem Fiber är installerat via Hässleholms fibernät (kostnad för användning ingår ej i månadsavgiften)

Renoveringar:

Renoveringar:
2022
Markarbete boendeparkering 13-19

2020
Installation av passersystem
Takbyte Blåhaken 1 & 3

2019
Stambyte och badrumsrenovering
Byte av elstammar i samband med stambytet
Tvätt- och torkrumsrenovering
Installation av nödutgångsskyltar i källare
Installation av ny belysningsarmatur i Trapphus och källare

2011
Fönsterbyte

2003
Fasadrenovering

Föreningen utför och planerar följande åtgärder under de kommande 5 åren:
Byte av botten- och dagvattenledningar
Dränering samtliga husgrunder
Status kontroll av värmeledningar
Byte till säkerhetsdörrar samtliga lägenheter.

Källa: Årsredovisning 2019 & 2022

Enligt information från föreningen så planeras följande:
Byta bottenavloppen, i samtliga våra tre fastigheter. Start under 2024.

Ekonomi:

Årsavgiften förändrades fr.o.m. 2022-01-01 med +3%
En förändring av årsavgiften med +5% per 2023-01-01 är registrerad.

Föreningen har beslutat om en höjning av avgiften på 4 % den 1/1-24. Sedan kommer ytterligare en höjning att ske den 1/4-24 med 5 %.

Överlåtelseavgift:

1 313 kr

Pantsättningsavgift:

525 kr

Övrigt:

Som köpare måste man ansöka om medlemskap i HSB Skåne.
Läs mer på HSB´s hemsida: https://www.hsb.se/skane/medlem/privatperson/

Viktig information

ALLMÄN INFORMATION:
De uppgifter som lämnas i objektsbeskrivning, prospekt samt annat informationsmaterial är i huvudsak grundade på information lämnad av säljaren, samt berörd förening och dess hemsida om sådan finnes. Dessa uppgifter kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till det. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera uppgifter rörande exempelvis lediga p-platser, kommande renoveringar, källarutrymmen, tvättstuga, andra utrymmen tillhörande föreningen, eventuella avgiftsförändringar samt annat av betydelse för köpet av bostadsrätten. Köpare/spekulanter uppmanas också att kontrollera årsredovisning samt stadgar för föreningen.

UNDERSÖKNINGSPLIKT ETC:
Utgångspunkt för ansvarsfördelningen vid överlåtelse av bostadsrätt
Bostadsrätten ska efter köpet stämma överens med vad som avtalats mellan köpare och säljare samt vad köparen har fog att förvänta sig; sett i ljuset av bostadsrättens ålder, pris, skick och användning. Reglerna om fel i bostadsrätt finns i köplagen (eftersom en bostadsrätt är lös egendom) men vid prövning av fel och felansvar hämtas ofta inspiration från reglerna i jordabalken. En del av reglerna har också bildats genom praxis, efter att tvister om fel och felansvar har prövats av domstol.

Köparens undersökningsplikt
Köparens undersökning av bostadsrätten möjliggörs i regel genom att en visning av bostaden genomförs. Om köparen före sitt köp har genomfört en undersökning, får köparen inte i efterhand såsom fel åberopa vad som borde ha märkts vid undersökningen. Om köparen uppmärksammar något vid sin undersökning, och inte själv kan dra någon slutsats av detta, måste köparen gå vidare; t.ex. genom att anlita en sakkunnig, för att fullgöra sin undersökningsplikt. Annorlunda beskrivet kan köparen inte i efterhand åberopa något som ett fel, om det kan konstateras att omständigheten hade upptäckts om en sådan undersökning som varit påkallad hade genomförts.
Köparen bör också tänka på att säljaren inte ansvarar för fel eller brister som köparen borde ha räknat med eller borde förväntat sig. Skulle t.ex. ett fel uppstå på någon av lägenhetens vitvaror kan det vara något köparen bort räkna med, med hänsyn till dess ålder och beräknade livslängd. Köparens skyldighet att undersöka omfattar inte enbart bostadsrätten utan även förhållanden kring bostadsrättsföreningen bör granskas, t.ex. om föreningen ska genomföra större renoveringar, höja sina avgifter eller liknande. En kontakt med företrädare för föreningen bör därför ingå i köparens undersökning, liksom genomgång av stadgarna och senaste årsredovisningen.

Säljarens skyldigheter och betydelsen av att bostadsrätten överlåts i befintligt skick
För att säljaren ska bli ansvarig för ett påstått fel, när bostadsrätten säljs i befintligt skick, krävs att omständigheten innebär att bostadsrätten är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till ålder, pris, användning och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. Att bostadsrätten överlåts i befintligt skick kan alltså beskrivas som en form av ansvarsbegränsning för säljarens del.
Emellertid åvilar det säljaren att upplysa om väsentliga förhållanden rörande bostadsrätten. Även om bostadsrätten sålts i befintligt skick, kan den alltså anses vara felaktig om den avviker från uppgifter om bostadsrätten som säljaren har lämnat före köpet, eller om säljaren före köpet har undanhållit omständigheter av något väsentligt förhållande och som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om. Det ligger alltså i säljarens eget intresse att upplysa köparen om fel eller symptom på fel som säljaren känner till - eller misstänker. Det som säljaren redovisat kan i normalfallet inte senare åberopas av köparen som fel.
Vidare ansvarar säljaren för utfästelser säljaren lämnar. Utfästelser kan också innebära att köparens skyldighet att undersöka visst förhållande minskas som följd av en sådan. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas dock inte som utfästelser.

Avtalsfrihet
Denna information beskriver, kortfattat, den ansvarsfördelning som enligt lag gäller mellan köpare och säljare. Emellertid råder avtalsfrihet i frågan om ansvarsfördelningen vilket innebär att parterna kan avtala om en annan fördelning än den som beskrivits ovan. Som exempel kan nämnas när en säljare friskriver sig från ansvar genom en friskrivningsklausul, eller när en dolda fel-försäkring tecknas för objektet.

DRIFTSKOSTNADER:
Driftskostnader som anges kan vara antingen verklig förbrukning för det specifika objektet alternativt schablonmässiga uppskattningar. Beroende på typ av driftskostnad så kan den vara specificerad antingen under driftskostnader eller i årsavgiften. Hemförsäkringen och förbrukning av hushållsel är i normalfallet inte en sådan driftskostnad som anges om de inte är obligatoriska tillägg till årsavgiften.

ÖVRIGA KOSTNADER:
Föreningen eller den ekonomiska förvaltaren tar i normalfallet ut en överlåtelseavgift på högst 2,5 % av prisbasbeloppet. Det är olika om den faller på säljaren eller köparen. Ofta tas också en pantsättningsavgift på 1 % av prisbasbeloppet ut om man pantsätter bostadsrätten. Eventuell medlemsavgift till föreningen kan också förekomma. Dessa summor kan variera, framförallt hos bostadsföreningar. För närmre information vänligen se stadgarna eller konsultera ansvarig mäklare.

BUDGIVNING:
Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken köpare eller säljare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av båda parter. Vi tillämpar öppen budgivning, vilket innebär att fastighetsmäklaren i normalfallet löpande redovisar högsta budet till säljare och övriga budgivare. Säljaren behöver inte sälja till den som givit högsta budet. Fastighetsmäklaren fattar inga egna beslut i fråga om försäljningen, det är hela tiden säljaren som bestämmer. Ansvarig mäklare är skyldig att vidarebefordra samtliga bud och meddelanden till säljaren som inkommer innan köpeavtal har undertecknats. Avsteg från den öppna budgivningen kan göras på säljarens inrådan om villkorade bud inkommer. Detta kan bland annat innebära att spekulanter/budgivare inte får reda på alla bud som läggs.

BOENDEKOSTNADSKALKYL:
Köpare/spekulanter har rätt att i god tid före köpet få en individuell boendekostnadskalkyl upprättad om så önskas. Köpare/spekulanter uppmanas att kontakta fastighetsmäklaren för att få denna kalkyl upprättad.

FASTIGHETSMÄKLARENS SIDOTJÄNSTER
Enligt lag får mäklare erbjuda sidotjänster så länge dessa inte är förtroenderubbande och eventuell ersättning endast är obetydlig. Fastighetsmäklaren ska, innan avtal ingås, informera säljare och tilltänkta köpare om sådana tjänster samt den ersättning denne, eller fastighetsmäklarföretaget, får för dessa. Redovisning av våra sidotjänster: Förmedling av Hemnet-annons i enlighet med administrationsersättningen nedan.

ANNONSERING PÅ HEMNET.SE
Våningen & Villan har fått i uppdrag av Hemnet AB, org.nr 556260-0089, att via sina fastighetsmäklare förmedla annonserbjudanden till uppdragsgivare. Uppdragsgivaren har, via mäklarens förmedling, av Hemnet erbjudits att införa en annons rörande försäljning av bostadsobjekt i Hemnets kanaler, såsom definierat i Hemnets Annonsavtal. Annonstjänsten tillhandahålls enligt Hemnets Annonsavtal. Annonsavgiften faktureras uppdragsgivaren direkt av Hemnet. Denna avgift ingår ej i mäklararvodet.

För mäklarfirmans förmedling och administration av annonsavtal samt införande av annons för kunds räkning utgår en administrationsersättning om 30 % av annonskostnad som erlagts av kund. Mäklarfirman samarbetar med Hemnet kring förmedling och administration av tilläggsprodukter som Hemnet kan komma att erbjuda kund. Mäklarfirmans ersättningsnivå är enligt följande:

Procentandel Plus och Premium-försäljning för Mäklarfirman*:
Vid 0–30 % ges 20 % provision på tilläggsprodukterna Plus, Premium, Raketen och förnya annons**
Vid 31–75 % ges 30 % provision på tilläggsprodukterna Plus, Premium, Raketen och förnya annons**
Vid över 75 % ges 40 % provision på tilläggsprodukterna Plus, Premium, Raketen och förnya annons**
* Procentandel beräknas kvartalsvis
** Provision utgår för tydlighetens skull inte på del av intäkt som härrör från Hemnet Bas

Under en period fram till den 31 december 2021 utgår dessutom ytterligare 10 procentenheter i provision, varvid således 30, 40 respektive 50 % provision utbetalas. Dessutom får mäklarfirman en engångsersättning per mäklare om 2 000 kr som ersättning för sin investering i utbildning genom den försäljningsintroduktion avseende tilläggsprodukterna som erbjuds av Hemnet.

Fastighetsmäklaren mottager ingen ersättning för denna förmedling, vare sig direkt eller indirekt om inte fastighetsmäklaren är delägare i fastighetsmäklarbolaget, då kan ersättningen indirekt komma fastighetsmäklaren tillgodo.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER:
Vill du veta mer hur vi behandlar dina personuppgifter så kan du läsa det på: www.vaningen.se/dataskyddspolicy Vi uppmanar dig att läsa den i sin helhet.

ÖVRIGT:
Köparen uppmanas även att efter tillträdet, för egen säkerhet samt i försäkringssyfte byta lås då antal nycklar inte alltid kan garanteras.

Planritning

Kolla restider

Alla lediga objekt