Croisette behöver de kontaktuppgifter du gav oss för att kontakta dig avseende våra produkter och tjänster. Läs mer om våra sekretesskydd och hur vi skyddar din integritet här sekretesspolicy.
Croisette behöver de kontaktuppgifter du gav oss för att kontakta dig avseende våra produkter och tjänster. Läs mer om våra sekretesskydd och hur vi skyddar din integritet här sekretesspolicy.
Nyköping, Brandkärr Brandkärrsvägen 146
555 000 kr
Avgift: 3 137 kr
På månadsavgiften tillkommer 180 kr för bredband. Värme och vatten samt parkering ingår i avgiften
Boarea: 64 m2
Areakälla: föreningens information
Rum: 2
Våning: 2 av 6
Hiss: Ja
Trivsam tvåa i stabil förening

Visningar

Intresserad? Ring för tidsbokning av visning, alt. kontakta oss via formuläret nedan.

Bostadsbeskrivning

Rumsbeskrivning

Hall

Golv: Laminat
Väggar: Ljusa väggar

Vardagsrum

Golv: Ekparkett
Väggar: Ljusa väggar samt tapetserad fondvägg
Detaljer: Stort öppningsbart vädringsfönster

Kök

Golv: Laminatgolv
Väggar: Ljusa väggar med storblommig tapetserad fondvägg
Inredning: Vitmålade skåpluckor. Svart/grå/vit mosaik som stänkskydd. Bänskskivor i mörk laminat. Spishäll, rostfri fläkt samt halvskåp kyl och frys.
Detaljer: Stort kök med möjlighet till matplats för fyra personer

Badrum

Golv: Ljusbeige plastmatta
Väggar: Ljusa väggar
Inredning: Handdukstork och badkar

Sovrum

Golv: Laminat
Väggar: Mörk tapet
Inredning: Garderober

Basfakta

Upplåtelseform:

Bostadsrätt

Lägenhetsnummer förening:

05-20-27-2-149-8

Bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning:

104014 kr

Kommentar till nettoskuldsättningen:

Uppgifter baserade på senast tillgängliga årsredovisning

Andel i förening:

0.2517 %

Inre reparationsfond:

3948 kr

Pantsättning:

Ja

Byggnad

Byggnadstyp:

Flerbostadshus

Byggnadsår:

1967-1968

Fönster:

3-glas

Uppvärmning:

Fjärrvärme

Ventilation:

Mekanisk

Energideklaration:

Energiklass: D
Primärenergital: 114kWh/m²
Utförd
Datum: 28 sep. 2019

Driftkostnad

Antal personer i hushållet:

1st

Elkostnad:

2 160 kr/år

Försäkring:

1 668 kr/år

Total driftkostnad:

3828kr

Kommentar:

IMD tillämpas vilket betyder att föreningen har ett gemensamt elavtal som varje bostadsrättshavare sedan debiteras för sin elförbrukning.

Förening

Namn:

HSB Brf Gruvan

Organisationsnummer:

719000-2217

Allmänt om föreningen:

HSB Brf Gruvan äger och förvaltar fastigheterna Gruvan 12 och Gruvan 14 i Nyköpings kommun. I vilket man upplåter lägenheter och lokaler. Föreningen huvudsakliga ändamål är att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende åt föreningens medlemmar.

Den ekonomiska och tekniska förvaltningen sker genom HSB Sörmland. Årsavgifterna höjdes senast 2022-01-01 med 7 %.
Föreningen kräver individuellt medlemskap i HSB-föreningen.

Parkering/garage:

110 garageplatser, separat kö. 27 parkeringsplatser med eluttag samt 165 övriga p-platser. En parkeringsplats ingår i avgiften. Det finns möjlighet att hyra ytterligare parkeringsplats. Ett antal laddstolpar förväntas bli klara för användning under 2022.

Bredband/TV:

Föreningen tillhandahåller bredband genom ComHem eller Bredbandsbolaget och kabel-tv grundutbud genom ComHem där var och en tecknar efter eget önskemål.

Renoveringar:

OVK pågår. Renovering av hissar i samtliga portar är utfört 2022. Byte av ventilation och termostatventiler gjordes 2019. Stambyte genomfördes 1995 (bad) och 2005 (kök). Föreningen har utfört en lång rad av underhåll under tidigare år - se årsredovisningen för en komplett lista.

Överlåtelseavgift:

1 183 kr

Pantsättningsavgift:

473 kr

Övrigt:

Till varje lägenhet hör en förrådsplats.

Allmänt om lägenheten

Endast en trappa ner kommer du rakt ut på föreningens vackra innergård med bla lekplats, grillplats, basketplan samt gott om stora grönytor.

Omgivning

Allmänt om området:

Brandkärr är Nyköpings näst största bostadsområde ca 2 km från centrum. I Brandkärr finns allt från hyresrätter till villor. Området har flera förskolor, skolor och lekparker. På promenadavstånd finns Hjortensbergsbadet med både äventyrsbad inomhus, utomhusbad med flera pooler och gym.
I Brandkärr har flera butiker etablerats, bland annat Ica Maxi, Stora Coop, Jula, Blomsterlandet, Systembolaget, Apoteket, OKQ8, Byggmax, med flera. I Brandkärr finns även secondhand-butiken Öppen Hand.
Det finns flertal busshållplatser i Brandkärr med möjlighet att ta sig till tex centrum.

Närservice:

Brandkärr har flera butiker etablerats, bland annat Ica Maxi, Stora Coop, Jula, Blomsterlandet, Systembolaget, Apoteket, OKQ8, Byggmax, med flera. I Brandkärr finns även secondhand-butiken Öppen Hand.

Kommunikation:

Det finns flertal busshållsplatser i Brandkärr med möjlighet att ta sig till tex centrum.

Viktig information

ALLMÄN INFORMATION:
De uppgifter som lämnas i objektsbeskrivning, prospekt samt annat informationsmaterial är i huvudsak grundade på information lämnad av säljaren, samt berörd förening och dess hemsida om sådan finnes. Dessa uppgifter kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till det. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera uppgifter rörande exempelvis lediga p-platser, kommande renoveringar, källarutrymmen, tvättstuga, andra utrymmen tillhörande föreningen, eventuella avgiftsförändringar samt annat av betydelse för köpet av bostadsrätten. Köpare/spekulanter uppmanas också att kontrollera årsredovisning samt stadgar för föreningen.

UNDERSÖKNINGSPLIKT ETC:
Utgångspunkt för ansvarsfördelningen vid överlåtelse av bostadsrätt;
Bostadsrätten ska efter köpet stämma överens med vad som avtalats mellan köpare och säljare samt vad köparen har fog att förvänta sig; sett i ljuset av bostadsrättens ålder, pris, skick och användning. Reglerna om fel i bostadsrätt finns i köplagen (eftersom en bostadsrätt är lös egendom) men vid prövning av fel och felansvar hämtas ofta inspiration från reglerna i jordabalken. En del av reglerna har också bildats genom praxis, efter att tvister om fel och felansvar har prövats av domstol.

Köparens undersökningsplikt
Köparens undersökning av bostadsrätten möjliggörs i regel genom att en visning av bostaden genomförs. Om köparen före sitt köp har genomfört en undersökning, får köparen inte i efterhand såsom fel åberopa vad som borde ha märkts vid undersökningen. Om köparen uppmärksammar något vid sin undersökning, och inte själv kan dra någon slutsats av detta, måste köparen gå vidare; t.ex. genom att anlita en sakkunnig, för att fullgöra sin undersökningsplikt. Annorlunda beskrivet kan köparen inte i efterhand åberopa något som ett fel, om det kan konstateras att omständigheten hade upptäckts om en sådan undersökning som varit påkallad hade genomförts.
Köparen bör också tänka på att säljaren inte ansvarar för fel eller brister som köparen borde ha räknat med eller borde förväntat sig. Skulle t.ex. ett fel uppstå på någon av lägenhetens vitvaror kan det vara något köparen bort räkna med, med hänsyn till dess ålder och beräknade livslängd. Köparens skyldighet att undersöka omfattar inte enbart bostadsrätten utan även förhållanden kring bostadsrättsföreningen bör granskas, t.ex. om föreningen ska genomföra större renoveringar, höja sina avgifter eller liknande. En kontakt med företrädare för föreningen bör därför ingå i köparens undersökning, liksom genomgång av stadgarna och senaste årsredovisningen.

Säljarens skyldigheter och betydelsen av att bostadsrätten överlåts i befintligt skick
För att säljaren ska bli ansvarig för ett påstått fel, när bostadsrätten säljs i befintligt skick, krävs att omständigheten innebär att bostadsrätten är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till ålder, pris, användning och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. Att bostadsrätten överlåts i befintligt skick kan alltså beskrivas som en form av ansvarsbegränsning för säljarens del.
Emellertid åvilar det säljaren att upplysa om väsentliga förhållanden rörande bostadsrätten. Även om bostadsrätten sålts i befintligt skick, kan den alltså anses vara felaktig om den avviker från uppgifter om bostadsrätten som säljaren har lämnat före köpet, eller om säljaren före köpet har undanhållit omständigheter av något väsentligt förhållande och som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om. Det ligger alltså i säljarens eget intresse att upplysa köparen om fel eller symptom på fel som säljaren känner till - eller misstänker. Det som säljaren redovisat kan i normalfallet inte senare åberopas av köparen som fel.
Vidare ansvarar säljaren för utfästelser säljaren lämnar. Utfästelser kan också innebära att köparens skyldighet att undersöka visst förhållande minskas som följd av en sådan. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas dock inte som utfästelser.

Avtalsfrihet
Denna information beskriver, kortfattat, den ansvarsfördelning som enligt lag gäller mellan köpare och säljare. Emellertid råder avtalsfrihet i frågan om ansvarsfördelningen vilket innebär att parterna kan avtala om en annan fördelning än den som beskrivits ovan. Som exempel kan nämnas när en säljare friskriver sig från ansvar genom en friskrivningsklausul, eller när en dolda fel-försäkring tecknas för objektet.

DRIFTSKOSTNADER:
Driftskostnader som anges kan vara antingen verklig förbrukning för det specifika objektet alternativt schablonmässiga uppskattningar. Beroende på typ av driftskostnad så kan den vara specificerad antingen under driftskostnader eller i årsavgiften. Hemförsäkringen och förbrukning av hushållsel är i normalfallet inte en sådan driftskostnad som anges om de inte är obligatoriska tillägg till årsavgiften.

ÖVRIGA KOSTNADER:
Föreningen eller den ekonomiska förvaltaren tar i normalfallet ut en överlåtelseavgift på högst 2,5 % av prisbasbeloppet. Det är olika om den faller på säljaren eller köparen. Ofta tas också en pantsättningsavgift på 1 % av prisbasbeloppet ut om man pantsätter bostadsrätten. Eventuell medlemsavgift till föreningen kan också förekomma. Dessa summor kan variera, framförallt hos bostadsföreningar. För närmre information vänligen se stadgarna eller konsultera ansvarig mäklare.

BUDGIVNING:
Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken köpare eller säljare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av båda parter. Vi tillämpar öppen budgivning, vilket innebär att fastighetsmäklaren i normalfallet löpande redovisar högsta budet till säljare och övriga budgivare. Säljaren behöver inte sälja till den som givit högsta budet. Fastighetsmäklaren fattar inga egna beslut i fråga om försäljningen, det är hela tiden säljaren som bestämmer. Ansvarig mäklare är skyldig att vidarebefordra samtliga bud och meddelanden till säljaren som inkommer innan köpeavtal har undertecknats. Avsteg från den öppna budgivningen kan göras på säljarens inrådan om villkorade bud inkommer. Detta kan bland annat innebära att spekulanter/budgivare inte får reda på alla bud som läggs.

BOENDEKOSTNADSKALKYL:
Köpare/spekulanter har rätt att i god tid före köpet få en individuell boendekostnadskalkyl upprättad om så önskas. Köpare/spekulanter uppmanas att kontakta fastighetsmäklaren för att få denna kalkyl upprättad.

FASTIGHETSMÄKLARENS SIDOTJÄNSTER:
Enligt lag får mäklare erbjuda sidotjänster så länge dessa inte är förtroenderubbande och eventuell ersättning endast är obetydlig. Fastighetsmäklaren ska, innan avtal ingås, informera säljare och tilltänkta köpare om sådana tjänster samt den ersättning denne, eller fastighetsmäklarföretaget, får för dessa. Redovisning av våra sidotjänster: Förmedling av Hemnet-annons i enlighet med administrationsersättningen nedan.

ANNONSERING PÅ HEMNET.SE:
Våningen & Villan har fått i uppdrag av Hemnet AB, org.nr 556260-0089, att via sina fastighetsmäklare förmedla annonserbjudanden till uppdragsgivare. Uppdragsgivaren kan således, via mäklarens förmedling, av Hemnet ha erbjudits att införa en annons rörande försäljning av bostadsobjekt i Hemnets kanaler, såsom definierat i Hemnets Annonsavtal. Annonstjänsten tillhandahålls enligt Hemnets Annonsavtal. Annonsavgiften faktureras uppdragsgivaren direkt av Hemnet. Denna avgift ingår ej i mäklararvodet.

För mäklarfirmans förmedling och administration av annonsavtal samt införande av annons för kunds räkning utgår en administrationsersättning om 30 % av annonskostnad som erlagts av kund. Mäklarfirman samarbetar med Hemnet kring förmedling och administration av tilläggsprodukter som Hemnet kan komma att erbjuda kund. Mäklarfirmans ersättningsnivå är enligt följande:

Procentandel Plus och Premium-försäljning för Mäklarfirman*:
Vid 0–30 % ges 20 % provision på tilläggsprodukterna Plus, Premium, Raketen och förnya annons**
Vid 31–75 % ges 30 % provision på tilläggsprodukterna Plus, Premium, Raketen och förnya annons**
Vid över 75 % ges 40 % provision på tilläggsprodukterna Plus, Premium, Raketen och förnya annons**
* Procentandel beräknas kvartalsvis
** Provision utgår för tydlighetens skull inte på del av intäkt som härrör från Hemnet Bas

Under en period fram till den 31 december 2021 utgår dessutom ytterligare 10 procentenheter i provision, varvid således 30, 40 respektive 50 % provision utbetalas. Dessutom får mäklarfirman en engångsersättning per mäklare om 2 000 kr som ersättning för sin investering i utbildning genom den försäljningsintroduktion avseende tilläggsprodukterna som erbjuds av Hemnet.

Fastighetsmäklaren mottager ingen ersättning för denna förmedling, vare sig direkt eller indirekt om inte fastighetsmäklaren är delägare i fastighetsmäklarbolaget, då kan ersättningen indirekt komma fastighetsmäklaren tillgodo.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER:
Vill du veta mer hur vi behandlar dina personuppgifter så kan du läsa det på: www.vaningen.se/dataskyddspolicy Vi uppmanar dig att läsa den i sin helhet.

ÖVRIGT:
Köparen uppmanas även att efter tillträdet, för egen säkerhet samt i försäkringssyfte byta lås då antal nycklar inte alltid kan garanteras.

Kolla restider

Alla lediga objekt