Croisette behöver de kontaktuppgifter du gav oss för att kontakta dig avseende våra produkter och tjänster. Läs mer om våra sekretesskydd och hur vi skyddar din integritet här sekretesspolicy.
Croisette behöver de kontaktuppgifter du gav oss för att kontakta dig avseende våra produkter och tjänster. Läs mer om våra sekretesskydd och hur vi skyddar din integritet här sekretesspolicy.
Östra Göinge, Hanaskog Solgatan 6
850 000 kr eller högstbjudande
Boarea: 78 m2
Areakälla: taxeringsinformation
Biarea: 78 m2
Areakälla: taxeringsinformation
Tomtarea: 878 m2
Rum: 3
Trivsam villa på lugnt och centralt läge i Hanskog

Välkomna till fin tegelvilla med potential för den mindre familjen. Underhållsfri tegelfasad tillsammans med modernt värmesystem som ger låga driftskostnader.
Interiört möts vi av vissa moderniseringsbehov men stor potential att skapa ett trivsamt boende för den mindre familjen.
Två sovrum samt stort allrum med uppmurad spis som ej är i bruk. Renoverat badrum samt arbetskök med nyare vitvaror.
Källaren är fräsch och här har man möjlighet att skapa ytterligare ett rum. Vi finner även pannrum samt förvaringsutrymme och tvättstuga.
Fin trädgårdstomt på lugnt läge i byn.
Varmt välkomna på visning.

Säljs med friskrivning.

Visningar

söndag 3 december 10:00 - 10:30
Boka tid för visning!

Bostadsbeskrivning

Rumsbeskrivning

Hall

Vi stiger in i ljus och trivsam miljö där hallen har plats för ytterkläder.

Matrum

I delvis öppen planlösning med hall finner vi matrum med gott om plats för större matbord.

Kök

Innanför matrummet finner vi arbetskök. Fräscht med ljusa luckor och nyare vitvaror såsom spis 2020, kyl 2021 samt frys 2015.

Sovrum 1 & 2

På detta våningsplan finns även två normalstora sovrum med garderobsförvaring.

Vardagsrum

Rymligt vardagsrum med parkettgolv och fint ljusinsläpp. Vacker uppmurad spis som i dagsläget ej är i bruk.

Badrum

Badrum med badkar. Fräscht och renoverat 2014 av fackman med våtrumsmatta och handukstork.

Källare

Källarplan som erbjuder många fina förvaringsmöjligheter, pannrum samt ett möjligt extra sovrum eller kontorsrum.

Basfakta

Upplåtelseform:

Friköpt

Typ:

1-familjs friliggande villa

Byggnad

Fastighetsbeteckning:

Frisören 5

Byggnadstyp:

1-plansvilla med källare

Byggnadsår:

1962

Grundläggning:

Källare

Stomme:

Trä

Fasad:

Tegel

Fönster:

3-glas

Bjälklag:

Betong

Tak:

Tegel

Utvändigt plåtarbete:

Lackerad plåt

Uppvärmning:

Luft/vatten värmepump (2014)

Ventilation:

Självdrag

Energideklaration:

Energiförbrukning Atemp: 147kWh/m²
Energiklass: E
Utförd
Datum: 14 juni 2014

Driftkostnad

Antal personer i hushållet:

2st

Uppvärmningskostnad:

20 000 kr/år

VA:

6 000 kr/år

Renhållning:

2 800 kr/år

Total driftkostnad:

28800kr, utöver detta tillkommer kostnad för fastighetsavgift/skatt 3848 kr (32648)

Kommentar:

Driftskostnaderna är schablonmässiga. Faktisk elförbrukning med uppvärmning är 12.000 kwh/år.

Fastighet

Fastighetsbeteckning:

Frisören 5

Vatten och avlopp:

Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp

Planbestämmelser:

Stadsplan (1975-11-06)

Tomtarea:

878 m²

Tomttyp:

Trädgårdstomt

Areakälla:

taxeringsinformation

Pantbrev:

Totalt antal: 3
Total summa: 144 000 kr

Försäkringsbelopp:

Fullvärde

Taxering

Summa tax. värde:

513 000 kr

Småhusenhet

Typkod:

220 Småhusenhet, bebyggd

Taxeringsår:

2021

Småhusbyggnad

Värdeår:

1962

Taxeringsvärde:

358 000 kr

Småhusmark

Taxeringsvärde:

155 000 kr

Omgivning

Allmänt om området:

Naturskönt område där Hanaskog är ett litet samhälle med trivsam bebyggelse.
Gatukök samt liten matbutik.
Nybyggd förskola samt skolgång åk 0-6. Bibliotek samt idrottsplats.
Friluftsbad med utomhusbassäng under sommarhalvåret.
Vackra omgivningar och trygg miljö gör området attraktivt.
Mycket goda bussförbindelser mot Kristianstad samt Broby - pendlarbuss.

Viktig informationALLMÄN INFORMATION:
De uppgifter som lämnas i objektsbeskrivning, prospekt samt annat informationsmaterial är i huvudsak grundade på information lämnad av säljaren. Viss väsentlig information är också inhämtad ifrån lantmäteriet. Dessa uppgifter kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till det. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter samt annat som är av betydelse för köpet av fastigheten.

UNDERSÖKNINGSPLIKT ETC:
Utgångspunkt för ansvarsfördelningen
Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med p.g.a. fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som köparen inte bort upptäcka och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år.

Köparens undersökningsplikt
Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt skorstensstock.
Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över huvudtaget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt.
Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska köparen inte behöva undersöka sådan delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna.
Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha "förväntat sig" med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Rör köpet ett begagnat hus måste köparen ta i beräkning att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t.o.m. kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering.

Anlitande av besiktningsman
Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet skall kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer de flesta köpare att anlita s.k. besiktningsman eller annan sakkunnig och detta är att rekommendera om man inte själv har särskild byggnadsteknisk kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt symtom på fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som angivits ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är därför viktigt att vara observant på vilken omfattning en beställd besiktning har. Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar mm varför köparen bör överväga att komplettera sin undersökning.
Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska ske före köpet, dvs. innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka fastighet senare och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få åberopa upptäckta fel och begära avdrag på köpeskillingen eller begära att köpet i dess helhet ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul och är numer vanligt förekommande. Tas ett sådant villkor in är det viktigt att båda parter sätter sig in i vad som krävs för att köparen ska kunna åberopa villkoret och också noga beaktar de tidsgränser som anges i villkoret.
Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring (se nedan). I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman som utfört besiktningen, sk köpargenomgång. Det är också av stor vikt att köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid behov kompletterar med ytterligare undersökningar.

Säljarens upplysningsskyldighet
Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet i så motto, att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet, men inte har upplyst köparen härom. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse. Om ett förtigande av ett fel dessutom innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande, kan säljaren även gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt.
Det är således i säljarens eget intresse, att han upplyser köparen om de fel eller symptom på fel han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen.

Säljarens utfästelser
Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser.

Avtalsfrihet, friskrivning
Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss funktion.

Säljaransvarsförsäkring
Genom säljaransvarsförsäkring finns möjlighet för säljaren att inom försäkringens ram begränsa sin ekonomiska risk för dolda fel i fastigheten samtidigt som köparen rätt till ersättning för sådana fel, säkerställs via försäkringen. Säljaransvarsförsäkringen erbjuder således en trygghet för både säljare och köpare.

DRIFTSKOSTNADER:
Driftskostnader som anges kan vara antingen verklig förbrukning för det specifika objektet alternativt schablonmässiga uppskattningar. Schablonmässiga uppskattningar förekommer enbart då man inte kunnat få fram verkliga kostnader.

ÖVRIGA KOSTNADER:
Vid fastighetsköp betalar köparen 1,5 % på köpeskillingen i lagfartskostnad (stämpelskatt) samt kostnaden för eventuellt uttagande av nya pantbrev som är 2 % på pantbrevsbeloppet.

BUDGIVNING:
Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken köpare eller säljare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av båda parter. Vi tillämpar öppen budgivning, vilket innebär att fastighetsmäklaren i normalfallet löpande redovisar högsta budet till säljare och övriga budgivare. Säljaren behöver inte sälja till den som givit högsta budet. Fastighetsmäklaren fattar inga egna beslut i fråga om försäljningen, det är hela tiden säljaren som bestämmer. Ansvarig mäklare är skyldig att vidarebefordra samtliga bud och meddelanden till säljaren som inkommer innan köpeavtal har undertecknats. Avsteg från den öppna budgivningen kan göras på säljarens inrådan om villkorade bud inkommer. Detta kan bland annat innebära att spekulanter/budgivare inte får reda på alla bud som läggs.

BOENDEKOSTNADSKALKYL:
Köpare/spekulanter har rätt att i god tid före köpet få en individuell boendekostnadskalkyl upprättad om så önskas. Köpare/spekulanter uppmanas att kontakta fastighetsmäklaren för att få denna kalkyl upprättad.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER:
Vill du veta mer hur vi behandlar dina personuppgifter så kan du läsa det på: www.vaningen.se/dataskyddspolicy Vi uppmanar dig att läsa den i sin helhet.

ÖVRIGT:
Köparen uppmanas även att efter tillträdet, för egen säkerhet samt i försäkringssyfte byta lås då antal nycklar inte alltid kan garanteras.

Planritning

Kolla restider

Alla lediga objekt