Croisette behöver de kontaktuppgifter du gav oss för att kontakta dig avseende våra produkter och tjänster. Läs mer om våra sekretesskydd och hur vi skyddar din integritet här sekretesspolicy.
Croisette behöver de kontaktuppgifter du gav oss för att kontakta dig avseende våra produkter och tjänster. Läs mer om våra sekretesskydd och hur vi skyddar din integritet här sekretesspolicy.
Uddevalla, Bohusgården - Uddevalla Fritjof Nansens Väg 11
Avgift: 3 954 kr
I avgiften så ingår det värme, ett obligatoriskt tillägg om 203 kr i månaden tillkommer för TV & bredband. Utöver det så sker det en individuell mätning av el och vatten som tillkommer varje månaden.
Boarea: 54 m2
Areakälla: föreningens information
Rum: 2
Våning: 2 av 7
Hiss: Ja
Hissen finns från bottenplan.
Balkong: Ja
Rymlig tvåa med bra solläge från den inglasade balkongen.

Varmt välkomna till Fritjof Nansens väg 11 och denna ljuvliga tvåa med renoverat kök från 2018 och stam renoverat badrum. Här finns det rymd i sovrummet och vardagsrummet som passar till sociala tillställningar. Denna tvåa ligger i närheten till både natur samt de centrala delarna av Uddevalla. Perfekt för den som vill ha båda delarna.

Missa inte chansen att förvärva denna fina tvåa!

Visningar

Intresserad? Ring för tidsbokning av visning, alt. kontakta oss via formuläret nedan.

Bostadsbeskrivning

Rumsbeskrivning

Hall

Rymlig hall med möjligheter för avhängning i form av en hatthylla. Finns även ett förråd för ytterligare förvaring

Kök

Fräscht och modernt kök med vita luckor och kaklad vägg. Maskinellt så är köket utrustat med spishäll, fläkt, mikro, ugn, kyl & frys samt en diskmaskin.

Sovrum

Harmoniskt rum med härliga toner på väggarna. Det finns utrymme för en större säng samt förvaring i form av en garderob. Utöver det så får det plats både nattduksbord samt en byrå.

Vardagsrum

Stort sällskapligt rum med mycket yta. Finns plats för soffa, soffbord, vitrinskåp och fåtölj. Härifrån när man även den inglasade balkongen som har en vy över området.

Badrum

Badrummet är kaklat på väggarna samt har klinkers på golvet. Det är även utrustat med ett badkar, wc, handfat med kommod.

Basfakta

Upplåtelseform:

Bostadsrätt

Lägenhetsnummer förening:

008

Andel i årsavgift:

0.43464

Bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning:

326534 kr

Kommentar till nettoskuldsättningen:

Bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning anger hur stor andel av bostadsrättsföreningens lån som indirekt belastar bostadsrätten. Andelen beräknas som andelstalet för avgifter multiplicerat med föreningens nettoskuldsättning. Den består av räntebärande skulder med avdrag för räntebärande tillgångar och likvida medel. Underlagen för beräkningen kommer från föreningen.

Andel i förening:

0.4485 %

Pantsättning:

Nej

Beskrivning uteplats:

Bostaden disponerar en inglasad balkong.

Byggnad

Byggnadstyp:

Flerbostadshus

Byggnadsår:

1961

Driftkostnad

Antal personer i hushållet:

2st

Elkostnad:

2 400 kr/år

Total driftkostnad:

2400kr

Kommentar:

Driftkostnaden kan variera beroende förbrukning.

Förening

Namn:

RBF Uddevallahus nr 8

Organisationsnummer:

758500-1469

Allmänt om föreningen:

RBF Uddevallahus nr 8 äger fastigheterna Grönland1, Bornholm 1 och Färöarna 1 i Uddevalla kommun. På dessa fastigheter finns det byggnader med 200 stycken lägenheter samt 9 stycken uthyrningslokaler uppförda.

Äger föreningen marken:

Ja

Äkta bostadsrättsförening:

Ja

Parkering/garage:

Föreningen har flertalet olika typer av parkering. - Utomhusparkering 200 kr/mån - Kallgarage 300 kr/mån - Varmgarage 350-550 kr/mån - MC 50 kr/mån - För elbil 420 kr/mån.

Bredband/TV:

TV via Tele2 och bredband via Telia.

Renoveringar:

Stammar och badrum - 2011
Fönster och dörrar - 2016/17
Huskropp utvändigt - 2016/17

Tillåter föreningen delat ägande:

Ja

Ekonomi:

01/10-20 Höjdes avgiften med 2%
01/10-22 Höjdes avgiften med 1%

Överlåtelseavgift:

1 313 kr

Pantsättningsavgift:

525 kr

Allmänt om lägenheten

ALLMÄN INFORMATION:
De uppgifter som lämnas i objektsbeskrivning, prospekt samt annat informationsmaterial är i huvudsak grundade på information lämnad av säljaren, samt berörd förening och dess hemsida om sådan finnes. Dessa uppgifter kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till det. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera uppgifter rörande exempelvis lediga p-platser, kommande renoveringar, källarutrymmen, tvättstuga, andra utrymmen tillhörande föreningen, eventuella avgiftsförändringar samt annat av betydelse för köpet av bostadsrätten. Köpare/spekulanter uppmanas också att kontrollera årsredovisning samt stadgar för föreningen.

UNDERSÖKNINGSPLIKT ETC:
Utgångspunkt för ansvarsfördelningen vid överlåtelse av bostadsrätt;
Bostadsrätten ska efter köpet stämma överens med vad som avtalats mellan köpare och säljare samt vad köparen har fog att förvänta sig; sett i ljuset av bostadsrättens ålder, pris, skick och användning. Reglerna om fel i bostadsrätt finns i köplagen (eftersom en bostadsrätt är lös egendom) men vid prövning av fel och felansvar hämtas ofta inspiration från reglerna i jordabalken. En del av reglerna har också bildats genom praxis, efter att tvister om fel och felansvar har prövats av domstol.

Köparens undersökningsplikt
Köparens undersökning av bostadsrätten möjliggörs i regel genom att en visning av bostaden genomförs. Om köparen före sitt köp har genomfört en undersökning, får köparen inte i efterhand såsom fel åberopa vad som borde ha märkts vid undersökningen. Om köparen uppmärksammar något vid sin undersökning, och inte själv kan dra någon slutsats av detta, måste köparen gå vidare; t.ex. genom att anlita en sakkunnig, för att fullgöra sin undersökningsplikt. Annorlunda beskrivet kan köparen inte i efterhand åberopa något som ett fel, om det kan konstateras att omständigheten hade upptäckts om en sådan undersökning som varit påkallad hade genomförts.
Köparen bör också tänka på att säljaren inte ansvarar för fel eller brister som köparen borde ha räknat med eller borde förväntat sig. Skulle t.ex. ett fel uppstå på någon av lägenhetens vitvaror kan det vara något köparen bort räkna med, med hänsyn till dess ålder och beräknade livslängd. Köparens skyldighet att undersöka omfattar inte enbart bostadsrätten utan även förhållanden kring bostadsrättsföreningen bör granskas, t.ex. om föreningen ska genomföra större renoveringar, höja sina avgifter eller liknande. En kontakt med företrädare för föreningen bör därför ingå i köparens undersökning, liksom genomgång av stadgarna och senaste årsredovisningen.

Säljarens skyldigheter och betydelsen av att bostadsrätten överlåts i befintligt skick
För att säljaren ska bli ansvarig för ett påstått fel, när bostadsrätten säljs i befintligt skick, krävs att omständigheten innebär att bostadsrätten är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till ålder, pris, användning och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. Att bostadsrätten överlåts i befintligt skick kan alltså beskrivas som en form av ansvarsbegränsning för säljarens del.
Emellertid åvilar det säljaren att upplysa om väsentliga förhållanden rörande bostadsrätten. Även om bostadsrätten sålts i befintligt skick, kan den alltså anses vara felaktig om den avviker från uppgifter om bostadsrätten som säljaren har lämnat före köpet, eller om säljaren före köpet har undanhållit omständigheter av något väsentligt förhållande och som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om. Det ligger alltså i säljarens eget intresse att upplysa köparen om fel eller symptom på fel som säljaren känner till - eller misstänker. Det som säljaren redovisat kan i normalfallet inte senare åberopas av köparen som fel.
Vidare ansvarar säljaren för utfästelser säljaren lämnar. Utfästelser kan också innebära att köparens skyldighet att undersöka visst förhållande minskas som följd av en sådan. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas dock inte som utfästelser.

Avtalsfrihet
Denna information beskriver, kortfattat, den ansvarsfördelning som enligt lag gäller mellan köpare och säljare. Emellertid råder avtalsfrihet i frågan om ansvarsfördelningen vilket innebär att parterna kan avtala om en annan fördelning än den som beskrivits ovan. Som exempel kan nämnas när en säljare friskriver sig från ansvar genom en friskrivningsklausul, eller när en dolda fel-försäkring tecknas för objektet.

DRIFTSKOSTNADER:
Driftskostnader som anges kan vara antingen verklig förbrukning för det specifika objektet alternativt schablonmässiga uppskattningar. Beroende på typ av driftskostnad så kan den vara specificerad antingen under driftskostnader eller i årsavgiften. Hemförsäkringen och förbrukning av hushållsel är i normalfallet inte en sådan driftskostnad som anges om de inte är obligatoriska tillägg till årsavgiften.

ÖVRIGA KOSTNADER:
Föreningen eller den ekonomiska förvaltaren tar i normalfallet ut en överlåtelseavgift på högst 2,5 % av prisbasbeloppet. Det är olika om den faller på säljaren eller köparen. Ofta tas också en pantsättningsavgift på 1 % av prisbasbeloppet ut om man pantsätter bostadsrätten. Eventuell medlemsavgift till föreningen kan också förekomma. Dessa summor kan variera, framförallt hos bostadsföreningar. För närmre information vänligen se stadgarna eller konsultera ansvarig mäklare.

BUDGIVNING:
Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken köpare eller säljare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av båda parter. Vi tillämpar öppen budgivning, vilket innebär att fastighetsmäklaren i normalfallet löpande redovisar högsta budet till säljare och övriga budgivare. Säljaren behöver inte sälja till den som givit högsta budet. Fastighetsmäklaren fattar inga egna beslut i fråga om försäljningen, det är hela tiden säljaren som bestämmer. Ansvarig mäklare är skyldig att vidarebefordra samtliga bud och meddelanden till säljaren som inkommer innan köpeavtal har undertecknats. Avsteg från den öppna budgivningen kan göras på säljarens inrådan om villkorade bud inkommer. Detta kan bland annat innebära att spekulanter/budgivare inte får reda på alla bud som läggs.

BOENDEKOSTNADSKALKYL:
Köpare/spekulanter har rätt att i god tid före köpet få en individuell boendekostnadskalkyl upprättad om så önskas. Köpare/spekulanter uppmanas att kontakta fastighetsmäklaren för att få denna kalkyl upprättad.

FASTIGHETSMÄKLARENS SIDOTJÄNSTER:
Enligt lag får mäklare erbjuda sidotjänster så länge dessa inte är förtroenderubbande och eventuell ersättning endast är obetydlig. Fastighetsmäklaren ska, innan avtal ingås, informera säljare och tilltänkta köpare om sådana tjänster samt den ersättning denne, eller fastighetsmäklarföretaget, får för dessa. Redovisning av våra sidotjänster: Förmedling av Hemnet-annons i enlighet med administrationsersättningen nedan.

ANNONSERING PÅ HEMNET.SE:
Croisette har fått i uppdrag av Hemnet AB, org.nr 556260-0089, att via sina fastighetsmäklare förmedla annonserbjudanden till uppdragsgivare. Uppdragsgivaren kan således, via mäklarens förmedling, av Hemnet ha erbjudits att införa en annons rörande försäljning av bostadsobjekt i Hemnets kanaler, såsom definierat i Hemnets Annonsavtal. Annonstjänsten tillhandahålls enligt Hemnets Annonsavtal. Annonsavgiften faktureras uppdragsgivaren direkt av Hemnet. Denna avgift ingår ej i mäklararvodet.

För mäklarfirmans förmedling och administration av annonsavtal samt införande av annons för kunds räkning utgår en administrationsersättning om 30 % av annonskostnad som erlagts av kund. Mäklarfirman samarbetar med Hemnet kring förmedling och administration av tilläggsprodukter som Hemnet kan komma att erbjuda kund. Mäklarfirmans ersättningsnivå är enligt följande:

Procentandel Plus och Premium-försäljning för Mäklarfirman*:
Vid 0–30 % ges 20 % provision på tilläggsprodukterna Plus, Premium, Raketen och förnya annons**
Vid 31–75 % ges 30 % provision på tilläggsprodukterna Plus, Premium, Raketen och förnya annons**
Vid över 75 % ges 40 % provision på tilläggsprodukterna Plus, Premium, Raketen och förnya annons**
* Procentandel beräknas kvartalsvis
** Provision utgår för tydlighetens skull inte på del av intäkt som härrör från Hemnet Bas

Under en period fram till den 31 december 2021 utgår dessutom ytterligare 10 procentenheter i provision, varvid således 30, 40 respektive 50 % provision utbetalas. Dessutom får mäklarfirman en engångsersättning per mäklare om 2 000 kr som ersättning för sin investering i utbildning genom den försäljningsintroduktion avseende tilläggsprodukterna som erbjuds av Hemnet.

Fastighetsmäklaren mottager ingen ersättning för denna förmedling, vare sig direkt eller indirekt om inte fastighetsmäklaren är delägare i fastighetsmäklarbolaget, då kan ersättningen indirekt komma fastighetsmäklaren tillgodo.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER:
Vill du veta mer hur vi behandlar dina personuppgifter så kan du läsa det på: www.vaningen.se/dataskyddspolicy Vi uppmanar dig att läsa den i sin helhet.

ÖVRIGT:
Köparen uppmanas även att efter tillträdet, för egen säkerhet samt i försäkringssyfte byta lås då antal nycklar inte alltid kan garanteras.

Omgivning

Allmänt om området:

Bohusgården är belägen i södra Uddevalla som har mycket att erbjuda och stora fördelar. För dem som söker extra bekvämligheter i vardagen, utmärker sig området genom sin närhet till centrum samt tillgången till fantastiska badplatser. Ett exempel är den historiska badorten Gustafsberg, som är ett stenkast bort. Om de som hellre föredrar natur och historia så finns Emau lantgård med en enkel promenad dit, där möjligheterna till lek, promenader, djurmöten och olika aktiviteter kan hittas.

Dessutom erbjuder området busskommunikationer till centrum, vilket gör det enkelt att ta sig till stadens hjärta. På denna plats finner ni en harmonisk balans mellan stadsliv och naturens skönhet.

Planritning

Kolla restider

Alla lediga objekt