Om Oss

Malmö: 040-15 19 17
Stockholm: 08-15 92 44

Affärsidé

Croisette erbjuder kvalificerad rådgivning inom ett brett utbud av fastighetsrelaterade tjänster till fastighetsföretagandets olika skeden med kundens framgång som mål.

Vi riktar oss till aktörer på den svenska fastighetsmarknaden.

Hur vi gör affärer

Croisette vill utmana och konkurrensutsätta gamla strukturer där aktörer tidigare gjort som de alltid har gjort, oavsett om det funnits bättre alternativ.

Vi vill skapa en mer dynamisk miljö där aktörerna på marknaden uppmuntras och utvecklas av att det finns en ny ung aktör.

Våra kärnvärden

Croisettes kärnvärden utgör stommen av verksamheten och vägleder organisationen i alla steg av vår rådgivning

Kunden
Kundens intressen är överordnat allt annat.

Kvalitet
Uppnås genom hårt arbete och noggrannhet i alla detaljer.

Kreativitet
Att utmana gamla idéer med nytänkande skapar utrymme för förbättring.

Konkurrens
Genom konkurrens kommer utveckling, vilket leder till bättre rådgivning åt våra uppdragsgivare.

Konfidentialitet
Det råder strikt diskretion i hanteringen av konfidentiell information.

Verksamheten

Croisette består idag av tre affärsområden – Lokalförmedling, Värdering & Analys samt Transaktionsrådgivning.

Med fokus på det personliga mötet, diskretion och kvalitet i vår leverans vill Croisette skapa nära samarbeten och långsiktiga affärsrelationer. Vi tar ett helhetsansvar i alla våra processer och strävar alltid efter att överträffa våra uppdragsgivares förväntningar.

Tack vare våra olika affärsområden möter vi dagligen människor både i och utanför fastighetsbranschen, vilket inte bara skapar ett omfattande kontaktnät, utan även en marknadskännedom som är ovärderlig.

Vi är övertygade om att ett brett tjänsteutbud skapar synergier som innebär en förstklassig träffsäkerhet i vår rådgivning.

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Enter your keyword: