Ett klimatneutralt bolag

Som fastighetsbranschens pionjär blev Croisette Sveriges första klimatneutrala bolag inom fastighetssektorn. Idag överkompenserar vi våra utsläpp. Detta är vi väldigt stolta över – men det är bara början. 

Först i fastighetssektorn – Croisette blir klimatneutralt och överkompenserar sina utsläpp

Hur vi arbetar hållbart

Ända sedan bolaget startades 2015 har vi på Croisette haft en grundtanke om att göra saker annorlunda. Inte bara genom vårt utbud av tjänster, utan även genom att föregå med gott exempel när det kommer till hållbarhet i samband med tillväxt och expansion. Vi vill att våra kärnvärden ska spegla allt vi gör och inte minst i hur vi arbetar med hållbarhet.  

Klimatkompenserar med 110 % 

Att bli klimatneutrala kräver en del omfattande förändringar. I vår åtgärdsplan står det beskrivet vilka områden vi valt att fokusera på och även huruvida vi lyckats implementera de åtgärder som vi satt för att uppnå vårt klimatmål. Målsättningen med effekterna av samtliga åtgärder är minskade utsläpp av växthusgaser. Utöver detta kompenserar vi för våra totala utsläpp med 110 % genom att investera i projekt som genererar ren och hållbar energi.  

Klimatneutral.
Så fungerar det

01.
Analysera verksamhetens utsläpp

Det första steget handlar om att ta reda på hur mycket utsläpp vi som bolag står för. Utsläppen beräknas utifrån standarderna PAS 2060 och Greenhouse Gas Protocol. Resultatet delas sedan upp i tre delar. Scope 1, 2 och 3. Det innebär att hela vårt klimatavtryck räknas in.

02.
Sätta mål och skapa en åtgärdsplan

När utsläppen identifieras och analyserats är det dags att sätta specifika mål avseende utsläppsminskningar samt skapa en åtgärdsplan. Analysen visar var de största utsläppen finns. Nu sätts en plan på vad vi behöver göra för att minska utsläppen.

03.
Binda minst 110 % av utsläppen

Vi tror på hållbar och ren energi. Därför kompenserar vi genom att investera projekt som vi tror kommer påverka miljön på sikt, både nationellt och internationellt.

Jag är övertygad om att detta är framtiden och den självklara vägen att gå. Som den nytänkande fastighetsrådgivaren känner vi ett stort ansvar för att leda branschen i rätt riktning. Valet om att inte endast kompensera för våra utsläpp, utan även 10 % extra för historiska utsläpp är för oss helt självklart. Det är dags för alla företag, och inte minst inom fastighetssektorn, att lyfta blicken och börja ta ansvar i klimatfrågan. Självklart är jag glad och stolt att vi får äran att vara först, men det viktigaste för oss nu är att det inte dröjer länge innan certifikat på klimatneutralitet är en standard hos alla som verkar inom fastighetsbranschen.

Per Svensson

CEO & Founder, Croisette Real Estate Partner

Vi investerar i hållbar och ren energi

Trots att vi har en relativt liten påverkan på miljön, om man jämför med andra bolag i vår bransch och storlek, är vi medvetna om att detta inte räcker för att göra skillnad. För att göra skillnad behöver man föregå med gott exempel och inspirera, oavsett utsläppsgrad. Vi kompenserar inte bara för de utsläpp vi bidrar med genom konsumtion, utan har valt att gå ett steg längre och kompensera ytterligare 10 %. Detta gör vi genom att investera i projekt som vi tror på. Nedan kan du läsa mer om de olika projekten.

team
pratar i telefon

Vår åtgärdsplan

Genom vår åtgärdsplan har vi åtagit oss att genomföra en del omfattande förändringar i vårt arbetssätt. Detta är något som vi jobbar med dagligen för att kontinuerligt minimera vårt klimatavtryck. Det innebär att vi exempelvis gör ändringar i vår policy vad gäller tjänsteresor, val av leverantörer och användning av el för alla våra kontor.

Vi kommer att fortsätta detta arbete för att säkra att vi alltid tar mer hållbara beslut för både miljö och samhälle.

Klimatkompenserar 110% 
av utsläppen

Vi tror på hållbar och ren energi. Därför kompenserar vi genom att investera projekt som vi tror kommer påverka miljön på sikt.

Läs mer om projekten Croisette investerar i:

Siam Solar

Leder vägen mot en hållbar energiframtid i Sydostasien

Solceller kommer att spela en avgörande roll i Thailands övergång till grön energi och Siam Solar är ett solcellprojekt som bidar till Thailands övergång till grön energi. Projektet binder ihop 10 solkraftverk över Kanchanaburi och Suphanburi-provinserna i centrala Thailand med en kapacitet på cirka 10 MW per anläggning, och levererar genererad el till elnätet.

Påverkan

Siam Solar-projektet minskar både beroendet av fossila bränslen samt Thailands beroende av importerad energi, samtidigt som projekt bidrar till både nationell och regionalekonomisk tillväxt. Förutom att möta de regionala energikraven, bidrar projekt till att förbättra den lokala infrastrukturen och ger anställning och utbildningsmöjligheter till lokala befolkningen. Projektet bidrar både till regional hållbar utveckling och till flera av FN:s globala hållbarhetsmål, nämligen till mål 7, 8, 11 och 13.

Ulubelu Geothermal

Utnyttja södra Sumatras geotermiska fält för ren energi

Ulubelu-kraftverket ligger i södra Sumatra, öster om Bandar Lampung, och utnyttjar det närliggande geotermiska fältet Ulubelu för att generera ren el till Sumatras sammanlänkade nät. Värme från den underjordiska geotermiska reservoaren producerar ånga som driver en turbin och en generator för att producera ren och förnybar el. Som en outtömlig energikälla diversifierar geotermiska kraftverket också Indonesiens källor för elproduktion, vilket förbättrar energitryggheten och driver landet mot en koldioxidsnål energiframtid.

Påverkan

Förutom att producera ren el till bostäder och industrier och minska utsläppen av växthusgaser, bidrar Ulubelus geotermiska kraftverk till Indonesiens hållbara utveckling. Genom att investera i regionen skapar projektet arbetstillfällen, vilket stärker och bidrar till den lokala ekonomin. Projektet bidrar både till regional hållbar utveckling och FN:s globala hållbarhetsmål 7, 8 och 13.

Hör av dig

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Alla lediga objekt