Rekrytering & interimslösningar

Croisette är länken mellan kandidater och arbetsgivare. Vi skräddarsyr varje unik rekryteringsprocess för en perfekt matchning. 

Vi på Human Capital.

Vi agerar rådgivare mot extern kund och är behjälpliga vid hela eller delar av rekryteringsprocessen. Vi skräddarsyr varje unik process utefter kundens behov och är flexibla kring kundens önskemål. Vi använder moderna rekryteringsverktyg och har vass förståelse för fastighetsbranschen med många lyckosamma tillsättningar i ryggen. 

Vårt erbjudande

01.
Rekrytering

Vi erbjuder samarbete vid hela eller delar av rekryteringsprocessen. Med moderna rekryteringsverktyg och vass förståelse för fastighetsbranschen skräddarsyr vi varje unik process. Vi lägger stor vikt vid att lära känna er verksamhet för att gemensamt skapa en tydlig målbild för pricksäker och effektiv leverans.

02.
Interim

Står du inför en arbetstopp, förändringsarbete, föräldraledighet eller är du under en pågående rekrytering? Då kan en konsult vara den perfekta lösningen som dessutom går att tillämpa med kort varsel. Vi besitter ett gediget nätverk av kompetenta interimskonsulter som kan stötta er verksamhet vid behov. 

03.
Rådgivning

Vi agerar rådgivare när du som kund har frågor rörande kompetensförsörjning eller vill upprätta en rekryteringsstrategi.

Ett urval av våra kunder

Vår
rekryteringsprocess

01.
Kravprofilsmöte

I ett första steg sätter vi oss tillsammans och diskuterar ert aktuella kompetensbehov. Vi upprättar en kravprofil samt lägger en strategi och tidsplan för rekryteringsprocessen. Under detta möte säkerställer vi förutsättningarna för att genomföra en lyckad process.

02.
Marknadsföring

Efter upprättad kravprofil arbetar vi fram ett annonsutkast som ni får ta del av inför publicering. Vid godkännande går vi live på utvalda marknadsföringskanaler och påbörjar bearbetning av ansökningar.

 
03.
Sökarbete och urval

Parallellt med hantering av löpande ansökningar genomför vi ett gediget sökarbete på interna och externa plattformar för att identifiera och attrahera kandidater som matchar kravprofilen.

Per telefon kontaktar vi alla kandidater i processen för en första personlig kontakt. 

04.
Kompetensbaserade intervjuer

Vi välkomnar relevanta kandidater på ett fysiskt möte och genomför kompetensbaserade intervjuer. I detta forum undersöker vi kandidaternas kompetenser, erfarenhet, ambitioner och personliga egenskaper. Vi presenterar även ert bolag och den utlysta tjänsten.

De kandidater som inte uppfyller kraven enligt uppsatt kravprofil får återkoppling via ett samtal.

05.
Kandidatpresentation

I efterföljande steg presenterar vi de kandidater som vi anser bäst lämpade för rollen.

06.
Intervjuer hos kund

Efter genomförd kandidatpresentation fortlöper processen med intervjuer och eventuella case hos er.

07.
Referenstagning samt eventuella tillval

Vi genomför referenstagning per telefon och är även behjälpliga vid genomförande av bakgrundskontroll och tester.

08.
Signering av anställningsavtal

I ett sista steg erhåller slutkandidaten ett erbjudande. I samband med signerat anställningsavtal ger vi personlig återkoppling till samtliga kandidater som inte har fått tjänsten.

Vad våra kunder säger om oss

Vanliga frågor

Croisette Human Capital erbjuder uthyrning av konsulter, rekrytering och rådgivning inom fastighetssektion. Vi arbetar för att förenkla matchningen mellan arbetsgivare och konsult.

 

Ja, vi verkar rikstäckande.

 

Vi tillsätter roller i hela fastighetsegmentet.

 

Vi skräddarsyr våra rekryteringsprocesser i dialog med kunden. Men oftast börjar det med kravprofilsmöte, annonsskrivning, searcharbete, kompetensbaserade intervjuer, kandidatpresentation, intervju hos kund, referenstagning och till sist ett erbjudande från kund! 

 
 

Det varierar men vanligtvis tar en process 4–12 veckor. Viktigt att ha i beaktning är att kandidater oftast har 3 månaders uppsägningstid, så vi råder våra kunder att planera för en rekrytering i god tid!

 
 
 

Det beror på flera faktorer. En kan vara om konsulter bedriver eget bolag eller inte. En annan – vilken typ av uppdrag konsulten axlar. Kontakta oss så berättar vi mer.

 
 
 

Självklart! Vi tillämpar ett upplägg som fungerar för båda parter. Vi kan bland annat vara behjälpliga vid search, annonsskrivning eller refrenstagning.

 
 
 
 

Vi arbetar dagligen med att bearbeta och underhålla vårt nätverk av interimskonsulter. Vår målsättning är att alltid kunna erbjuda kompetenta konsulter med kort varsel. Ofta går detta att lösa inom 1-2 veckor. Dock förespråkar vi god framförhållning för att säkerställa tillgängligheten hos de mest lämpade kandidaterna för uppdraget. 

 
 
 
 

Hör av dig

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Alla lediga objekt