Samarbetspartners

Malmö: 040-15 19 17
Stockholm: 08-15 92 44

 
SF Invest

Croisette är en del av SF Invest som är fastighetsmarknadens branch-funding-bolag. SF Invest ägs gemensamt av femton av den svenska fastighetsmarknadens största aktörer. Tillsammans har SF Invest utvecklat Newst.se som är den nya marknadsplatsen för lokaler och kommersiella fastigheter. Det är en tjänst utvecklad av branschen för branschen, med kraftigt fokus på slutkunden, dvs den lokalsökande.


CFFF - Centrum För Fastighetsföretagande

Centrum för Fastighetsföretagandes vision är att skapa ett nytt och mångvetenskapligt synsätt på forskning och utveckling inom fastighetsföretagande. Olika vetenskaper, erfarenheter och perspektiv får möjlighet att mötas i en utvecklande miljö. Föreningen skapar en dynamisk miljö för både forskning och näringsliv, och den omedelbara återföreningen av kunskap är en av många positiva konsekvenser av en gemensam mötesplats. Läs mer om CFFF.


Datscha

Croisette har ett exklusivt samarbete med Datscha där Croisette levererar detaljrik marknadsinformation till Datschas analysverktyg. Datscha AB är Sveriges ledande leverantör av tjänster för information och analys av kommersiella fastigheter. Datscha riktar sig till den svenska, brittiska och finska fastighetsmarknaden. Datscha har över 600 företagskunder, de flesta är verksamma inom finans-eller fastighetsmarknaden. Användarna av tjänsten har olika roller som till exempel banktjänstemän, fastighetsägare, värderare, revisorer, konsulter, mäklare, jurister och etableringschefer. Mer om croisettes marknadsinformation här. Läs mer om Datscha.


Samhällsbyggarna

Croisette verkar för att samtliga som arbetar inom affärsområdet Värdering & Analys skall bli auktoriserade fastighetsvärderare, organet för auktorisation av första steget i Sverige är Samhällsbyggarna. Auktorisationen av fastighetsvärderare har funnits sedan oktober 1994 då den etablerades av Samfundet för fastighetsekonomi. Idag är det Samhällsbyggarna och styrelsen för Sektionen för Fastighetsvärdering, SFF, som ansvarar för auktorisation av fastighetsvärderare. Läs mer om Samhällsbyggarna.


Øresundsinstituttet

Croisette är medlemmar i Öresundsinstitutet. Øresundsinstituttet är ett dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, konferenser och medieverksamhet bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen i regionen. Vi tror att kunskap är en nyckel till ökad integration inom vår transnationella region. Verksamheten drivs utan vinstintresse och med finansiering av mer än 100 medlemmar från stat, regioner, kommuner, universitet, högskolor och det privata näringslivet. Läs mer om Øresundsinstituttet.

 
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Enter your keyword: