Sekretesspolicy

 

Detta samtycke har lämnats mellan; den som fyllt i uppgifter och/eller godkännt dessa villkor på www.croisette.se alternativt svarat på ett mail med länkning till dessa villkor ("Person") och Croisette Real Estate Partner. Lagring och hantering av företag- och personuppgifter inom Croisette Real Estate Partner (Croisette AB och dess hel, eller delägda bolag) samlar in och härmed ges full rätt att nyttja;