Integritetspolicy för Croisette

Croisette värnar skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här dataskyddspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter.

Croisette är uppdelat på olika bolag och denna policy gäller för alla bolag som går under varumärket Croisette. Så beroende på vilken organisation du har kontakt med, så är denna personuppgiftsansvarig. Dock hjälper vi på central nivå självklart till med alla dina frågor.

Vi behandlar personuppgifter av flera skäl. När vi skriver ”du” menar vi dig som kund, potentiell kund, budgivare, spekulant, behörig företrädare, köpare och säljare.

Behandling av personuppgifter, t.ex. namn, adress, e-postadress eller telefonnummer från en registrerad ska alltid överensstämma med dataskyddsförordningen och i enlighet med svensk lagstiftning. Vi vill därför med denna integritetspolicy förklara hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad.

Det är viktigt att du läser igenom och förstår hur vi behandlar personuppgifter. Det är nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter i samband när du kontaktar oss eller vid köp av produkter och tjänster. Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta oss.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänvisas till en levande fysisk individ. Personuppgifter som direkt kan hänvisas till en individ kan vara namn, emailadress och telefonnummer. Personuppgifter som inte direkt kan hänvisas till en individ, men genom att använda sig av kompletterande uppgifter kan även vara en personuppgift, som till exempel IP-nummer.

Vad är en behandling av personuppgift?

Alla personuppgifter som samlas in måste på något sätt behandlas. Det kan ske både på automatiserad väg, såsom i våra IT-system eller i fysiska register, som till exempel fysiska pärmar.

Vilka personuppgifter vi samlar in och till vilket ändamål:

Ändamål Rättslig grund Personuppgifter som behandlas Lagringstid
Personuppgifter som behandlas vid direktmarknadsföring i form av telefoni, post, mail, sms.
Berättigat intresse
Namn, adress, mail, telefonnummer, bostadspreferenser.
2 år
För att marknadsföra att ett objekt har sålts.
Samtycke
Namn, adress, bild.
2 år
Uppgifter som samlas in i samband med rekryteringar till lediga tjänster.
Berättigat intresse
Namn, adress, telefonnummer, mail.
2 år
Fullgöra rättsliga skyldigheter såsom bokföring.
Rättslig förpliktelse
Namn, adress, personnummer, kontonummer, telefonnummer, mail.
7 år
Personuppgifter som samlas in för att kunna skicka fakturor och kontrollera betalning.
Avtal
Namn, adress, telefonnummer, mail.
7 år
Personuppgifter som behandlas vid events och andra sammankomster.
Berättigat intresse
Namn, mail, telefonnummer, ev. allergier.
3 månader, ev. allergier vid eventets avslut.

Som kund, köpare, spekulant, säljare och potentiell säljare:

Ändamål Rättslig grund Personuppgifter som behandlas Lagringstid
Uppgifter som behandlas vid administration och kontraktsskrivning av bostadsförmedling, såsom successionsaffär, nybyggnation och hyresrätt
Avtal
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, mail, lånelöfte, val av bank, Köpavtal och bilagor med information om bostaden, lgh-nummer, bankuppgifter, fastghetsbeteckning.
10 år
Bokning av andra tjänster försäljning och inflyttning (homestyling, fotografering, städning, energideklaration, juridisk konsultation, besiktning och uppmätning).
Avtal
Namn, adress, telefonnummer, mail.
3 månader
Arkivera akten för att fullgöra skyldigheter enligt FMI.
Rättslig förpliktelse
Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn. Förutom personuppgifter och kontaktuppgifter även all information och kommunikation i affären, Tex namn, adress, mail, telefonnummer, personnummer, låneinformation, lägenhetsnummer, fastighetsbeteckning.
10 år
Uppgifter som vi måste behandla enligt lag för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.
Berättigat intresse
Namn, adress, mail, telefonnummer.
2 år
Administration vid skriftlig värdering av bostad.
Avtal
Namn, adress, mail, telefonnummer, fastighetsbeteckning, lgh beteckning, personnummer, portkod.
10 år

Vart sker behandlingen av dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att alla dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Vid de tillfällen det inte är möjligt så ser vi alltid till att dina personuppgifter skyddas i enlighet med Dataskyddsförordningen.

I ett fåtal behandlingar så kan dina uppgifter delas med organisationer i USA, som sociala medier och marknadsföringsverktyg, och i de fallen skyddas dina personuppgifter av Standardkontraktsklausuler som säkerhetsmekanism.

Profilering och automatiskt beslutsfattande

När du visar intresse för ett objekt hos oss eller delger dina framtida önskemål så kan du matchas mot likande objekt som kommer ut på marknaden. Denna matchning samtycker du till och kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Vem delar vi dina personuppgifter med:

Det händer att vi delar dina personuppgifter med andra organisationer, exempelvis Knight Frank som vi ingår partnerskap med. Dessa är:

Personuppgiftsbiträden: Dessa behandlar uppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden inom följande kategorier:

 • IT-tjänster​
 • Rekryteringsfirma​
 • Marknadsföring

Vi kan även dela med oss av dina personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga. Dessa är de organisationer som är ensamt ansvarig för behandlingen och dessa kan vi inte ställa några krav på. Dessa är:

 • Myndigheter
 • Revisor
 • Bostadsrättsföreningar
 • Banker
 • Försäkringsbolag

Var får vi dina personuppgifter ifrån:

När:

 

 • Du tillhandahåller oss dina personuppgifter i samband med att du kontaktar oss, per telefon, email eller genom hemsidan
 • Vi köper in listor från offentliga register.
 • Banker kan tillhandahålla viss information i samband med köp av bostad.
 • Från andra företag i Croisette -koncernen.

Vi kan även inhämta personuppgifter från våra samarbetspartners och uppdragsgivare som använder våra tjänster, till exempel vid uthyrning av bostäder eller försäljning av nybyggnation.

Vi samlar endast in de personuppgifter som behövs för vilket ändamål det gäller.

Dina rättigheter:

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och under gällande lagstiftning. I detta avsnitt förklarar vi dina rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. För att vi ska kunna tillgodose din förfrågan om dina rättigheter så måste vi säkerställa att det är rätt person som ställer frågan, varför vi måste kunna identifiera dig. Allt för din trygghet.

Rätt till tillgång

Vi är öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att begära ut ett registerutdrag om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka personuppgifter vi har om dig. Du kan därför begära tillgång till dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Vi är måna om att vi har korrekta personuppgifter om dig. Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga så är din rättighet att få dem rättade. Det kan även vara så att de är ofullständiga och behöver kompletteras.

Rätt till radering

Dina personuppgifter tillhör dig och vi lånar endast dem. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om du anser att de till exempel behandlas olagligt eller de inte längre behövs. Dock så måste vi vid vissa tillfällen fortsätta behandlingen av personuppgifter där det finns andra lagar som kräver det, till exempel bokföringslagen. När det finns andra lagar som tvingar oss att fortsätta behandla dina personuppgifter så har vi inte möjlighet att radera dina uppgifter.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Detta innebär att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa ändamål. Detta kan ske i fall den registrerade motsätter sig uppgifternas korrekthet eller om de behandlas olagligt. Behandlingen av dina personuppgifter kommer därför begränsas under tiden som utredningen sker.

Rätt att göra invändning mot viss typ av behandling

I de fall vi använder oss av intresseavvägning, så har du rätt att göra invändning på behandlingen av personuppgifter. I de fall vi anser att vår behandling väger tyngre än den registrerades intresse så kommer vi att fortsätta behandlingen av personuppgifter. I de fall du invänder mot direktmarknadsföring så kommer vi att sluta den behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Vid de tillfällena vår behandling av dina personuppgifter sker på automatiskt vis och med de rättsliga grunderna samtycke eller avtal, så har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format och har även möjligheten att få det överfört direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter felaktigt så är du välkommen att kontakta oss. Det är även din rättighet att kontakta Datainspektionen för eventuella klagomål hur vi behandlar dina personuppgifter. Datainspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

Återkallande av samtycke:

I de fall vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund, så har du rätten att när som helst att återkalla ditt samtycke för att avsluta behandlingen.

Hur skyddar vi dina personuppgifter

Du ska alltid känna dig trygg att lämna ut dina personuppgifter till oss på Croisette. Vi jobbar aktivt med både tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna och endast personal och samarbetspartners med rätt behörighet har möjlighet att få tillgång till dina personuppgifter.

Cookies:

Vi använder Google Analytics för att spåra antalet besökare på vår webbplats. Det här används endast för att övervaka antalet träffar på våra sidor och plats därför kan vi inte spåra eller spåra enskilda användare eller deras fysiska adresser.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller synpunkter som gäller vår dataskyddspolicy är du välkommen att vända dig till Croisette.

Du kan mejla till oss på adressen dataskydd@croisette.se eller skriva ett brev till Croisette AB Malmö huvudkontor, Hyllie Boulevard 8c, 215 32 Malmö

Alla lediga objekt