Sekretesspolicy

 

Detta samtycke har lämnats mellan; den som fyllt i uppgifter och/eller godkännt dessa villkor på www.croisette.se alternativt svarat på ett mail med länkning till dessa villkor ("Person") och Croisette Real Estate Partner. Lagring och hantering av företag- och personuppgifter inom Croisette Real Estate Partner (Croisette AB och dess hel, eller delägda bolag) samlar in och härmed ges full rätt att nyttja;

 

Cookies

Information tillhandahållen av dig

Information om att du hargrävt På vissa ställen på denna webbplats kan du ombeds ange information som kan identifiera dig som person för att du ska kunna dra nytta av vissa funktioner som t.ex. nedladdningsbara dokument, prenumeration på nyhetsbrev eller nyhetsbrev för att delta i vissa aktiviteter som reklamkampanjer. Du informerar om vilken information som krävs. 

 

Säkerhet

Vi vidtar skäliga åtgärder för att information som identifierar som person skyddas på denna webbplats när du överför den hit och för att skydda information från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, vidarebefordran, ändringar eller förstörelse. Du bör komma ihåg att ingen överföring på Internet är helt säker eller felfri. Denna webbplats är inte avsedd för ladugård. Vi samlar inte medvetet i personuppgifter från ladugård via denna webbplats män kan ej garantera att det inte sker. Vi uppmuntrar föräldrar att tala med deras barn om användning av Internet och den information de för vidare till webbplatser.

Lagring av information

Vi lagrar informationen för att kunna erbjuda våra tjänster (marknadsföra våra tjänster) på ett relevant sätt samt till rätt personer. Detta gäller även för de fall vi i ett uppdrag, avser att skapa en relevant spekulantlista, alltså att kunna skicka information om möjliga förvärvs-, eller förhyrningsobjekt.

Med undantag för vad som nämnts ovan samt eventuella personuppgiftsbiträden som i förekommande fall kan hantera data med uppgifter enligt punkterna ovan, skall informationen inte säljas till externa parter. Person som accepterar dessa villkor anses ha rätt av det företag denne företräder att lämna detta samtycke både personligen men även å företagets vägnar. Person garanterar att denne fyller i sina egna uppgifter samt förbinder sig att inte utan skriftligt godkännande från Croisette Real Estate Partner sprida informationen denne tillhandahålls i någon form, vidare till tredje part.

 

Speciella förutsättningar vid hantering av känsliga personuppgifter och rekrytering

För de fall Person ansöker om arbete, skickar CV och eller genomför personlighetstest, förbehåller sig Croisette Real Estate Partner att spara uppgifterna på lokal server tills dess att Person begär att informationen tas bort. Croisette Real Estate Partner sparar uppgifterna i minst fem år men avser att över tid ha en uppdaterad rekryteringsdatabas för att vid tillfälle, hitta rätt kandidat för att fylla en ledig tjänst. CV som skickas in via e-post undantas från ovan och kan komma att sparas i dess originalform på e-post-servern.

Informationsinhämtning

När du bläddrar igenom denna webbplats kan viss anonym information samlas in passivt (dvs. utan att du aktivt tillhandahåller informationen) med hjälp av olika tekniker, som cookies och navigeringsdatainsamling.
 
Sådan passivt inhämtad, anonym information kan användas för att ge bättre service till besökare på denna webbplats, för att anpassa webbplatsen enligt dina önskemål, sammanställa och analysera statistik och trender och på annat sätt administrera och förbättra webbplatsen. Sådan information kombineras inte med personliga uppgifter som samlas in på andra platser såvida inte du har gett ditt medgivande till detta.

 
Vår användning av information om dig

Viss marknadsförings- och forskningsanalys utförs av tredje part som tillhandahåller datainsamling och analystjänster enligt avtal med oss, med hjälp av anonym data inhämtad från cookies. Du kan stänga av cookies genom att följa instruktioner i din webbläsare. Vi förbehåller oss rätten att använda information som inte är personligt identifierbar.

 

Information som inhämtas

Namn, e-post, typ av tjänst, titel, beteende på våra hemsidor och antal besök (croisette.se samt undersidor), telefonnummer, tidigare tjänster, och ev tillkommande information som skickats eller kommer att skickas till oss via e-post, sms eller skriftligen på annat vis.

 


Uppdaterad 24 October, 2020