Försäkringsförmedling

Professionell försäkringsförmedling med fastighetsägarfokus.

Kontakta oss

Croisette - det självklara valet och den mest kompletta rådgivaren för fastighetsägare.

 Det kan vara både svårt och tidskrävande att hitta rätt försäkringslösningar. Croisette Insurance Advisory erbjuder professionell rådgivning och förmedling av försäkring för att hjälpa våra kunder på bästa sätt. Vi agerar i kunds bästa intresse med anpassad försäkringsrådgivning efter önskemål och behov. Det innebär att vi analyserar det specifika försäkringsbehovet och utarbetar skräddarsydda försäkringslösningar. Vi inhämtar och jämför offerter från olika försäkringsbolag och rekommenderar lämpligt val av försäkringsgivare.

Vår försäkringsförmedling erbjuder innovativa och lönsamma lösningar för fastighetsägare.

Då vi är en fastighetsrådgivarkoncern, riktar sig vårt erbjudande i första hand mot fastighetsägare - men absolut inte uteslutande.

Vi har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva förmedling av all typ av skadeförsäkring. Ni hittar vårt tillstånd hos här.

 
försäkring_3
försäkirngsförmedling_croisette

Har dina hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare tecknat hemförsäkring?

Vi upplever att fastighetsägare ser ett problem med att de boende inte har någon hemförsäkring. Croisette har lösningen! Vill du som fastighetsägare kunna erbjuda dina hyresgäster (eller bostadsrättsinnehavare) en smidig hemförsäkringslösning? Vi utgår från era behov och önskemål och anpassar lösningen/produkten därefter.

  • Hur ser er process ut?
  • Vilka försäkringsbolag samarbetar ni med?
  • Förköpsinformation
  • Fullmakt & uppdragsavtal
  • Om vi inte är överens

Hur ser er process ut?

Varje kund är unik med specifika önskemål och behov. Olika situationer och förutsättningar gör att man har olika syn och förväntningar på sin försäkring och dess omfattning. Det är därför vi finns!

Vi skräddarsyr försäkringsskyddet och gör upphandling för kunds räkning – för att, för varje kund, hitta ”rätt försäkring till rätt pris”.

Klicka här, för att se hur vi jobbar. 

Vilka försäkringsbolag samarbetar ni med?

Vi förmedlar sakskadeförsäkringar från en mängd olika försäkringsbolag. Vi är inte genom avtal eller dylikt bundna att förmedla försäkringar från något eller endast ett fåtal försäkringsbolag.

Förköpsinformation

Ladda ner ditt förköpsinformation här

Fullmakt & uppdragsavtal

För processen krävs att kund signerar en fullmakt, den ger oss behörighet att ingå försäkringsavtal för deras räkning. För att tydliggöra uppdraget, befogenheter och ansvar skriver vi också Uppdragsavtal med våra kunder, som en trygghet för båda parter.

Om vi inte är överens

Med en god klagomålshantering kan vi lära oss mer om potentiella risker – och arbeta förebyggande för att förhindra dem framöver. Vi tycker att det är av största vikt att höra din åsikt och att följa upp frågor som du är missnöjd med.

 

Vårt mål är att våra kunder alltid ska vara nöjda med vårt samarbete. Därför är det viktigt att du som kund kontaktar oss om du anser att vi handlat fel, för att vi ska kunna förbättra oss.  

 

Skulle du av någon anledning vara missnöjd med en tjänst som Croisette Insurance Advisory AB levererat vill vi att du hör av dig så snart som möjligt.  

 

1. Vänd dig först till den som du haft kontakt med angående det ärende som klagomålet gäller. Vi är givetvis beredda att ompröva ett beslut om tex förutsättningar förändrat sig eller om vi missförstått varandra. 

 

2. Skulle du fortfarande inte vara nöjd efter detta, så ber vi er skriftligen kontakta klagomålsansvarig på Croisette Insurance Advisory AB, klicka här, eller skicka per post till Croisette Insurance Advisory AB, Att: Klagomålsansvarig, Propellergatan 2, 211 15 Malmö. Vi vill då att ni bifogar kopior på relevanta handlingar, ange vem/vilka ni tidigare haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter skett. Samtliga relevanta fakta ska kartläggas.

 

Vi följer vår interna rutin som innebär att alla klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt, alla klagomål ska besvaras snarast på ett sakligt, korrekt och tydligt sätt. Om vi inte skulle kunna besvara ärendet inom 14 dagar meddelar vi er skriftligen om detta samt informerar om när ett besked kan förväntas komma. 

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!