Försäkringsförmedling

Som Sveriges största och mest kompletta fastighetsrådgivare, erbjuder vi nu även professionell rådgivning och förmedling av försäkring till våra kunder.  

Försäkra din fastighet 
  • Vad gör vi?
  • Hur jobbar ni?
  • Hur går det till?
  • Försäkringsförmedling
  • Förköpsinformation
  • Fullmakt & uppdragsavtal
  • Vad kostar tjänsten?
  • Vilka försäkringsbolag samarbetar ni med?
  • Om vi inte är överens
  • Varför Croisette?

Vad gör vi?

Vi agerar för våra kunders räkning med anpassad försäkringsrådgivning efter önskemål och behov. Vi analyserar ert specifika försäkringsbehov och utarbetar skräddarsydda försäkringslösningar. Vi inhämtar och jämför offerter från olika försäkringsbolag och rekommenderar lämpligt val av försäkringsgivare.

 

Vi förmedlar sakskadeförsäkringar från en mängd olika försäkringsbolag. Vi är inte heller bundna att förmedla försäkringar från något eller endast ett fåtal försäkringsbolag. Det råder därför inga tvivel om att vi som arbetar med försäkringsförmedling på Croisette alltid kommer att rekommendera den försäkring som lämpar sig bäst för våra kunder.

Hur jobbar ni?

Vi agerar för våra kunders räkning, tillgodoser deras behov och önskemål samt tillvaratar deras bästa intresse. Med anpassad rådgivning rekommenderar vi lämpliga försäkringslösningar för den specifika kunden.

Hur går det till?

Vi gör en behovsanalys och utreder kunds försäkringssituation för att utarbeta lämpliga försäkringslösningar. Vi upprättar därefter upphandlingsunderlag och skickar offertförfrågningar till olika försäkringsbolag. Vi inhämtar och utvärderar/jämför offerterna från försäkringsbolagen, för att kunna rekommendera bästa lösningen. Det är kunden som gör det slutgiltiga valet – och vi, som ombud för kund, ingår försäkringsavtal med vald försäkringsgivare. Under försäkringsperioden står vi till tjänst med att alltid hjälpa till vid frågor, ändringar, skador mm.

Försäkringsförmedling

Vi erbjuder professionell rådgivning och förmedling av försäkring, där vi alltid agerar för kunds räkning och utarbetar skräddarsydda försäkringslösningar.

Förköpsinformation

Ladda ner ditt förköpsinformation här

Fullmakt & uppdragsavtal

För processen krävs att kund signerar en fullmakt, den ger oss behörighet att ingå försäkringsavtal för deras räkning. För att tydliggöra uppdraget, befogenheter och ansvar skriver vi också Uppdragsavtal med våra kunder, som en trygghet för båda parter.

Vad kostar tjänsten?

”Ingenting”! Vi får ersättning i form av provision från försäkringsbolagen, vilket gör att vi inte fakturerar våra kunder någonting för den här tjänsten.

Vilka försäkringsbolag samarbetar ni med?

Vi förmedlar sakskadeförsäkringar från en mängd olika försäkringsbolag. Vi är inte genom avtal eller dylikt bundna att förmedla försäkringar från något eller endast ett fåtal försäkringsbolag.

Om vi inte är överens

Med en god klagomålshantering kan vi lära oss mer om potentiella risker – och arbeta förebyggande för att förhindra dem framöver. Vi tycker att det är av största vikt att höra din åsikt och att följa upp frågor som du är missnöjd med.

 

Vårt mål är att våra kunder alltid ska vara nöjda med vårt samarbete. Därför är det viktigt att du som kund kontaktar oss om du anser att vi handlat fel, för att vi ska kunna förbättra oss.  

 

Skulle du av någon anledning vara missnöjd med en tjänst som Croisette Insurance Advisory AB levererat vill vi att du hör av dig så snart som möjligt.  

 

1. Vänd dig först till den som du haft kontakt med angående det ärende som klagomålet gäller. Vi är givetvis beredda att ompröva ett beslut om tex förutsättningar förändrat sig eller om vi missförstått varandra. 

 

2. Skulle du fortfarande inte vara nöjd efter detta, så ber vi er skriftligen kontakta klagomålsansvarig på Croisette Insurance Advisory AB, klicka här, eller skicka per post till Croisette Insurance Advisory AB, Att: Klagomålsansvarig, Propellergatan 2, 211 15 Malmö. Vi vill då att ni bifogar kopior på relevanta handlingar, ange vem/vilka ni tidigare haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter skett. Samtliga relevanta fakta ska kartläggas.

 

Vi följer vår interna rutin som innebär att alla klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt, alla klagomål ska besvaras snarast på ett sakligt, korrekt och tydligt sätt. Om vi inte skulle kunna besvara ärendet inom 14 dagar meddelar vi er skriftligen om detta samt informerar om när ett besked kan förväntas komma. 

Varför Croisette?

Vi vill vara det självklara valet och den kompletta rådgivaren för fastighetsägare. Det kan vara både svårt och tidskrävande att hitta rätt försäkringslösningar - vi erbjuder därför tjänsten försäkringsförmedling, för att underlätta vardagen för våra kunder.

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!